Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de servicii - constand in asigurarea tintelor pentru tragerile cu artileria antiaeriana in poligonul Capu Midia


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
504.198 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.
Anunt de atribuire numarul 83237/10.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 02494
Adresa postala: Str. Gheorghe Cantacuzino, nr.257, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100466, Romania, Punct(e) de contact: DAN NITA, Tel.0244582942, Email: [email protected], Fax: 0244582944
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de servicii - constand in asigurarea tintelor pentru tragerile cu artileria antiaeriana in poligonul Capu Midia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Poligonul Capu Midia
Codul NUTS: RO223 - Constanta
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de servicii - constand in asigurarea tintelor pentru tragerile cu artileria antiaeriana in poligonul Capu Midia
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98300000-6 - Servicii diverse (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
504, 198RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A-7529 Denumirea: Acord cadru de servicii de asigurare a tintelor pentru tragerile cu artileria antiaeriana
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.
Adresa postala: Sos.Ploiesti-Targoviste, Km.8, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100590, Romania, Tel.0244/542202, Email: [email protected], Fax: 0244/513301, Adresa internet (URL): www.elmec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 504201.68 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 504198.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: Strada Emil Zola, nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 107071, Romania, Tel.0244522445, Email: [email protected], Fax: 0244522452, Adresa internet (URL): [email protected]
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al U.M.02494 Ploiesti
Adresa postala: Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.257, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100507, Romania, Tel.0244582943, Email: [email protected], Fax: 0244582944
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.05.2010 10:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer