Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare faina, malai si paine


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
29.800 RON

Castigatorul Licitatiei: PAMBAC S.A.
Anunt de atribuire numarul 141316/30.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE
Adresa postala: B-dul Libertatii nr. 12 A, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Punct(e) de contact: Ing. Stanculescu Alexandra, Tel. +40 213114216, Email: [email protected], Fax: +40 213114203, Adresa internet (URL): www.anrsps.gov.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare faina, malai si paine
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DDP loc de depozitare asigurat de Institutiile prefectului.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1- Faina alba de grau, tip 000. Conditii tehnice de calitate conform Documentatie descriptiva.Lot 2- Malai. Conditii tehnice de calitate conform Documentatie descriptiva.Lot 3- Paine alba 300 gr. Conditii tehnice de calitate conform Documentatie descriptiva.Acordul cadru presupune furnizarea produselor si transportul acestora pana la locul de depozitare asigurat de Institutiile prefectului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15000000-8 - Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
29, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14311 Denumirea: 1. Acord cadru de furnizare faina- Lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PAMBAC S.A.
Adresa postala: Calea Moinesti , nr.14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600281, Romania, Tel. +40 234513082, Email: [email protected], Fax: +40 234513096, Adresa internet (URL): http: //www.pambac.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 14311 Denumirea: 2. Acord cadru de furnizaremalai- lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PAMBAC S.A.
Adresa postala: Calea Moinesti , nr.14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600281, Romania, Tel. +40 234513082, Email: [email protected], Fax: +40 234513096, Adresa internet (URL): http: //www.pambac.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 14311 Denumirea: 3. Acord cadru de furnizare paine- lot 3
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PAMBAC S.A.
Adresa postala: Calea Moinesti , nr.14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600281, Romania, Tel. +40 234513082, Email: [email protected], Fax: +40 234513096, Adresa internet (URL): http: //www.pambac.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos Oltenitei, nr. 70-110, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. +40 213321240, Fax: +40 213323377, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale
Adresa postala: Bd. Libertatii, nr. 12 A, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Tel. +40 213114213, Fax: +40 213114203, Adresa internet (URL): www.anrsps.gov.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2013 12:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer