Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU FURNIZARE ANTIBIOTICE SPITAL


Anunt de participare numarul 148732/30.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI
Adresa postala: Str. Stiintei, nr 117, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Punct(e) de contact: IULIA ANDREI, Tel. +40 236460207, Email: [email protected], Fax: +40 236460207, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU FURNIZARE ANTIBIOTICE SPITAL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: GALATI, STR.STIINTEI NR.117, FARMACIE
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 6 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 42, 656.44 si 337, 936.28RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite lunar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1 Metronidazolum 250 mg-cant min 200 cpr, cant max 1600 cpr;Lot2 Metronidazolum sol A-cant min 30 flc, cant max 240 flc;Lot 3 Metronidazolum sol B-cant min 40 flc, cant max 320 flc;Lot 4 Ceftazidimum 1g-cant min 500 flc, cant max 4000 flc; Lot 5 Amoxicillinum 500 mg- cant min 400 cps, cant max 3200 cps; Lot 6 Ampicillinum 500 mg-cant min 500 cps, cant max 5200 cps; Lot 7 Amoxicillinum+Ac.Clavulanicum 1, 2g-cant min 200 flc, cant max 1600 flc;Lot 8 Amoxicillinum+Ac.Clavulanicum 875 mg+125 mg sau 1000 mg-cant min 2000 cpr, cant max 16000 cpr; Lot 9 Amoxicillinum+Ac.Clavulanicum 1000 mg/62, 5 mg-cant min 500 cpr, cant max 4000 cpr; Lot 10 Amoxicillinum+Ac.Clavulanicum 400 mg/57 mg/5 ml-cant min 4 flc, cant max32 flc;Lot 11 Sultamicillinum 250 mg/5 ml-cant min 10 flc, cant max 80 flc; Lot 12 Sultamicillinum 375 mg-cant min 300 cpr, cant max 1400 cpr;Lot 13 Moxifloxacinum 400 mg/250 ml- cant min 5 flc, cant max 20 flc;Lot 14 Moxifloxacinum 400 mg-cant min 15 cpr, cant max 120 cpr; Lot 15 Benzylpenicillinum G Potasica- cant min 50 flc, cant max 400 flc; Lot 16 Cefoperazonum 1g-cant min 500 flc, cant max 4000 flc; Lot 17 Cefuroximum 125 mg/5 ml-cant min 3 flc, cant max 48 flc; Lot 18 Cefuroximum 500 mg-cant min 2000 cpr, cant max 16000 cpr; Lot 19 Ciprofloxacinum 100 mg/10ml-cant min 20 fiole, cant max 160 fiole; Lot 20 Ciprofloxacinum 500 mg-cant min 3400 cpr, cant max 27000 cpr; Lot 21 Clarithromycinum 500 mg-cant min 1200 cpr, cant max 9600 cpr; Lot 22 Clarithromycinum Liof.pt.sol.perfuz.500 mg-cant min 10 flc, cant max 80 flc; Lot 23 Combinatii (Cefoperazonum + Sulbactamum) 1000mg/1000 mg-cant min 100 flc, cant max 800 flc; Lot 24 Doxycyclinum 100 mg-cant min 100 cps/cpr, cant max 800 cps/cpr; Lot 25 Gentamicinum 80 mg/2 ml- cant min 800 fiole, cant max 6500 fiole; Lot 26 Imipenemum+Cilastatinum 500 mg/500 mg-cant min 5 flc, cant max 40 flc; Lot 27 Oxacillinum 500 mg-cant min 200 cps, cant max 1600 cps; Lot 28 Cefiximum 200 mg- cant min 420 cps, cant max 3400 cps; Lot 29 Ceftriaxonum 1 g-cant min 500 flc, cant max 4000 flc; Lot 30 Erythromycinum 200 mg/5 ml- cant min 9 flc, cant max 75 flc; Lot 31 Cefepimum 1 g- cant min 10 flc, cant max 200 flc; Lot 32 Spiramycinum 3Mui-cant min 300 cpr, cant max 1400 cpr; Lot 33 Streptomycinum 1g-cant min 10 flc, cant max 100 flc
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651100-9 - Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 Metronidazolum 250 mg-cant min 200 cpr, cant max 1600 cpr;Lot2 Metronidazolum sol A-cant min 30 flc, cant max 240 flc;Lot 3 Metronidazolum sol B-cant min 40 flc, cant max 320 flc;Lot 4 Ceftazidimum 1g-cant min 500 flc, cant max 4000 flc; Lot 5 Amoxicillinum 500 mg- cant min 400 cps, cant max 3200 cps; Lot 6 Ampicillinum 500 mg-cant min 500 cps, cant max 5200 cps; Lot 7 Amoxicillinum+Ac.Clavulanicum 1, 2g-cant min 200 flc, cant max 1600 flc;Lot 8 Amoxicillinum+Ac.Clavulanicum 875 mg+125 mg sau 1000 mg-cant min 2000 cpr, cant max 16000 cpr; Lot 9 Amoxicillinum+Ac.Clavulanicum 1000 mg/62, 5 mg-cant min 500 cpr, cant max 4000 cpr; Lot 10 Amoxicillinum+Ac.Clavulanicum 400 mg/57 mg/5 ml-cant min 4 flc, cant max32 flc;Lot 11 Sultamicillinum 250 mg/5 ml-cant min 10 flc, cant max 80 flc; Lot 12 Sultamicillinum 375 mg-cant min 300 cpr, cant max 1400 cpr;Lot 13 Moxifloxacinum 400 mg/250 ml- cant min 5 flc, cant max 20 flc;Lot 14 Moxifloxacinum 400 mg-cant min 15 cpr, cant max 120 cpr; Lot 15 Benzylpenicillinum G Potasica- cant min 50 flc, cant max 400 flc; Lot 16 Cefoperazonum 1g-cant min 500 flc, cant max 4000 flc; Lot 17 Cefuroximum 125 mg/5 ml-cant min 3 flc, cant max 48 flc; Lot 18 Cefuroximum 500 mg-cant min 2000 cpr, cant max 16000 cpr; Lot 19 Ciprofloxacinum 100 mg/10ml-cant min 20 fiole, cant max 160 fiole; Lot 20 Ciprofloxacinum 500 mg-cant min 3400 cpr, cant max 27000 cpr; Lot 21 Clarithromycinum 500 mg-cant min 1200 cpr, cant max 9600 cpr; Lot 22 Clarithromycinum Liof.pt.sol.perfuz.500 mg-cant min 10 flc, cant max 80 flc; Lot 23 Combinatii (Cefoperazonum + Sulbactamum) 1000mg/1000 mg-cant min 100 flc, cant max 800 flc; Lot 24 Doxycyclinum 100 mg-cant min 100 cps/cpr, cant max 800 cps/cpr; Lot 25 Gentamicinum 80 mg/2 ml- cant min 800 fiole, cant max 6500 fiole; Lot 26 Imipenemum+Cilastatinum 500 mg/500 mg-cant min 5 flc, cant max 40 flc; Lot 27 Oxacillinum 500 mg-cant min 200 cps, cant max 1600 cps; Lot 28 Cefiximum 200 mg- cant min 420 cps, cant max 3400 cps; Lot 29 Ceftriaxonum 1 g-cant min 500 flc, cant max 4000 flc; Lot 30 Erythromycinum 200 mg/5 ml- cant min 9 flc, cant max 75 flc; Lot 31 Cefepimum 1 g- cant min 10 flc, cant max 200 flc; Lot 32 Spiramycinum 3Mui-cant min 300 cpr, cant max 1400 cpr; Lot 33 Streptomycinum 1g-cant min 10 flc, cant max 100 flc
Valoarea estimata fara TVA: intre 42, 656.44 si 337, 936.28RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Pana in 2% din valoarea estimata maxima, pentru fiecare lot de produs ofertat. Valorile exacte sunt prezentate in anexa B, loturile. Termen de valabilitate garantie de participare: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Modalitatea de constituire : a)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara(scrisoare de garantie bancara ? Formular nr. 1), ori de o societate de asigurari(documente originale) sau b) depunere in contul autoritatii contractante nr.: RO08TREZ3065006XXX010818 deschis la Trezoreria Galati sau c)casieria unitatii. Data la care se va face echivalenta leu/Euro (sau alta valuta) este data publicarii in SEAP a invitatiei de participare. Cursulstabilit pentru echivalenta leu/euro (sau alta valuta) este cel stabilit de BNR. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante si copie in SEAP, conform mentiunilor de la punctul IV.4.3. din Fisa de date. 10% - din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA (cu respectarea art. 89-92 din HG 925/2006) Modalitatea de constituire: a)scrisoare de garantie bancara de buna executie ? in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent de furnizare sau b)Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari sau c) depunerea la casieria autoritatii
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget CJAS
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OuG 34/2006 - Declaratie pe proprie raspundere ? Formular 2a- Va fi prezentata si de catre tertul sustinator, daca este cazulb) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OuG 34/2006 - Declaratie pe proprie raspundere ? Formular 2b
Conditii de calificare:
Note: 1. In cazul depunerii unei oferte in asociere, in cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.2. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra faptul ca nu se afla in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181 litera a), c^1) si d) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin declaratie pe proprie raspundere.3. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei formulate pentru situatiile prevazute la art. 180 din ordonanta.In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.c) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular CPd)Calitatea de participant la procedura - Declaratia privind calitatea de participant la procedura ? Formular nr. 3e) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular nr. 6 - Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 se vor prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul.Nota: Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante: manager - Dr. Necula Monica, Director Financiar-Contabil - Ec. Pamfil Alistita, Dr. Scorpan Claudia - Director medical, Sef Serviciu Tehnic si Ad-tiv - Ing. Circota Marius, Sef Serviciu Achizitii - Ing. Rosu Claudia, Sing. Andrei Iulia, Cons Jur. Ionita Adrian Bogdan, As. Gabor Mariea, As. Burcea Georgiana, Farm. Zeamaneagra Nadia Pentru persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator eliberat de ORC de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte domeniul de activitate si care sa cuprinda informatii care sa fie in concordanta cu realitatea la data limita de depunere a ofertei.Persoanele fizice autorizate vor prezenta documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale conforme cu legislatia aplicabila acestora.Autorizatie de distributie angro a operatorului economic emisa de Agentia Nationala a Medicamentului, eliberata in conformitate cu prevederile art. 788, alin (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 din Ordinul MSP1964/2008 pentru aprobarea normelor privind infiintarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.Note: 1. Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii tertul/tertii sustinator/sustinatori2. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Peroane juridice/fizice straine - Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme cu legile tarii de rezidenta a operatorului economic
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, in urma clasamentului intocmit conform criteriului de atribuire "oferta cu pretul cel mai scazut" dintre ofertele admisibile, se constata existenta a 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret , clasate pe locul I (respectiv cu pretul cel mai scazut) pentru departajare, pentruacestea, comisia de evaluare va solicita clarificari in SEAP, in sensul reofertarii preturilor.Ofertantii care primesc aceasta solicitare de clarificari vor putea reoferta pretul prin depunerea unui nou document, in format electronic, cu semnatura electronica, ca raspuns la solicitarea de clarificari transmisa de autoritatea contractanta in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI-SERVICIUL ACHIZITII
Adresa postala: STR.STIINTETI NR.117, Localitatea: GALATI, Cod postal: 800189, Romania, Tel. +40 23460207, Email: [email protected], Fax: +40 236460207
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2013 13:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer