Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU DE FURNIZARE ECHIPAMENT DE REZONANTA MAGNETICA 1.5 T


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
12.190.000 RON

Castigatorul Licitatiei: CORTECH MED S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142253/11.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142605
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
Adresa postala: CALARASI, STR. EROILOR, NR. 1-3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910071, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA RODICA NEAGU, Tel. +40 0242313834, Email: [email protected], Fax: +40 0242313834, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU DE FURNIZARE ECHIPAMENT DE REZONANTA MAGNETICA 1.5 T
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI, STR.EROILOR, NR.1-3
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACORD CADRU DE FURNIZARE ECHIPAMENT DE REZONANTA MAGNETICA 1.5 T CONFORM CAIET DE SARCINI ATASAT IN SEAP. OFERTA FINANCIARA VA CUPRINDE INCLUSIV SI LUCRARI DE AMENAJARE (CONSTRUCTII, INSTALATII ELECTRICE(CURENTI TARI SI SLABI), TERMICE, SANITARE, VENTILATII), PENTRUSPATIUL CE VA FI PUS LA DISPOZITIE DE SPITALUL JUDETEAN CALARASI, PRECUM SI INTOCMIREA DOCUMENTATIEI NECESARE OBTINERII AUTORIZARII DE FUNCTIONARE AECHIPAMENTULUI.LOCATIA PENTRU ACEST ECHIPAMENT POATE FI VIZIONATA ZILNIC INTRE ORELE 8.30 SI 15.30 LA SEDIUL AUTORITATII.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33113000-5 - Echipament de imagistica cu rezonanta magnetica (Rev.2)
45000000-7-Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
12, 190, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S045-072442din05.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14429 Denumirea: ACORD CADRU DE FURNIZARE
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CORTECH MED S.R.L.
Adresa postala: Aleea Zorelelor, nr.8A, bl. 8A, sc.1, et.6, ap.38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061185, Romania, Tel. 0314023088; 0214304025, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0314023088
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12258064.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12190000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI, COMP.JURIDIC
Adresa postala: STR.EROILOR, NR.1-3, Localitatea: CALARASI, Cod postal: 910071, Romania, Tel. +40 0242314471, Fax: +40 0242312668
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 11:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer