Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru de furnizare de piese de schimb pentru mentenanta autotractoarelor TATRA815, TATRA813 si remorcilor trailer RP-60 Tf.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
704.302 RON

Castigatorul Licitatiei: AUTO CRIS COM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 136254/20.09.2012
Informatii anunt de participare asociat 128806
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
unitateamilitara01144roman
Adresa postala: str. Prof. Dumitru Martinas nr. 2 Roman, Neamt, Localitatea: Roman, Cod postal: 611047, Romania, Punct(e) de contact: DANUT MAXIM, Tel. +40 233741401, Email: [email protected], Fax: +40 233740228, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de furnizare de piese de schimb pentru mentenanta autotractoarelor TATRA815, TATRA813 si remorcilor trailer RP-60 Tf.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UM01378Murfatlar; UM01551Galati; UM01654Buzau; UM01333Focsani; UM01602Bacau; UM01145Roman;UM01381Turda.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de piese de schimb pentru mentenanta autotractoarelor TATRA 815, TATRA 813 si remorcilor trailer RP-60 Tf.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34312000-7 - Piese pentru motoare (Rev.2)
34224000-3-Piese pentru remorci, pentru semiremorci si pentru alte vehicule (Rev.2)
34320000-6-Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)
34322000-0-Frane si piese pentru frane (Rev.2)
34324000-4-Roti, piese si accesorii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
704, 301.81RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
48
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S108-179557din08.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: E-456 Denumirea: Acord-cadru de furnizare de piese de schimb pentru mentenanta autotractoarelor TATRA815, TATRA813
V.1) Data atribuirii contractului 29.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTO CRIS COM S.R.L.
Adresa postala: STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 12, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130 078, Romania, Tel. 0245/ 634772, Email: [email protected], Fax: 0245/ 606137
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3630.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8, 68
Contract nr: E-457 Denumirea: Acord-cadru de furnizare de piese de schimb pentru mentenanta autotractoarelor TATRA815, TATRA813
V.1) Data atribuirii contractului 29.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LORETO EXIM S.R.L.
Adresa postala: Spl.Independentei 193, et 1, ap 5, sect 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Tel. 021 316 31 69, Email: [email protected], Fax: 021 316 31 70, Adresa internet (URL): http: //www.tatra.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 222040.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 173515.46 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
23, 27, 30, 31, 32, 39, 40, 56, 63, 65
Contract nr: E-463 Denumirea: Acord-cadru de furnizare de piese de schimb pentru mentenanta autotractoarelor TATRA815, TATRA813
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DANEX AUTO IMPEX S.R.L.
Adresa postala: STR. THEODOR SPERANTIA NR. 106, BL. S24, SC.3, ET.2, AP. 72, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030941, Romania, Tel. 021/327.27.79, Email: [email protected], Fax: 021/327.27.79
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 573170.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 504174.35 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
Contract nr: E-466 Denumirea: Acord-cadru de furnizare de piese de schimb pentru mentenanta autotractoarelor TATRA815, TATRA813
V.1) Data atribuirii contractului 31.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ADETRANS S.R.L.
Adresa postala: Str. Dragos Voda, nr. 176, Localitatea: Sighetu Marmatiei, Cod postal: 435500, Romania, Tel. 0262-314308, Email: [email protected], Fax: 0262-316950
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 36150.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22982.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 16, 24, 46, 47, 55, 66
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale de pe primul loc: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc in urma etapeifinale de licitatie electronica, au preturi egale, autoritatea contractanta va recurge, in cascada, la urmatoarele criterii pentru stabilirea clasamentului final: a) Va clasa pe o pozitie superioara oferta al carei pret de pornire a fost cel mai mic (pretul prezentat in propunerea financiara la deschiderea ofertelor). Daca acest criteriu nu poate departaja ofertantii, atunci: b) Va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Pretul ofertat ulterior nu poate fi mai mare decat pretul licitat in urma etapeifinale de licitatie electronica.2. Cantitatile prevazute in anexa nr. 1 sunt orientative si servesc exclusiv la determinarea elementelor tehnice din caietul de sarcini si la formularea ofertei. Pe timpul derularii acordului cadru se vor aproviziona doar cantitatile necesare, in limita fondurilor disponibile;3. Pentru eventualele clarificari va rugam sa va adresati exclusiv prin fax sau adresa scrisa;4.Raspunsurile la solicitarile de clarificari ale operatorilor economici, se vor publica pe SEAP, intr-un document atasat la anuntul de participare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Militara nr. 01144 ? serviciul juridic
Adresa postala: str. Profesor Dumitru Martinas nr.2, jud. NEAMT, Localitatea: Roman, Cod postal: 611047, Romania, Tel. +40 233741401, Email: [email protected], Fax: +40 233740228
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2012 15:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer