Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru de furnizare medicamente


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.612.886 RON

Castigatorul Licitatiei: PHARMAFARM S.A.
Anunt de atribuire numarul 147200/09.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143363
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
Adresa postala: B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR.21 SUCEAVA, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania, Punct(e) de contact: Ec. Daniela Crap, Farm. Diriginte Marieta Panait, Tel. +40 230510659, Email: [email protected], Fax: +40 230510659, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de furnizare medicamente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta , ,Sfantul Ioan cel Nou, , Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de medicamente, conform caietului de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33614000-7 - Antidiareice, antiinflamatoare si antiinfectioase intestinale (Rev.2)
33611000-6-Medicamente impotriva tulburarilor provocate de hiperaciditate (Rev.2)
33621200-1-Antihemoragice (Rev.2)
33661500-6-Psiholeptice (Rev.2)
33673000-8-Medicamente impotriva maladiilor obstructive ale cailor respiratorii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 612, 886.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
28272/07.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S201-347362din16.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2824 Denumirea: Acord-cadru de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 11.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 20
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PHARMAFARM S.A.
Adresa postala: Str. Maiakovski, nr. 2, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 060044, Romania, Tel. 021/4050320, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 021/4050318
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 55944.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49320.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
25
Contract nr: 2823 Denumirea: Acord-cadru de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 11.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 20
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FILDAS TRADING S.R.L.
Adresa postala: str.Banat, nr.2, bl.Corp D, et.1-C1, ap.Birou 10, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 060269, Romania, Tel. +40 212211773/ +40 212211774, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 2204927
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 58644.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49377.60 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
30
Contract nr: 2825 Denumirea: Acord-cadru de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 11.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 20
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXIM S.A.
Adresa postala: Str. Ing. George Constantinescu, Nr. 2, etaj 1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020339, Romania, Tel. 021.308.25.00 ; 021.308.26.00, Email: [email protected], Fax: 021.308.25.36, Adresa internet (URL): http: //www.farmexim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 101076.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 85999.20 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17, 29
Contract nr: 2826 Denumirea: Acord-cadru de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 11.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 20
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.A.
Adresa postala: Str. AMILCAR C. SANDULESCU, NR.7, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060859, Romania, Tel. +40 0214077711, Email: [email protected], Fax: +40 0214077712, Adresa internet (URL): www.farmexpert.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 208305.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 171480.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9, 12, 24
Contract nr: 2871 Denumirea: Acord-cadru de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 16.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 20
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTERFARM IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str Stefan cel Mare nr 28, ap 18, et 2 birou 18, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600359, Romania, Tel. +40 231/516931/513434, Email: [email protected], Fax: +40 231/516931/513434
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 409368.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 351216.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 4, 11, 20, 27
Contract nr: 2872 Denumirea: Acord-cadru de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 16.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 20
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: STR. FANARULUI NR.2A, Localitatea: Brasov, Cod postal: RO - 500464, Romania, Tel. 0268406260, Email: [email protected], Fax: 0268406263, Adresa internet (URL): www.fresenius-kabi.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 201942.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26982.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
19
Contract nr: 2874 Denumirea: Acord-cadru de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 16.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 20
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROPHARM HOLDING S.A.
Adresa postala: Str.Ionescu Crum, nr. 1. et. 1, turnul 1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500419, Romania, Tel. +40 268307508, Email: [email protected], Fax: +40 268307513
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15330.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4158.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
18
Contract nr: 2875 Denumirea: Acord-cadru de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 16.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 20
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FIDELIO FARM S.R.L.
Adresa postala: Calea Cisnadie , nr.56, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550031, Romania, Tel. 0269/228476, Email: [email protected], Fax: 0269/220116
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41580.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24360.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 2876 Denumirea: Acord-cadru de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 16.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 20
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLISANO S.R.L.
Adresa postala: Str.9 Mai Bl.77, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550201, Romania, Tel. 0269210384, Email: [email protected], Fax: 0269215869, Adresa internet (URL): http: //www.polisano.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 238773.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 209544.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7, 10, 14, 22, 26
Contract nr: 2877 Denumirea: Acord-cadru de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 16.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 20
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMACEUTICA REMEDIA S.A.
Adresa postala: STR.DOROBANTILOR, NR.43, Localitatea: Deva, Cod postal: 330160, Romania, Tel. 0254223260, Email: [email protected];[email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0254226197, Adresa internet (URL): www.remedia.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 449772.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 351333.60 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 13, 23
Contract nr: 2878 Denumirea: Acord-cadru de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 16.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 20
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A&G MED TRADING S.R.L.
Adresa postala: B-DUL METALURGIEI, NR. 130 E, sector 4Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040726, Romania, Tel. +40 213324991, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]ed.ro, [email protected], Fax: +40 213320063, Adresa internet (URL): www.agmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 342780.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 289116.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 8, 15, 16, 21, 28, 31
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Suceava -Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, Nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel. +40 230214948, Email: [email protected], Fax: +40 230214874
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta , ,Sfantul Ioan cel Nou, , Suceava
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 21 , ,Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania, Tel. +40 230510659, Email: [email protected], Fax: +40 230510659
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2014 16:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer