Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - acord cadru de servicii sanitar veterinare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
243.223 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Top Lexus Import Export SRL
Anunt de atribuire numarul 142737/20.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136495
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR GIURGIU
Adresa postala: Sos. Bucuresti nr.72, Giurgiu, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Punct(e) de contact: Floarea Dima, Tel. +40 0246230491, Email: [email protected], Fax: +40 0246210442, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: servicii sanitar veterinare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
acord cadru de servicii sanitar veterinare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: Judetul Giurgiu pe raza circumscriptiilor : Lot 1- CSVA RasuceniLot 2-CSVA Toporu
Lotul 3 ? CSVA Singureni
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru deservicii de supraveghere, prevenire control si eradicare a bolilor la animale a celor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si inregistrare bovinelor, suinelor, ovinelor si caprelor .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
243, 223.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3183
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 366 Denumirea: acord cadru de prestariservicii sanitar veterinare
V.1) Data atribuirii contractului 16.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Top Lexus Import Export SRL
Adresa postala: sos. Vitan Birzesti , nr 7D-7E , et.6 Ap. 65 , setor 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 042121, Romania, Tel. 0766299081
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 131664.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 131664.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 367 Denumirea: Acord cadru de prestari servicii sanitar veterinare
V.1) Data atribuirii contractului 16.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Paumi-Vet SRL
Adresa postala: str. zorelelor, nr.74, Jud. Ilfov, Localitatea: Snagov, Cod postal: 077165, Romania, Tel. 0722258687
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 111559.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 111559.20 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
compartimentul juridic din cadrul DSVSA Giurgiu
Adresa postala: Soseaua Bucuresti , nr 72, jud. Giurgiu, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080302, Romania, Tel. +40 0246230491, Email: [email protected], Fax: +40 0246210442
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.05.2013 13:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer