Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru de lucrari de "INTRETINERE si REPARARE TROTUARE in ZONA de SUD-VEST a municipiului Timisoara?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.000.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SUPER CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 134098/30.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 127132
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 256408478, In atentia: ing. Crenguta Oprea, Email: [email protected], Fax: +40 256408477, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de lucrari de "INTRETINERE si REPARARE TROTUARE in ZONA de SUD-VEST a municipiului Timisoara?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: In zona de SUD-VEST a Municipiului Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa lucrari de ?Intretinere si reparare a trotuarelor in zona de SUD-VEST a Municipiului Timisoara, zona delimitata de Canal Bega - Str.Cluj (exclusiv) - Str. Aries (exclusiv) - Calea Martirilor(exclusiv), in conformitate cu cerintele impuse prin caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 000, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 94 Denumirea: Intretinere si reparare TROTUARE in zona de S-V a Municipiului Timisoara
V.1) Data atribuirii contractului 25.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SUPER CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Florimund Mercy nr.1, et.1, ap.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300085, Romania, Tel. 0256 433 503, Email: [email protected], Fax: 0256 433 503
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6000000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Acordul-cadru se deruleaza pe o perioada de 4 anide la data atribuirii, la valoarea estimata de 6.000.000 lei la care se adauga TVA. Decontarea lucrarilor se va realiza in limita valorii acordului-cadru, la tarifele unitare practicate categoriilor de lucrari, ofertate in ANEXA 1 - anexa la contract.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Timis-Sectia comerciala
Adresa postala: Str. Piata Tepes Voda, nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel. +40 256498054, Email: [email protected], Fax: +40 256200040
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Timisoara - Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: B-dul. C.D.Loga nr.1 ? cam.223, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel. +40 256408478, Email: [email protected], Fax: +40 256408477
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2012 15:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer