Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru de furnizare produse, alimente: ceapa, cartofi, orez, oua, zahar, morcovi, usturoi, marmelada, margarina, fasole boabe, ulei din floarea soarelui, conserve in apa si pasta de tomate


Anunt de participare numarul 143626/15.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Penitenciarul Bucuresti Rahova
Adresa postala: Soseaua Alexandria nr. 154 sector 5 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051527, Romania, Punct(e) de contact: Paul Danciu, Tel. +40 214200810, Email: [email protected], Fax: +40 214203173, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de furnizare produse, alimente: ceapa, cartofi, orez, oua, zahar, morcovi, usturoi, marmelada, margarina, fasole boabe, ulei din floarea soarelui, conserve in apa si pasta de tomate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Penitenciarul Bucuresti Rahova, sos Alexandriei, nr. 154, sector 5, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 8 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 062, 694.8RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia contracte subsecvente trimestriale din 01.07.2013 pana in data de 30.06.2014. Contractul subsecvent cu valoarea cea mai mare - contract subsecvent: contractul subsecvent trimestru 4, 2013-270976 lei, fara tva.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru cu reluarea competitiei incheiat cu maxim 8 operatori economici pe o durata de 12 luni (din 01.07.2013 pana in 30.06.2014), in vederea atribuirii trimestriale de contracte subsecvente, pentru furnizarea de produse, alimente. Cantitatile minime si maxime si valoarea pentru cantitatea maxima in cazul contractului subsecvent cu val, fata tva, cea mai mare sunt:
Denumire lot produs UM Valoare fara tva, Cantitatea minima Cantitatea maximaptr cantit maximalot 1 - Ceapa uscata kg 7, 620.07, 300.07, 620.0
lot 2 - Cartofi toamna/vara kg 64, 554.477, 000.080, 693.0
lot 3 - Orez decorticat kg 12, 227.64, 100.04, 367.0
lot 4 - Zahar tos alb kg 14, 878.54, 000.04, 251.0
lot 5 - Morcovikg 16, 619.015, 700.016, 619.0
lot 6 - Oua cat ABuc 20, 065.543, 600.057, 330.0
lot 7 - Usturoikg 4, 732.0600.0676.0
lot 8 - Marmeladakg 22, 971.66, 000.06, 381.0
lot 9 - Margarinakg 11, 803.03, 000.03, 190.0
lot 10 - Fasole boabe kg 36, 666.09, 600.010, 185.0
lot 11 - Ulei rafinat dinfloarea soareluikg 18, 456.02, 900.03, 076.0
lot 12 - Conserve in apa, ghiveci de legumekg 6, 567.52, 500.02, 627.0
lot 13 - Conserve in apa, fasole pastaikg 7, 881.02, 500.02, 627.0
lot 14 - Conserve in apa, mazare boabekg 6, 567.52, 500.02, 627.0
lot 15 - Pasta de tomate kg 19, 366.45, 700.06, 052.0
Total270, 976.0.
Calendarul estimativ de incheiere a contractelor subsecvente este:
ContractData solicitariiData limita deData estimata aPerioada de
Sunsecventunei noi ofertetransmitere a oferteiincheierii contractuluiderulare
Contract subsecvent trim III 2013iunie 201301.07?30.09. 2013
Contract subsecvent trim IV 2013 23.09.201326.09.201330.09.201301.10-31.12.2013
Contract subsecvent trim I 201417.12.201321.12.201330.12.201301.01- 31.03.2014
Contract subsecvent trim II 2014 21.03.201426.03.201431.03.201401.04.-30.06.2014
Contractele subsecvente vor fi incheiate in functie de alocarea fondurilor bugetare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03212100-1 - Cartofi (Rev.2)
03221113-1-Ceapa (Rev.2)
15331400-1-Legume in conserva si/sau la cutie (Rev.2)
15611000-4-Orez decorticat (Rev.2)
15831200-4-Zahar alb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord-cadru cu reluarea competitiei intre semnatari acordului-cadru pentru atribuirea de contracte subsecvente in vederea contractarii urmatoarelor produse alimentare:
Nr. lot/produsUMCantitate totalaValoare totala estimata, fara tva, leiminimmaximQminimQmaxim
lot 1 - Ceapa uscata kg 29, 199.030, 477.029, 199.030, 477.0
lot 2 - Cartofi toamna/vara kg 308, 169.0322, 769.0 246, 535.2258, 215.2
lot 3 - Orez decorticat kg 16, 732.017, 462.0 46, 849.648, 893.6
lot 4 - Zahar tos alb kg 16, 266.016, 995.0 56, 931.059, 482.5
lot 5 - Morcovikg 63, 162.066, 473.0 63, 162.066, 473.0
lot 6 - Oua cat Abuc 174, 570.0229, 320.0 61, 099.580, 262.0
lot 7 - Usturoikg 2, 555.02, 701.017, 885.018, 907.0
lot 8 - Marmeladakg 24, 429.025, 524.0 87, 944.491, 886.4
lot 9 - Margarinakg 12, 209.012, 757.0 45, 173.347, 200.9
lot 10 - Fasole boabe kg 38, 544.040, 734.0 138, 758.4146, 642.4
lot 11 - Ulei rafinat dinfloarea soareluikg 11, 747.012, 295.0 70, 482.073, 770.0
lot 12 - Conserve in apa, ghiveci de legumekg 7, 564.07, 881.0 18, 910.019, 702.5
lot 13 - Conserve in apa,
fasole pastaikg 7, 564.07, 881.0 22, 692.023, 643.0
lot 14 - Conserve in apa, mazare boabekg 7, 566.07, 881.0 18, 915.019, 702.5
lot 15 - Pasta de tomate kg 23, 104.024, 199.0 73, 932.877, 436.8
Total general lot 1 - 15998, 469.21, 062, 694.8
Pentru acordului-cadru, pentru fiecare lot de produse in parte, propunerea financiara, fara tva, se depune online, in SEAP, luand in considerare cantitatea maxima (pret unitar x cantitatea maxima).
Valoarea estimata fara TVA: 1, 062, 694.8RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va depune de catre operatori economici participanti, pentru lotul/loturile pentru care depun oferta. Garantiei de participare, defalcata pe loturi este: -pentru lot 1-Ceapa uscata?457 lei, -pentru lot 2-Cartofi?3873 lei-pentru lot 3-Orez decorticat?733 lei, -pentru lot 4-Zahar tos alb?892 lei, -pentru lot 5?Morcovi?997 lei, -pentru lot 6-Oua cat A?1204 lei, -pentru lot 7?Usturoi?284 lei, -pentru lot 8?Marmelada?1378 lei, -pentru lot 9?Margarina?708 lei, -pentru lot 10-Fasole boabe?2200 lei, -pentru lot 11-Ulei rafinat din floarea soarelui?1107 lei, -pentru lot 12-Conserve in apa, ghiveci de legume?296 lei, -pentru lot 13-Conserve in apa, fasole pastai?355 lei, -pentru lot 14-Conserve in apa, mazare boabe?296 lei, -pentru lot 15-Pasta de tomate?1162 lei. Total loturi-15.942 lei.-perioada de valabilitate a garantiei de participare?30 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;
-modalitaea de constituire: conform prevederilor art. 86, alin (1) din din H.G. nr. 925/2006;
-in cazul platii prin ordin de plata, se vor plati sumele aferente in contulRO 89 TREZ7055005XXX000192, deschis la trezoreria sector 5 (CUI: 9941693), -in cazul operatorul economic doreste constituire garantiei de participare prin scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante; in acest caz se va utiliza modelul indicat in sectiunea , ,Documente si Formulare, ,-in original-garantia de participare se va posta scanata si semnata cu semnatura electronica in mod obligatoriu in SEAP pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata la sediul unitatii achizitoare de catre toti operatori economici participanti pana la data de depenere a ofertelor specificata in anuntul de participare.-Garantia de participare se poate depune si in alta moneda decat lei. In acest caz echivalenta lei/alta valuta se va face la data de referinta?10.06.2013 (la cursul BNR valabil in data de 10.06.2013).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si venituri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor depune urmatoarele documente, in original, inclusiv de catre tertul sustinator:
a. Declaratie privind eligibilitatea ? anexa 2a, i. Conform art. 180 din OUG nr. 34/2006, va fi exclus din procedura de licitatie publica deschisa orice ofertant care care in ultimi 5 ani a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani - cerinta minima de calificare; se va completa anexa 2a din sectiunea IV;
b. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 ? anexa 2b,
c. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din oug 34/2006 ? anexa 2b.1., c.1. persoanele din autoritatea contractanta implicate in organizarea, derularea si finalizarea precedurii de atribuire si persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentur procedura de atribuire sunt : Darie Denis Alexandru, Cinghinau Gheorghita, Stochita Andreea, Dragan Tudorel, Danciu Paul, Pop Daniela, Milasan Dorina si Flaugiu Georgeta.
d. certificate de participare la licitatie deschisa cu oferta independenta ? anexa 2c.e. certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, privind obligatiile de plata la buget, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, eliberat de catre Agentia Nationala de Administratie Fiscala;
f. certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, eliberat de catre primariile/consiliile locale pe raza carora operatorul economic isi desfasoara activitatea. Se vor depune urmatoarele documente in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalu?:
a. Pentru persoanele juridice romane: Certificat onstatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate si faptul ca operatprul economic nu se afla in faliment, lichidare ? in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
b. Pentru persoane juridice/fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident ;c. Pentru persoanele fizice autorizate: certificat de producator si alte documente eliberate de catre administratile fiscale de pe raza carora isi desfasoare activitatea sau de catre Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca este persoana fizica autorizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.06.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.06.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.07.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
a. Avand in vedere faptul ca acordul-cadru se va incheia cu maxim 8 ofertanti in cazul in care ofertele clasate pe unul din locurile 1 - 8 au preturi egale, elementele de departajare pentru stablirea clasamentului vor fi de alta natura decat pretul, respectiv de natura tehnica (care are specificatii tehnice superioare celor din caietul de sarcini), respectiv: ? pentru lotul 1 ? Ceapa uscata: procentul de umiditate ? cat mai mic fata de maxim 8%;? pentru lotul 2 ? Cartofi toamna/vara: procentul de puritate biologica, cat mai mare fata de minim 95 %;? pentru lotul 3 ? Orez decorticat: procentul de sparturi ? cat mai mic fata demaxim 7 %;? pentru lotul 4 ? Zahar tos alb: procentul de umiditate ? cat mai mic fata de 0, 10% maxim ;? pentru lotul 5 ? Morcovi: diametrul maxim ecuatorial la colet, sa fie cat mai mic fata de maxim 5%;? pentru lotul 6 ? Oua cat. A: masa, g/buc. ? sa fie cat mai mare fata de minim 50 grame;? pentru lotul 7 ? Usturoi: diametrul ecuatorial sa fie cat mai mare fata de min. 35mm;? pentru lotul 8 ? Marmelada: substanta solubila, exprimata in grade refractrometrice la 20 C % minim, sa fie cat mai mare fata de 64;? pentrul lotul 9 ? Margarina: continutul de apa % maxim ? sa fie mai mic de 75-76;? pentru lotul 10 ? Fasole boabe: procentul de umiditate, % max. ? sa fie cat mai mic fata de 14;? pentru lotul 11 ? Ulei rafinat din floarea soarelui: continutul de apa si substante volatile %, maxim ? sa fie cat mai mic fata de: 0, 05 - pentru tip A si 0, 13 ? pentru tip B;? pentru lotul 12 ? Conserve in apa, ghiveci de legume: in functie de consistenta bucati de legume trebuie sa cat mai bine fierte si nedestramate;? pentru lotul 13 ? Conserve in apa, fasole pastai: procentul de pastai vatamate sa fie cat mai mic fata demax 3% la fasolea fina obisnuita taiate si grasa;? pentru lotul 14 ? Conserve in apa, mazare boabe: abatere admisibila la continutul net nominal ? sa fie cat mai mica fata de procentul de 2% pentru ambalajele peste 500 grame ;? pentru lotul 15 ? Conserve, pasta de tomate: procentul de impuritati minerale insolubile (raportate la %, max. Substanta uscata solubila) sa fie cat mai mic.b. Dupa incheierea acordurilor-cadru cu ofertantii clasati pe primele 8 locuri pentru - fiecare lot de produse in parte, primul contract subsecvent si urmatoarele se vor atribui prin reofertarea pretului unitar, fara t.v.a. Reofertarea pretului unitar, fara t.v.a./lot, se va face, conform instructiunilor specificate in invitatia de reofertare (se va specifica cantitatea necesara, data prezentarii ofertei, data deschideri plicurilor cu oferta, etc), transmisa de catre autoritatea contractanta operatorilor economici semnatari ai acordului-cadru;c. In cazul reofertarii, ofertele se vor prezenta in plic inchis la sediul unitatii achizitoare, conform celor specificate in invitatia de rofertare; Cu ocazia reofertarii pretului unitar, fara t.v.a., in vederea incheierii de contracte subsecvente (atat pentru primul cat si pentru urmatoarele), pentru calcului propunerii financiare se va lua in considerare cantitatea necesara comunicata in invitatia de reofertare ? pentru fiecare lot de produse in parte; cu ocazia reofertarii pretului unitar, fara t.v.a, in vederea incheierii de contracte subsecvente, plicul cu oferta va cuprinde formularul de oferta ? anexa 3 si centralizatorul de preturi ? anexa 4, iar criteriul de atribuire, va fi , ,pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
-conform art. 256.2 din OUG nr. 34/2006-privind achzitiile publice
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilierul juridic al Penitenciarului Bucuresti Rahova
Adresa postala: sos. Alexandria, nr. 154, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051543, Romania, Tel. +40 214202428, Email: [email protected], Fax: +40 214203173
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2013 07:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer