Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-Cadru de furnizare a urmatoarelor produse: PUI CAL I, PULPE PUI, PIEPT PUI CU OS, FICAT, PIPOTE, ULEI DIN FLOAREA SOARELUI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
176.810 RON

Castigatorul Licitatiei: GEOCOR TRADE IMP-EXP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145113/22.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141058
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL PUBLIC CRESE ASISTENTA SOCIALACULTURA SPORTIGIENA PUBLICA
Adresa postala: STR. DELFINULUI NR.1, Localitatea: Mangalia, Cod postal: 905500, Romania, Punct(e) de contact: FLORENTINA MARTIN, Tel. +40 24752785, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 24752785, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord-Cadru de furnizare a urmatoarelor produse: PUI CAL I, PULPE PUI, PIEPT PUI CU OS, FICAT, PIPOTE, ULEI DIN FLOAREA SOARELUI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Mangalia, Cantina sociala str. Negru-Voda
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare pui calitatea I, pulpe pui cu os, piept cu os, ficat, pipote, ulei din floarea soarelui pentru crese, camin batrani, cantina sociala
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15112130-6 - Carne de pui (Rev.2)
15112300-9-Ficat de pasare (Rev.2)
15114000-0-Organe comestibile (Rev.2)
15411200-4-Ulei pentru gatit (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
176, 809.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 36 Denumirea: ACORD CADRU DE FURNIZARE PRODUSE
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEOCOR TRADE IMP-EXP S.R.L.
Adresa postala: Sola 123, parcela 1113/11/2, lotul 2, hala birou 2, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900455, Romania, Tel. 0729.036.781, Email: [email protected], Fax: 0241.55.99.44
SC GRANBIS SRL
Adresa postala: STR.THEODOR SPERANTIA, NR.60, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900007, Romania, Tel. 0241/626310
SC FRAHER DISTRIBUTIONSRL
Adresa postala: STR.ISACCEI, NR.115, Localitatea: TULCEA, Cod postal: 820147, Romania, Tel. 0240/537199
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 78971.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 43205.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 37 Denumirea: ACORD CADRU DE FURNIZARE PRODUSE
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEOCOR TRADE IMP-EXP S.R.L.
Adresa postala: Sola 123, parcela 1113/11/2, lotul 2, hala birou 2, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900455, Romania, Tel. 0729.036.781, Email: [email protected], Fax: 0241.55.99.44
SC GRANBIS SRL
Adresa postala: STR.THEODOR SPERANTIA, NR.60, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900007, Romania, Tel. 0241/626310
SC MATRA SRL
Adresa postala: B-DUL MUNCII, BL.69L1, Localitatea: SCORNICESTI, Cod postal: 235600, Romania, Tel. 0249/460153
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 135875.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 84642.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 38 Denumirea: ACORD CADRU DE FURNIZARE PRODUSE
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEOCOR TRADE IMP-EXP S.R.L.
Adresa postala: Sola 123, parcela 1113/11/2, lotul 2, hala birou 2, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900455, Romania, Tel. 0729.036.781, Email: [email protected], Fax: 0241.55.99.44
SC GRANBIS SRL
Adresa postala: STR.THEODOR SPERANTIA, NR.60, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900007, Romania, Tel. 0241/626310
SC MATRA SRL
Adresa postala: B-DUL MUNCII, BL.69L1, Localitatea: SCORNICESTI, Cod postal: 235600, Romania, Tel. 0249/460153
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1173429.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41210.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 39 Denumirea: ACORD CADRU DE FURNIZARE PRODUSE
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GRANBIS SRL
Adresa postala: STR.THEODOR SPERANTIA, NR.60, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900007, Romania, Tel. 0241/626310
SC MATRA SRL
Adresa postala: B-DUL MUNCII, BL.69L1, Localitatea: SCORNICESTI, Cod postal: 235600, Romania, Tel. 0249/460153
SC NEDCOM SRL
Adresa postala: STR.VARFU CU DOR, NR.26INCINTA SERE, SOLA 123, ,Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900035, Romania, Tel. 0241/694607
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 270957.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7752.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
- In situatia in care se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, reofertarea produselor in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.- In situatia in care se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe locurile doi sau trei au preturi egale se va solicita operatorilor economici in cauza, reofertarea produselor in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. In acest caz operatorii economici au dreptul ca in procesul de reofertare sa imbunatateasca pretul ofertat numai pana la nivelul pretului ofertat de operatorul economic clasat pe locul anterior astfel incat sa nu fie afectati operatorii clasati pe locurile anterioare. (exemplu ofertantii clasati pe locul 3 cu preturi egale pot imbunatati oferta pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 din clasament)- Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu 3 operatori economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile. In situatia in care numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta vacontinua procedura de atribuire pentru incheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care au prezentat oferta admisibila.- Comisia de evaluare isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile capitolului VI din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.- Pentru verificarea modului de indeplinire a criteriilor de calificare si selectie sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate , autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari/completari ale documentelor prezentate de ofertant (conform art 201 OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) .- In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu produsul care urmeaza sa fie furnizat, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv. (conform art 202 OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare).- Netransmiterea clarificarilor/documentelor solicitate ulterior de catre autoritatea contractanta in termenul cerut, are drept consecinta respingerea ofertei .Autoritatea contractanta va atribui contractele subsecvente in ordinea clasamentului rezultat in urma evaluarii ofertelor.Aceasta presupune atribuirea contractului subsecvent ofertei clasate pe primul loc.In cazul in care acesta nu are capacitatea sa livreze produsele, contractul subsecvent se va atribui urmatorului semnatar ar acordului - cadru si asa mai departe.- Autoritatea contractanta va stabili ofertele castigatoare dintre ofertele declarate admisibile , luand in considerare criteriul de atribuire ?pretul cel mai scazut?.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Public de Asistenta Sociala
Adresa postala: str. Delfinului , nr.1, Localitatea: Mangalia, Cod postal: 905500, Romania, Tel. +40 241752785, Fax: +40 241752785
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.10.2013 13:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer