Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare paine alba


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
140.297 RON

Castigatorul Licitatiei: VEL PITAR S.A.
Anunt de atribuire numarul 147769/09.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143392
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574
Adresa postala: BUCURESTI, STR. DR. TABEREI, NR 7B, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061416, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN RADUSLAV, Tel. +40 213195858-3163, Email: [email protected], Fax: +40 213101565, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare paine alba
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul ? U.M. 02574 Bucuresti- Str. Izvor nr. 110, sector 5, Bucuresti, ?C.M. Olanesti ? Str. Carol Davila nr.32, Baile Olanesti, jud. Valcea
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare paine alba 400-600 gr. si paine alba feliata 400-600 gr.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811100-7 - Paine (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
140, 296.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Acord cadru de furnizare paine alba
V.1) Data atribuirii contractului 06.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEL PITAR S.A.
Adresa postala: strada Timis, nr. 22, parter, biroul nr. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240630, Romania, Tel. 0250.746.001; 0250 4609953, Email: [email protected], Fax: 0250.746.004; 0250 4609909, Adresa internet (URL): www.velpitar.ro
SENAX PROD S.R.L.
Adresa postala: com.Cornet-Cricov, Localitatea: Dobrota, Cod postal: 100067, Romania, Tel. +40 722374234, Email: [email protected], Fax: +40 244/236252
LIDER PAN S.R.L.
Adresa postala: STR.VLAD JUDETUL NR.6, BL.V12, SC.2, ET.8, AP.52 SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031304, Romania, Tel. +40 762238417, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 189072.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 112716.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 1-1 Denumirea: Acord cadru de furnizare paine alba feliata
V.1) Data atribuirii contractului 06.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEL PITAR S.A.
Adresa postala: strada Timis, nr. 22, parter, biroul nr. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240630, Romania, Tel. 0250.746.001; 0250 4609953, Email: [email protected], Fax: 0250.746.004; 0250 4609909, Adresa internet (URL): www.velpitar.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 27580.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27580.80 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Alte informatii referitoare la atribuirea acordului cadru: Autoritatea contractanta nu doreste sa limiteze numarul de operatori economici cu care se va incheia acordul cadru. In urma aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu toti operatorii economici participanti la procedura care au oferte admisibile.Avand in vedere faptul ca subsecventele se vor atribui prin reluarea competitiei in Sistemul Electronic de Achizitii Publice, cu participarea tuturor semnatarilor acordului cadru, nu este necesara departajarea operatorilor economici care au preturi egale prin solicitarea de noi oferte. Elementul ce face obiectul reofertarii este pretul unitar/lot.Plata se va efectua prin ordin de plata in termen de max. 30 zile de la inregistrarea facturii fiscale la autoritatea contractanta, numai in conturi deschise la Trezoreria Statului.Detalii privind subcontractantii> Ofertantii au obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, prin prezentarea unei declaratii in acest sens.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia a IV a Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0213132815, Email: [email protected], Adresa internet (URL): http: /www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Militara 02574 Bucuresti
Adresa postala: Str. Drumul Taberei nr. 7B, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061416, Romania, Tel. +40 213195858/2218/3163, Email: [email protected], Fax: +40 213101565
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2014 10:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer