Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD-CADRU DE FURNIZARE UTILAJE PENTRU CENTRALE TERMICE SI BLOCURI ALIMENTARE


Anunt de participare numarul 145661/09.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 02033 IASI
Adresa postala: Str. Penes Curcanu, nr. 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700473, Romania, Punct(e) de contact: MARIUS BOGDAN BALAIE, Tel. +40 232214636, In atentia: MIHAITA BALANESCU, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 232215927, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD-CADRU DE FURNIZARE UTILAJE PENTRU CENTRALE TERMICE SI BLOCURI ALIMENTARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Galati, Braila, Bacau, Iasi, Murfatlar, Topraisar, Smardan, Medgidia, Botosani, Buzau, Piatra Neamt, Ramnicu Sarat, Soveja, Roman, Barlad.
Codul NUTS: RO2 - Macroregiunea doi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 14 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 371, 774.19RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Estimam ca in data de 31.10.2013 vom incheia acordul-cadru si un contract subsecvent in valoare de 967741, 94 lei. Cantitatile estimate minime si maxime pentru acord-cadru si cantitatile estimate minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Livrarea de utilaje pentru centrale termice si blocuri alimentare, instalarea, montarea, punerea in functiune si autorizarea ISCIR a acestora.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42000000-6 - Echipamente industriale (Rev.2)
42122000-0-Pompe (Rev.2)
42912310-8-Aparate de filtrare a apei (Rev.2)
45330000-9-Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)
71321200-6-Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Livrarea de utilaje pentru centrale termice si blocuri alimentare, instalarea, montarea, punerea in functiune si autorizarea ISCIR a acestora.Cantitatile estimate minime si maxime pentru acord-cadru sunt:
1.Cazan apa calda pentru incalzire dotat cu arzator automatizat si complet echipat pt.functionare(cu toate sistemele de siguranta in exploatare); functionare: gaze naturale ; agent termic: apa calda; sarcina termica: 1.000.000 kcal/h;lmax?1500mm; Lmax?4000 mm;hmax?2000 mm; randament =91%; cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima 4 bucati.
2.Cazan apa calda pentru incalzire dotat cu arzator automatizat si complet echipat pt.functionare(cu toate sistemele de siguranta in exploatare); functionare: combustibil tip M; agent termic: apa calda; sarcina termica: 1.000.000kcal/h; lmax?1500mm; Lmax?4000mm;hmax?2000mm; randament=91%;cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima: 7 bucati.
3.Cazan apa calda pentru incalzire dotat cu arzator automatizat si complet echipat pt.functionare(cu toate sistemele de siguranta in exploatare); functionare: combustibil lichid tip M; agent termic: apa calda; sarcina termica 1.500.000Kcal/h; Tmax=95sC; lmax?1500mm;Lmax?4000mm;hmax?2000mm; randament>91%;cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima 2bucati.
4.Cazan de abur joasa presiune dotat cu arzator automatizat si complet echipat pt.functionare(cu toate sistemele de siguranta in exploatare); functionare: gaze naturale; agent termic: abur; sarcina termica: 1to/h; P = 0, 5 bar; lmax ?1500mm; Lmax ?4000mm;hmax ?2000mm; randament =91%;cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima 2bucati.
5.Cazan apa calda pentru incalzire dotat cu arzator automatizat si complet echipat pt.functionare(cu toate sistemele de siguranta in exploatare); functionare: combustibil( mixt pe gaze sau CLU); agent termic: apa calda; sarcina termica 200.000 Kcal/h ;Tmax=95sC; lmax ?1500mm; Lmax ?4000mm;hmax ?2000mm; randament =91%;cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima 3 bucati.
6.Electropompa recirculare Q=120mc/h, H=22mCA;cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima 7 bucati.
7.Electropompompa recirculare Q=40 m, c/h, H= 40 mCA; cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima 2 bucati.
8.Statie dedurizare 1, 2 - 2, 8mc/h;cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima 14 bucati.
9.Vas de expansiune inchis V=1000l;cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima 4 bucati.
10.Electroompa alimentare cu apa Q=30mc/h, H=150mCA, pmax= 30Kw; cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima 2 bucati.Cantitatile estimate minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru:
1.Cazan apa calda pentru incalzire dotat cu arzator automatizat si complet echipat pt.functionare(cu toate sistemele de siguranta in exploatare); functionare: gaze naturale ; agent termic: apa calda; sarcina termica: 1.000.000 kcal/h;lmax?1500mm; Lmax?4000 mm;hmax?2000 mm; randament =91%; cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima 3 bucati.
2.Cazan apa calda pentru incalzire dotat cu arzator automatizat si complet echipat pt.functionare(cu toate sistemele de siguranta in exploatare); functionare: combustibil tip M; agent termic: apa calda; sarcina termica: 1.000.000kcal/h; lmax?1500mm; Lmax?4000mm;hmax?2000mm; randament=91%;cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima: 3 bucati.
3.Cazan apa calda pentru incalzire dotat cu arzator automatizat si complet echipat pt.functionare(cu toate sistemele de siguranta in exploatare); functionare: combustibil lichid tip M; agent termic: apa calda; sarcina termica 1.500.000Kcal/h; Tmax=95sC; lmax?1500mm;Lmax?4000mm;hmax?2000mm; randament>91%;cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima 2bucati.
4.Cazan de abur joasa presiune dotat cu arzator automatizat si complet echipat pt.functionare(cu toate sistemele de siguranta in exploatare); functionare: gaze naturale; agent termic: abur; sarcina termica: 1to/h; P = 0, 5 bar; lmax ?1500mm; Lmax ?4000mm;hmax ?2000mm; randament =91%;cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima 2bucati.
5.Cazan apa calda pentru incalzire dotat cu arzator automatizat si complet echipat pt.functionare(cu toate sistemele de siguranta in exploatare); functionare: combustibil( mixt pe gaze sau CLU); agent termic: apa calda; sarcina termica 200.000 Kcal/h ;Tmax=95sC; lmax ?1500mm; Lmax ?4000mm;hmax ?2000mm; randament =91%;cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima 2 bucati.
6.Electropompa recirculare Q=120mc/h, H=22mCA;cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima 4 bucati.
7.Electropompompa recirculare Q=40 m, c/h, H=40 mCA; cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima 2 bucati.
8.Statie dedurizare 1, 2 - 2, 8mc/h;cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima 11 bucati.
9.Vas de expansiune inchis V=1000l;cantitate minima: 1 bucata; cantitate maxima 4 bucati.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 371, 774.19RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este 15000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Forma de constituire a garantiei de participare va avea una dintre urmatoarele forme: - un instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari- virament bancar (cont RO92TREZ4065005XXX000440 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, cod fiscal 14593609);
- suma depusa la casieria unitatii pe baza de chitanta.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Firmele din categoria I.M.M. beneficiaza de facilitatile prevazute de legislatia in vigoare privind reducerea garantiei de participare (conform art. 16 alin. 2 din legea 346/2004). In acest sens, firmele din categoria I.M.M. vor depune o declaratie pe proprie raspundere conform modelului prezentat la anexa 1 din legea 346/2004. Se constituie garantia de buna executie conform prevederilor art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, in cel mult 5 zile de la semnarea contractului subsecvent, cu perioada de valabilitate pe intreaga perioada de derulare a contractului.Cuantumul garantiei de buna executie este de 10%(5 % I.M.M.) din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent incheiat.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratiile solicitate se vor depune in original.1) EligibilitateaIn conformitate cu articolul 180 din O.U.G. 34/2006 ofertantii trebuie sa nu fi fost condamnati in ultimii 5 aniprin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. Pentru demonstrarea neincadrarii in prevederile articolului mentionat, ofertantii trebuie sa prezinte o declaratie privind eligibilitatea, conform formularului nr.1 din fisierul atasat la documentatia de atribuire. Declaratia privind eligibilitatea va fi prezentata obligatoriu atat de ofertant cat si de tertul sustinator, daca este cazul.2) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006In conformitate cu prevederile articolului 181 din OUG 34/2006, ofertantii trebuie sa nu se incadreze in urmatoarele situatii: a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul ? sindic;c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
c1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.Pentru demonstrarea neincadrarii in prevederile articolului mentionat, ofertantii trebuie sa prezinte o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, conform formularului nr.2 din fisierul atasat la documentatia de atribuire. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/2006, va fi prezentata obligatoriu atat de ofertant cat si de tertul sustinator, daca este cazul. Tertul sustinator nu trebuie sa se gaseasca in nici una dintre situatiile care determina excluderea lui din procedura de atribuire, prevazuta la art. 181, lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006.3) Participarea la licitatie cu oferta independentaOfertantii trebuie sa prezinte privind participarea la licitatie cu oferta independenta, ?Certificatul de participare cu oferta independenta? conform formularului nr.3 din fisierul atasat la documentatia de atribuire.
4) Neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006
?Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006? va fi prezentata obligatoriu conform formularului nr.4 din documentatia de atribuire. Se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Aioanei Iftimi, Zaharia Petrica, Balaie Marius Bogdan, Gheorghita Marius Constantin, Patrascu Violeta, Dobrean Carmen, Grigoruta Luminita, Balanescu Mihaita , Galic Aurora Manuela, Savin Mihail, Esanu Petronela Daniela. Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Se va prezenta ?Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului?/ autorizatie de functionare/ altele echivalente din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite prezentarea in original/copie legalizata a Certificatului constatator emis de oficiul registrului comertului/ autorizatiei de functionare/ sau a altor echivalente, pentru a verifica conformitatea documentelor.
Operatorul economic trebuie sa fie autorizat pentru domeniile de activitate necesare indeplinirii contractului(instalare, montare si punere in functiune), in conformitate cuart. 8 din Legea 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil. Ofertantul va prezenta: copia de pe autorizatia emisa de ISCIR; documente echivalente pentru operatorii economici straini.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic sa fi furnizat, in ultimii 5 ani (raportat la data limita de depunere a ofertelor), utilaje pentru centrale termice si blocuri alimentare, invaloare de minimum 800000 lei. Se pot prezenta unul sau mai multe documente cu rol de certificare in vederea indeplinirii cerintei.
Sistemul de management al calitatii operatorului economic sa fie conform cu standardul ISO 9001, in domeniul specific obiectului contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va depune certificari/documente de buna executie a contractului, emise sau contrasemnate de beneficiar/recomandari/etc., din care sa rezulte natura produselor furnizate, perioada, locul executiei si beneficiarii.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Operatorul economic trebuie sa prezinte in copie un document prin care se certifica de catre un organism abilitat ca Sistemul de Management al Calitatii este conform cu standardul ISO 9001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
57
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in S.E.A.P., operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2013 10:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer