Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru de servicii de inchiriere de circuite acces Internet prin satelit prin tehnologia VSAT


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.580.000 RON

Castigatorul Licitatiei: RARTEL S.A.
Anunt de atribuire numarul 147293/12.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144239
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Afacerilor Externe
Adresa postala: Directia Administrarea Patrimoniului si Achizitii, b-dul Aviatorilor nr. 50, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011864, Romania, Punct(e) de contact: Dan Carbarau, Tel. +40 214311870, In atentia: Mihai Coriolan Costa, director DAPA, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213102179, Adresa internet (URL): www.mae.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de servicii de inchiriere de circuite acces Internet prin satelit prin tehnologia VSAT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: Misiunile diplomatice ale Romaniei la Addis Abeba, Tripoli, Alger, Ashabat, Damasc, Teheran precum si cele mentionate in cadrul caietului de sarcini la punctul 10.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de inchiriere de circuite prin satelit
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64214100-0 - Servicii de inchiriere de circuite prin satelit (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 580, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S204-353716din19.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 128/G1-2/18264 Denumirea: Acord-cadru de servicii de inchiriere de circuite acces Internet prin satelit prin tehnologia VSAT
V.1) Data atribuirii contractului 31.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RARTEL S.A.
Adresa postala: str. Dr. Iacob Felix, nr.70, et.3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011041, Romania, Tel. +40 0213196804, Email: [email protected], Fax: +40 0213196806
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5319510.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3580000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Afacerilor Externe - Directia Juridic Legislatie si Contencios
Adresa postala: Aleea Modrogan nr. 14, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011822, Romania, Tel. +40 214311444, Email: [email protected], Fax: +40 213192374, Adresa internet (URL): www.mae.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 14:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer