Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD-CADRU DE FURNIZARE A 3 LOTURI DE " Routere"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
N/A RON

Castigatorul Licitatiei: CRESCENDO INTERNATIONAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144856/29.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141270
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti
Adresa postala: str. Drumul Taberei, nr. 7 ? 9, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Punct(e) de contact: Alexandra LAUDATU, Tel. +40 213195959-266, In atentia: Biroului achizitii echipamente, sisteme si lucrari, Email: [email protected], Fax: +40 213195708, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACORD-CADRU DE FURNIZAREA 3 LOTURIDE " Routere"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, str. Floare de colt, nr.1, sector 5
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii de atribuire il reprezinta atribuirea acordului/acordurilor cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente pentru achizitionarea de " Routere ", defalcata pe 3 loturi.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32413100-2 - Rutere de retea (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 188, 150 RON si 301, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A-7195 Denumirea: ACORD-CADRU DE FURNIZARE" Complet router tip 4 si telefon IP"
V.1) Data atribuirii contractului 04.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CRESCENDO INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Fecioarei nr. 13, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020103, Romania, Tel. +40 212111858, Email: cresce[email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212017060, Adresa internet (URL): www.crescendo.ro
RomSoft International SRL
Adresa postala: Rm. Valcea, strada Bd. General Magheru nr. 18, bl. P1, et. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240134, Romania, Tel. +40 350407927, Email: [email protected], Fax: +40 350407926
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 307800.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 188150.00/301500.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: A-7196 Denumirea: ACORD-CADRU DE FURNIZARE" Router tip 8"
V.1) Data atribuirii contractului 04.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CRESCENDO INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Fecioarei nr. 13, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020103, Romania, Tel. +40 212111858, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212017060, Adresa internet (URL): www.crescendo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 163890.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 99870.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: A-7197 Denumirea: ACORD-CADRU DE FURNIZARE" Router tip 9"
V.1) Data atribuirii contractului 04.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CRESCENDO INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Fecioarei nr. 13, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020103, Romania, Tel. +40 212111858, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212017060, Adresa internet (URL): www.crescendo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 85980.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52520.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
A.In sit. in care OF sunt IMM-uri, in baza art. 16, alin.2 din Legea 346/2004, beneficiaza de reduceri cu 50% pentru crit. legate de garantia de participare si garantia de buna executie - numai daca au completat formularul nr.10.B.Pt. demonstrarea indepln. crit. de calif. si selectie OF are dreptul de a prezenta initial doar o decl. pe proprie raspundere (form.nr.19, cf. art. 11, alin.4 din HG 925/2006).C.Eventualele obiectiuni la clauzele contractuale obligatorii, respectiv modificari ale acestora sau adaugarea unor clauze noi, vor fi formulate in scris in termenul prevazut pentru solicitari de clarificari-sect I.1) pt. resp. princip. transp. si trat.egal.Daca OF propune clauze noi sau modifica clauze, iar acestea sunt dezv. pt. AC, aceasta isi rezerva dreptul de a le respinge si de a posta raspunsul pe SEAP.D.OF vor urmari pana la comunicarea rezultatului procedurii de atribuire daca au fost postate solicitari de clarificari de AC, in cadrul directorului ?Intrebari?. E. Documentele atasate ca raspunsuri ale OF vor respecta art. 61 alin. (3) din OUG 34/2006. F. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, AC va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in cadrul directorului ?Intrebari?, in vederea incarcarii electronice de catre OF respectivi, de documente care contin noi preturi.In cazul in care OF clasati pe locul 2 si/sau 3 au preturi egale, modalitatea de departajare se va face prin reofertarea pretului, dar OF nu pot imbunatatii pretul decat pana la nivelul pretului ofertat de OF clasat pe locul anterior (ex: OF cls. pe loc nr.3 au pret. egale, el. reofert. il va face PRETUL, care nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de ofertantul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 in clasament). H. Pentru desc. fis. semn. cu semn. electr. este necesara inst. unui soft, respectiv shellSAFE Verify, de pe pag. de internetwww.certsign.ro /certsign/resurse/download.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2013 13:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer