Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare microbuze de transport persoane


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.780.000 RON

Castigatorul Licitatiei: NURVIL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142147/30.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136808
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574
Adresa postala: BUCURESTI, STR. DR. TABEREI, NR 7B, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061416, Romania, Punct(e) de contact: Dragomir Nicolae, Tel. +40 0213155485-236, Email: [email protected], Fax: +40 213101565, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare microbuze de transportpersoane
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de microbuze de transportpersoane
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34114400-3 - Microbuze (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 780, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
B808/29012013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S041-065674din27.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8 Denumirea: Acord cadru de furnizare microbuze de transportpersoane
V.1) Data atribuirii contractului 13.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NURVIL S.R.L.
Adresa postala: Str.Raureni , Nr. 38, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240475, Romania, Tel. 0250 703 671, Email: [email protected], Fax: 0250 703 671, Adresa internet (URL): www.nurvil.ro
CASA AUTO S.R.L.
Adresa postala: Calea Chisinaului, nr.23, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700265, Romania, Tel. 0730638379; 0232/277626, Email: [email protected], Fax: 0232250699
BRIARI'S IND. S.A.
Adresa postala: str. Calea Bucuresti nr.2 sat Carcea, Localitatea: Carcea, Cod postal: 207206, Romania, Tel. +40 723313929, Email: [email protected], Fax: +40 251410910, Adresa internet (URL): www.briaris.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1840000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1780000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Cheltuielile privind intocmirea si prezentarea ofertei apartin in exclusivitate ofertantului. 2.In baza prevederilor art.10, din H.G. nr. 445/2003, pana la semnarea acordului-cadru, operatorii economici declarati castigatori trebuie sa obtina codul NATO de agent economic (Codul NCAGE - acordat de Biroul National de Codificare sau Codul SCAGE - atribuit de NAMSA - Agentia NATO de Intretinere si Aprovizionare in functie de statul in care operatorul economic este inregistrat). Dupa semnarea contractelor subsecvente, contractantul va ridica de la Biroul National de Codificare al Romaniei formularul Proiectului de identificare pentru completarea datelor de codificare a articolului de inzestrare. Furnizarea datelor de codificare a articolului de inzestrare este obligatorie si gratuita. Biroul National de Codificare al Romaniei este situat in Bulevardul Iuliu Maniu nr. 7-9, sector 6, cod postal 061072, Bucuresti, tel. 021-410.78.80, 021- 410.78.81. int. 236 sau 307, fax 021-411.14.57, e-mail: [email protected] cazul in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va transmite, in SEAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite, iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP. Pentru locurile 2 si 3, daca exisa mai multi ofertanti, se va plica acelasi algoritm iar propunerile financiare pot fi imbunatatite de asa natura incat ofertantii clasati pe locurile de mai sus (anterioare) sa nu fie afectati, adica pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Militara 02574
Adresa postala: Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061418, Romania, Tel. +40 0213155485, Fax: +40 0213101565
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.05.2013 10:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer