Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord Cadru de furnizare suturi chirurgicale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
514.488 RON

Castigatorul Licitatiei: AXIA MEDICAL SRL
Anunt de atribuire numarul 139538/16.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133864
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Adresa postala: str.Gh. Marinescu, nr.50, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Punct(e) de contact: Bota Sabin, Tel. +40 0265213967, Email: [email protected], Fax: +40 0265213967, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord Cadru de furnizare suturi chirurgicale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures str.Gh. Marinescu, nr.50 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540136
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Materiale pentru suturi chirurgicale - 4 loturi- descriere in sectiunea loturi si in Caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141125-2 - Material pentru suturi chirurgicale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
514, 487.64RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S197-323627din12.10.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18 Denumirea: Acord cadru de furnizare suturi chirurgicale
V.1) Data atribuirii contractului 04.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AXIA MEDICAL SRL
Adresa postala: Tg Mures, str Preot Stefan Rusu nr 16, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540082, Romania, Tel. 0744621519, Email: [email protected], Fax: 0365814375
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 464015.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 453523.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 4
Contract nr: 19 Denumirea: Acord cadru de furnizare suturi chirurgicale
V.1) Data atribuirii contractului 04.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Euroexpand Impex S.R.L.
Adresa postala: Str.Hategului, nr. 46, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410236, Romania, Tel. 0259-447.153, Email: [email protected], Fax: 0259-447153
AXIA MEDICAL SRL
Adresa postala: Tg Mures, str Preot Stefan Rusu nr 16, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540082, Romania, Tel. 0744621519, Email: [email protected], Fax: 0365814375
VODIMEDICOR S.R.L.
Adresa postala: STR. BRADULUI, NR. 5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210159, Romania, Tel. 021/3125120, Email: [email protected], Fax: 0253/238022, Adresa internet (URL): www.vodimedicor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 70251.84 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5667.84 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 20 Denumirea: Acord cadru de furnizare suturi chirurgicale
V.1) Data atribuirii contractului 04.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AXIA MEDICAL SRL
Adresa postala: Tg Mures, str Preot Stefan Rusu nr 16, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540082, Romania, Tel. 0744621519, Email: [email protected], Fax: 0365814375
MINIMED SOLUTIONS S.R.L.
Adresa postala: CALEA GIULESTI, NR.23, APARTAMENT2-APARTAMENT3, SECT.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011786, Romania, Tel. +40 0720951249, Email: [email protected], Fax: +40 0212319178
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 144400.32 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 55296.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate.Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TARGU MURES-Compartimentul Juridic
Adresa postala: Str. Gh Marinescu, Nr. 50, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540136, Romania, Tel. +40 0265213967, Fax: +40 0265213967
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2013 11:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer