Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru de servicii de audit intermediar si final pentru implementarea Sistemului National Dosarul Electronic de Sanatate


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
730.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PROSYS AUDIT SRL
Anunt de atribuire numarul 124356/27.03.2012
Informatii anunt de participare asociat 122821
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 248 bloc S1 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030634, Romania, Punct(e) de contact: OCTAVIA IOSIF, Tel. +40 372309254, Email: [email protected], Fax: +40 372309163, Adresa internet (URL): www.cnas.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de servicii de audit intermediar si final pentru implementarea Sistemului NationalDosarul Electronic de Sanatate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Verificarea livrarilor de produse software si a licentelor de utilizare aferente, instalate si implementate in conformitate cu cerintele Proiectului, precum si verificareacheltuielilor efectuate in conformitate cu contractul de finantare nerambursabila
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
730, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S120-199061din25.06.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: NLD 8196 Denumirea: Servicii de audit intermediar si final privind implementarea Dosarul Electronic de Sanatate
V.1) Data atribuirii contractului 08.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PROSYS AUDIT SRL
Adresa postala: Str Iovita nr 23-27, etaj 6, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050552, Romania, Tel. +40 214113191, Fax: +40 214113192
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 855000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 730000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONALSECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE(POSCEE)Axa Prioritara III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public"
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire se descarca din SEAP
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavropoleos nr 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: Calea Calarasilor nr 248 bl S19 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030046, Romania, Tel. +40 372309254, Fax: +40 372309163
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.03.2012 11:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer