Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU DE FURNIZARE FILME RADIOLOGICE SI SOLUTII DE DEVELOPARE FILME


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.166.400 RON

Castigatorul Licitatiei: Prodenta S.R.L. Arad Filiala Arad
Anunt de atribuire numarul 135312/08.09.2012
Informatii anunt de participare asociat 128424
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN - TR. SEVERIN
Adresa postala: Splai M. Viteazul nr. 4, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 22064, Romania, Punct(e) de contact: BOSOANCA ADRIAN, Tel. +40 0252313751, Email: [email protected], Fax: +40 0252321498, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
UNITATE SANITARA
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU DE FURNIZARE FILME RADIOLOGICE SI SOLUTII DE DEVELOPARE FILME
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de UrgentaDrobeta Turnu Severin
Splaiul Mihai Viteazul nr 4
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de furnizare filme radiologice si solutii de developare defalcate pe 14 loturi. Cantitatile se regasesc in Anexa B si in caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32354100-0 - Filme pentru radiologii (Rev.2)
24931230-0-Developatoare pentru radiologie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 166, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S90-148272din11.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 60 Denumirea: acord cadru de furnizare filme radiologice
V.1) Data atribuirii contractului 11.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Prodenta S.R.L. Arad Filiala Arad
Adresa postala: Str. Faget, Bl. G, Sc. B, Ap. 6, Localitatea: Arad, Cod postal: 310102, Romania, Tel. +40 0728013335, Email: [email protected], Fax: +40 0257284942, Adresa internet (URL): www.prodenta.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1434362.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 519804.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 4, 6, 7, 8
Contract nr: 58 Denumirea: acord cadru de furnizare filme radiologice
V.1) Data atribuirii contractului 11.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFOMED S.R.L.
Adresa postala: STR. DOAMNA GHICA, NR. 1, BL.1, SC. 3, ET. 5, AP.104, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022821, Romania, Tel. 0372.222.600, 601...688, Email: [email protected], Fax: 0372.222.698, 699, Adresa internet (URL): www.infomed-srl.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1434362.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 403596.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 14
Contract nr: 59 Denumirea: acord cadru de furnizare filme radiologice
V.1) Data atribuirii contractului 11.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Limas Group S.R.L.
Adresa postala: Str. Grigore Moisil, nr.4, bl. 6, sc. 2, et. 4, ap. 62, sector2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023794, Romania, Tel. 021-318.38.18, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 021-318.38.18, Adresa internet (URL): www.limasgroup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1434362.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 243000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofetelor clasate pe primul loc ce au preturi egale ? autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Mehedinti - sectia de contengios administrativ
Adresa postala: B-dul Carol I nr.14, Localitatea: Drobeta Tr Severin, Cod postal: 220106, Romania, Tel. +40 252311506, Fax: +40 252311506
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC DIN CADRUL SPITAL JUDETEAN
Adresa postala: Splaiul Mihai Viteazul nr 4, Localitatea: DROBETA TURNU SEVERIN, Cod postal: 220064, Romania, Tel. +40 0252313751, Email: [email protected], Fax: +40 0252321498
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2012 15:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer