Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru cu mai multe contracte subsecvente pentru achizitia de sare industriala pentru deszapezire, cantitate estimata de minim 2500 tone si maxim 4000 tone


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.080.000 RON

Castigatorul Licitatiei: GINARD COM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145918/25.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141136
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. SALUBRITATE CRAIOVA
Adresa postala: STR. Brestei nr. 129A cod postal 200207, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUPU, Tel. +40 0251414660, Email: [email protected], Fax: +40 0251417967, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
Altele: Salubrizarea localitatii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru cu mai multe contracte subsecvente pentru achizitia de sare industriala pentru deszapezire, cantitate estimata de minim 2500 tone si maxim 4000 tone
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Craiova, fie gara fie depozitele autoritatii
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de sare industriala pentru deszapezire, in functie de conditiile meteorologice, cantitate estimata de minim 2500 tone si maxim 4000 tone.Primul contract subsecvent se incheie pentru achizitia a 2000 tone sare, urmatoarele contracte subsecvente transe lunare, in functie de necesitate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34927100-2 - Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 080, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S162-282265din22.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 49 Denumirea: Acord-cadru achizitie sare industriala pentru deszapezire minim 2500 tone si maxim 4000 tone
V.1) Data atribuirii contractului 22.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GINARD COM S.R.L.
Adresa postala: Str. Islaz, nr. 11, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210245, Romania, Tel. +40 744173450/ +40 253216600, Email: [email protected], Fax: +40 253228035
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1080000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1080000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Finantare contract achizitie: surse proprii. Daca dupa derularea etapei de licitatie electronica 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta, in vederea departajarii ofertelor, va solicita depunerea de noi oferte in plic inchis.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic din cadrul SC Salubritate Craiova SRL
Adresa postala: str. Brestei, nr. 129A, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel. +40 251414660, Email: [email protected], Fax: +40 251417967, Adresa internet (URL): www.salubritate-craiova.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2013 10:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer