Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord Cadru de furnizare IOD RADIOACTIV PENTRU TERAPIE SI DIAGNOSTIC


Anunt de intentie numarul 26655/23.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON
Adresa postala: Bd. Aviatorilor nr. 34-36, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011863, Romania, Punct(e) de contact: BIROU ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 760669955, In atentia: BREUSCAN BIANCA, Email: [email protected], Fax: +40 318057374, Adresa internet (URL): https: //www.parhon.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Acord Cadru de furnizare IOD RADIOACTIV PENTRU TERAPIE SI DIAGNOSTIC
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : BUCURESTI sector 1, Bd. Aviatorilor 34-36
Cod NUTS: RO321 - Bucuresti
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 3, 800, 000RON
Acord cadru pentru 24 de luni de furnizarea de CAPSULE IOD 131 PENTRU DIAGNOSTIC SI TERAPIE, pentru Compartimentul de TERAPIE RADIOIZOTOPICA A CANCERULUI TIROIDIAN. Valoarea estimata max. pt. 24 de luni: 3.200.000 lei IOD 131 PENTRU TERAPIE, 600.000 lei IOD 131 PENTRU DIAGNOSTIC
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
33642300-5 - Terapeutica pentru patologia tiroidiana (Rev.2)
33694000-1-Agenti diagnostici (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 03.03.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.7)
Informatii suplimentare
In urma incheierii acordului cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente in functie de necesitatile beneficiarului si fondurile disponibile. Durata contractelor subsecvente: min. 1 luna, max. 12 luni
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura de atribuire: LICITATIE PUBLICA DESCHISA; criteriul de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT; cerinte de calificare: *Decl. pe propria rasp. privind eligibilitatea; *Certif. de partic. la licitatia cu oferta independenta conf. OAP 314/2010; *Decl. pe propria rasp. privind neincadrarea in sit. art.181 OUG 34/2006; *Decl. pe propria rasp. privind neincadrarea in sit. art.69^1 OUG 34/2006; *Decl. pe propria rasp. privind calitatea de participant la procedura; *Certif. constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat si locale; *Certif. Constatator emis de ORC national sau teritorial, sau echiv.; *Aut. de punere pe piata a medicamentului elib. de ANM sau echiv.; *Aut. pt. desf. act. de distribuitor angro de medicamente elib. de ANM sau alte org. abilitate; *Aut. pt. desf. de act. in domeniul nuclear emisa de CNCAN pt. furnizarea de capsule de iodura de sodiu pt. terapie si diagnostic; *Aut. pt. desf. de act. in domeniul nuclear emisa de CNCAN, pt. transport de capsule de iodura de sodiu pt. terapie si diagnostic; *Aut. de securitate radiologica pt. produs eliberata de CNCAN, in vederea importului si furnizarii capsulelor de iodura de sodiu pt. terapie si diagnostic; *Decl. pe proprie rasp. cu inf. generale despre ofertant si cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani; *Lista princ. livrari in ultimii 3 ani; *Inf. privind experienta similara in sist. sanitar privind distributia de medicamente; *cel putin o recomandare din partea clientilor pt. obiectul supus achizitiei; *Decl. pe proprie rasp. privind livrarea produselor; *Certif. SR EN ? ISO 9001/2008 sau echiv.
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: anaf.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.anpm.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.securitatea-muncii.ro; www.protectiamuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 15:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer