Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de servicii de transport aerian de pasageri ocazional


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
100.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC SOS ROMANIA PRESTARI SERVICII SRL
Anunt de atribuire numarul 41700/31.03.2008
Informatii anunt de participare asociat 28553
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia Romana pentru Investitii Straine
Adresa postala: B-dul Primaverii, nr.22, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011974, Romania, Punct(e) de contact: Raluca Olivia Anghel, Tel.021.233.91.03, Email: [email protected], Fax: 021.233.91.04, Adresa internet (URL): www.arisinvest.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.arisinvest.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de servicii de transport aerian de pasageri ocazional
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: livrare bilete la sediul din b-dul Primaverii, nr. 22, sect.1, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta va incheia un acord cadru pe o perioada de 24 luni, in urma aplicarii procedurii de licitatie deschisa, cu maxim 3 operatori economici, atribuind ulterior, prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului cadru, pe baza criteriului ofertei cele mai avantajoase economic, contracte subsecvente de servicii de transport aerian de pasageri ocazional, pentru destinatiile/clasele/durata deplasarii stabilite de catre autoritatea.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
62210000-7 - Servicii de transport aerian de pasageri ocazional (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
100, 000EUR TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1/2008 Denumirea: Acord cadru de servicii - transport aerian de pasageri
V.1) Data atribuirii contractului 2/20/2008
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SOS ROMANIA PRESTARI SERVICII SRL
Adresa postala: str. Barbu Vacarescu, nr.44, bl.7, sc.B, ap.47, sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020281, Romania, Tel.021.311.87.46, Email: [email protected], Fax: 021.311.87.46
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: EUR Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: EUR Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1/2008 Denumirea: Acord cadru de servicii - transport aerian de pasageri
V.1) Data atribuirii contractului 2/20/2008
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.
Adresa postala: SECT.4, STR. VISANA, NR. 5, BL. 43, SC.B, AP. 66, ET. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040392, Romania, Tel.0213305658, Email: [email protected], Fax: 0213305123, Adresa internet (URL): www.olimpic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: EUR Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: EUR Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1/2008 Denumirea: Acord cadru de servicii - transport aerian de pasageri
V.1) Data atribuirii contractului 2/20/2008
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
D.A.L. TRAVEL S.R.L.
Adresa postala: PIATA AMZEI 10-22, PARTER, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010345, Romania, Tel.319 70 62, Email: [email protected] , [email protected] , [email protected], Fax: 319 70 64, Adresa internet (URL): www.daltravel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: EUR Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: EUR Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1/2008 Denumirea: Acord cadru de servicii - transport aerian de pasageri
V.1) Data atribuirii contractului 2/20/2008
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ING. DEVELOPMENT S.R.L.
Adresa postala: Bdul Banu Manta, nr. 12, bloc 26, sc B, et 4, ap. 59, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.0212422323, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0212423118, Adresa internet (URL): www.ingtravel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: EUR Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: EUR Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9/2008 Denumirea: contract de servicii - transport aerian de pasageri
V.1) Data atribuirii contractului 2/21/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SOS ROMANIA PRESTARI SERVICII SRL
Adresa postala: str. Barbu Vacarescu, nr.44, bl.7, sc.B, ap.47, sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020281, Romania, Tel.021.311.87.46, Email: [email protected], Fax: 021.311.87.46
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1670.00 Moneda: EUR Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10/2008 Denumirea: contract de servicii - transport aerian de pasageri
V.1) Data atribuirii contractului 2/22/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SOS ROMANIA PRESTARI SERVICII SRL
Adresa postala: str. Barbu Vacarescu, nr.44, bl.7, sc.B, ap.47, sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020281, Romania, Tel.021.311.87.46, Email: [email protected], Fax: 021.311.87.46
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 828.00 Moneda: EUR Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 13/2008 Denumirea: contract de servicii - transport aerian de pasageri
V.1) Data atribuirii contractului 3/18/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SOS ROMANIA PRESTARI SERVICII SRL
Adresa postala: str. Barbu Vacarescu, nr.44, bl.7, sc.B, ap.47, sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020281, Romania, Tel.021.311.87.46, Email: [email protected], Fax: 021.311.87.46
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 355.00 Moneda: EUR Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 12/2008 Denumirea: contract de servicii - transport aerian de pasageri
V.1) Data atribuirii contractului 3/12/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SOS ROMANIA PRESTARI SERVICII SRL
Adresa postala: str. Barbu Vacarescu, nr.44, bl.7, sc.B, ap.47, sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020281, Romania, Tel.021.311.87.46, Email: [email protected], Fax: 021.311.87.46
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 994.00 Moneda: EUR Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Fiecare semnatar al acordului cadru este obligat sa mentina valoarea comisionului prezentata in oferta (a taxei de servicii - TS) putandu-i-se atribui contracte subsecvente ca rezultat al reluarii competitiei intre toti operatorii economici semnatari ai acordului cadru, ca urmare a aplicarii criteriului de atribuire mentionat in documentatia de atribuire si in art. 4.4.-4.6. din acordul cadru incheiat, pana la concurenta valorii totale estimate a acordului cadru, cu respectarea de catre autoritatea contractanta a alocarilor bugetare pentru fiecare an, pe intreaga perioada de valabilitate a acordului, respectiv 24 de luni.Acordul cadru a fost incheiat cu 4 operatori economici, in temeiul prevederilor Sectiunii II.1.7. pct.4 din fisa de date a achizitiei, conform carora, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru se modifica in mod corespunzator in cazul in care exista mai multe oferte cu acelasi nivel al Taxei de Servicii (TS) si prin aceasta se depaseste numarul maxim de 3 stabilit. La procedura de licitatie deschisa au fost desemnati castigatori 4 operatori economici, clasificati 2 pe I loc si 2 pe cel de-al II-lea loc.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleus, nr.6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia Romana pentru Investitii Straine (ARIS) - Compartimentul Juridic
Adresa postala: b-dul Primaverii nr 22, sect.1., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011974, Romania, Tel.021/233.91.03, Email: [email protected], Fax: 021/233.91.04, Adresa internet (URL): www.arisinvest.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.03.2008 14:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer