Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD-CADRU CONSOLIDARE REABILITARE SECTIA UPU -SMURD, PAVILION D


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.211.615 RON

Castigatorul Licitatiei: TED CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147442/10.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143451
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF.SPIRIDON IASI
Adresa postala: B-dul Independentei nr.1 Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700111, Romania, Punct(e) de contact: MONICA VICOL, Tel. +40 0232267706, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0232267706, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACORD-CADRU CONSOLIDARE REABILITARE SECTIA UPU -SMURD, PAVILION D
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: B-dul Independentei nr. 1 Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru privind executia de lucrari consolidare-reabilitare Sectia UPU-SMURD, Pavilion D, constand in: -Constructii: desfaceri, demolari, rezistenta, arhitectura, sarpanta- Instalatii electrice: telefonie, detectie incendiu, televiziune interioara, apelare asistenta, supraveghere video-Instalatii sanitareInstalatii incalzire-Instalatii comunicatii-Ventilatii industriale-Utilaje si echipamente tehnologice
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45216125-6 - Lucrari de constructii de cladiri pentru servicii de urgenta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 211, 615RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 49342 Denumirea: ACORD CADRU DE EXECUTIE LUCRARI DE CONSOLIDARE-REABILITARE SECTIA UPU-SMURD, PAVILION D
V.1) Data atribuirii contractului 22.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TED CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: str.Atelierului, nr.1, Imobil Corp I si II, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700154, Romania, Tel. 0722353367; 0232/411364, Email: [email protected], Fax: 0232411364
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4903926.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4211615.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modalitate de departajare oferte clasate pe primul loc cu preturi egale: la solicitarea comisiei de evaluare se vor depune noi oferte financiare in plic inchis, fiind desemnat castigator operatorul economic care are pretul cel mai mic.- Cantitatile minime/maxime ale primului contract subsecvent si cantitatile maxime din acordul cadru sunt prezentate in fisierele atasate - Documente -CANT_UPU_min; CANT_UPU_max;CANT_max_FORMULARE_TEHNICE.In cazul unei oferte comune depusa in asociere de mai multi operatori econ, fiecare operator semnatar al acordului de asociere, este obligat sa prezinte situatiile financiare incheiate la 31.12.2012 solicitate la Sectiunea III.2.2).Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a declaratiei privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani solicitata de AC la Sectiunea III.2.2, mentionam faptul ca pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta calculat de BNR pentru fiecare an in parte, aferent monedei in care este exprimata cifra de afaceri.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
tribunalul iasi sectia comerciala
Adresa postala: strada Anastasie panu, nr 25, Localitatea: IASI, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 23260600, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Spitalului Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon Iasi
Adresa postala: B-dul Independentei, nr.1, Localitatea: IASI, Cod postal: 700111, Romania, Tel. +40 232/277706, Fax: +40 232/277706
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2014 11:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer