Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare bitum rutier 70/100


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.529.540 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC ALCADIBO TRADING SA
Anunt de atribuire numarul 145592/14.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143491
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DRUMURI SI PRESTARI CONSTRUCTII S.A. SIBIU
Adresa postala: STRADA AUTOGARII 5 - 7, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550135, Romania, Punct(e) de contact: CRINA CANDEA, Tel. +40 269229654, In atentia: Serviciului Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: +40 269206094, Adresa internet (URL): www.dpcsibiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital integral detinut de o autoritate contractanta
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare bitum rutier 70/100
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: 550135, Sibiu, str. Autogarii nr. 5-7
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta isi propune sa incheie un acord cadru cu 3 sau mai multi operatori economici, avand ca obiect furnizarea de bitum rutier 70/100, in conditiile impuse prin Fisa de date si cerintele stabilite prin caietul de sarcini.Acordul-cadru se va incheia cu minim 3 operatori economici cu conditia ca numarul operatorilor ?acceptabili? sa permita acest lucru.In cazul in care, numarul operatorilor economici, care au indeplinit criteriile de calificare si care au prezentat oferte admisibile, este mai mic de 3, autoritatea contractanta poate incheia acordul-cadru cu acei operatori economici care indeplinesc criteriile de calificare si care au prezentat oferta admisibila .Autoritatea contractanta incheie acordul-cadru cu reluarea competitiei.Elementul care va face obiectul reluarii competitiei pentru atribuirea contractelor subsecvente va fi pretul.Ofertantii au dreptul ca in procesul de reofertare sa modifice pretul, numai in sensul imbunatatirii lui.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44113610-4 - Bitum (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 529, 540EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4-06-2013-BIT
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S155-270170din10.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 65/03.12.2013 Denumirea: CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE
V.1) Data atribuirii contractului 03.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALCADIBO TRADING SA
Adresa postala: Str Depozitelor Nr 31, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110078, Romania, Tel. +40248216821, Email: [email protected], Fax: +40248222326, Adresa internet (URL): www.alcadibo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 982614.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 504220.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 2, 258, 956.02 Moneda: RON
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 64/03.12.2013 Denumirea: ACORD CADRU DE FURNIZARE BITUM RUTIER
V.1) Data atribuirii contractului 03.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALCADIBO TRADING SA
Adresa postala: Str Depozitelor Nr 31, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110078, Romania, Tel. +40248216821, Email: [email protected], Fax: +40248222326, Adresa internet (URL): www.alcadibo.ro
SC EURO-ACTIV SRL
Adresa postala: Str Mihai Viteazul nr 53/A, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450090, Romania, Tel. +40260661064, Email: [email protected], Fax: +40260661064, Adresa internet (URL): www.bitum.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18662000.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 15812692.15/15819905.12 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru departajarea ofertantilor clasati pe primul loc, cu oferte avand preturi egale, se va solicita acestora depunerea unor noi oferte de preturi in plic inchis, la sediul autoritatii, la o data ce va fi comunicata ulterior. Pentru ofertantii clasati pe locul doi si trei care au ofertele egale , autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plic inchis, astfel incat ofertantii clasati pe locurile de mai sus sa nu fie afectati.Astfel, ofertele aflate la egalitate pe locul 2 pot fi imbunatatite pana la nivelul ofertei operatorului clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 1 si ofertele aflate la egalitate pe locul 3 pot fi imbunatatite pana la nivelul ofertei operatorului clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2. Elementul care face obiectul reofertarii este pretul unitar/tona. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Servicul Achizitii Publice
Adresa postala: Str Autogarii, Nr 5-7, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550135, Romania, Tel. +40 269229654, Email: [email protected], Fax: +40 269206094, Adresa internet (URL): www.dpcsibiu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2014 11:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer