Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru de furnizare subansambluri si piese de schimb pentru TAB-77 si TABC-79


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
545.113 RON

Castigatorul Licitatiei: COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.FILIALA UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
Anunt de atribuire numarul 85343/15.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 02494
Adresa postala:  Str. Gheorghe Cantacuzino, nr.257, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100466, Romania, Punct(e) de contact:  DAN NITA, Tel. 0244582942, Email:  [email protected], Fax:  0244582944
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de furnizare subansambluri si piese de schimb pentru TAB-77 si TABC-79
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: U.M. 01370 Targoviste
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de furnizare subansambluri si piese de schimb pentru TAB-77 si TABC-79
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34320000-6 - Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)
42122200-2-Pompe cu miscare rectilinie alternativa pentru lichide (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
545, 113RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A-8407 Denumirea: Acord cadru de furnizare subansambluri si piese de schimb pentru TAB-77 si TABC-79
V.1) Data atribuirii contractului 6/8/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.FILIALA UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
Adresa postala:  Str. Teis, Nr. 16, Localitatea:  Moreni, Cod postal:  135300, Romania, Tel. 0722260531;0245666730, Email:  [email protected], Fax:  0245667384, Adresa internet (URL):  www.uamoreni.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 602664.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 545113.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala:  Strada Emil Zola, nr.4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  107071, Romania, Tel. 0244522445, Email:  [email protected], Fax:  0244522452, Adresa internet (URL):  [email protected]
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al U.M. 02494 Ploiesti
Adresa postala:  Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.257, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100507, Romania, Tel. 0244582943, Email:  [email protected], Fax:  0244582944, Adresa internet (URL):  [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2010 13:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer