Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord Cadru de furnizare REACTIVI DE LABORATOR


Anunt de intentie numarul 26665/31.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON
Adresa postala: Bd. Aviatorilor nr. 34-36, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011863, Romania, Punct(e) de contact: BIROU ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 760669955, In atentia: BREUSCAN BIANCA, Email: [email protected], Fax: +40 318057374, Adresa internet (URL): https: //www.parhon.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Acord Cadru de furnizare REACTIVI DE LABORATOR
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : BUCURESTI sector 1, Bd. Aviatorilor 34-36
Cod NUTS: RO321 - Bucuresti
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 500, 000 si 5, 000, 000RON
Acord cadru pentru 24 de luni de furnizare de REACTIVI DE LABORATOR. Nr. de loturi cuprins intre 10 si 40, cu una sau mai multe pozitii; oferta poate fi depusa pentru unul sau mai multe loturi.
Impartire in loturi
Da
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 24.03.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.7)
Informatii suplimentare
Se vor incheia acorduri cadru care sa asigure necesarul de reactivi de laborator pentru anul 2014 - 2016
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura de atribuire: LICITATIE PUBLICA DESCHISA; Criteriul de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT; Cerinte de calificare si selectie: Declaratie privind eligibilitatea; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conf. OAP 314/2010; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006; Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006; Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura; Certificate constatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat si locale; Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau teritoriala sau echiv.; Aviz de functionare cu anexa eliberat de Ministerul Sanatatii sau echiv.; Declaratie pe proprie raspundere care cuprinde informatii generale despre ofertant precum si cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani; Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani; Ofertantul va depune cel putin o recomandare din partea clientilor pentru obiectul supus achizitiei; Declaratie pe proprie raspundere privind livrarea produselor; Certificare conform standardelor de referinta: SR EN ISO 9001:2008 sau echivalente;
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: anaf.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.anpm.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.securitatea-muncii.ro;www.protectiamuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2014 12:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer