Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - acord cadru furnizare carne de vita, de pui si de porc pentru locatiile Bucuresti, Brasov si Predeal si Mamaia


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.759.487 RON

Castigatorul Licitatiei: RADICSTAR S.R.L
Anunt de atribuire numarul 142239/07.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137165
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA LOGISTICA
Adresa postala: Str. Eforie nr. 3-5, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050035, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIANA NICOLETA DOBRE, Tel. +40 213156468, In atentia: Burlacu Daniela, Email: [email protected], Fax: +40 213132761, Adresa internet (URL): www.mai.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
acord cadru furnizare carne de vita, de pui si de porc pentru locatiile Bucuresti, Brasov si Predeal si Mamaia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti: str.Leaota nr.2A, sector 6
Brasov: - Hotel Excelsior, str. Matei Basarab nr. 41-43
Predeal: - Hotel Turist, str.Petru Rares nr. 4
Mamaia: -Hotel Meridian
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
acord cadru furnizare carne de vaca, de pui si de porc pentru locatiile Bucuresti, Brasov si Predeal si Mamaia
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15111100-0 - Carne de vita (Rev.2)
15112130-6-Carne de pui (Rev.2)
15113000-3-Carne de porc (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 759, 487RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S045-072446din05.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4133707 Denumirea: acord cadru furnizare carne de vita si de porc pentru locatia Bucuresti
V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RADICSTAR S.R.L
Adresa postala: Stefanesti, DN 7, nr.209, Localitatea: stefanesti, Cod postal: 117715, Romania, Tel. 0248/265600; 0748328575, 0748328575, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0248222751, 0248265090, Adresa internet (URL): STEFANESTI STR CAVALERULUI 893
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 272800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 248215.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 9, 10
Contract nr: 4133704 Denumirea: acord cadru furnizare carne de pui si de porc pentru locatia Bucuresti
V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2, Localitatea: Scornicesti, Cod postal: 235600, Romania, Tel. 0249460153, Email: [email protected], Fax: 0249460153
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 860400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 599828.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 3, 5, 6, 7, 8
Contract nr: 4133708 Denumirea: acord cadru furnizare carne de vita, de porc si de pui pentru locatiile Brasov si Predeal
V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RADICSTAR S.R.L
Adresa postala: Stefanesti, DN 7, nr.209, Localitatea: stefanesti, Cod postal: 117715, Romania, Tel. 0248/265600; 0748328575, 0748328575, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0248222751, 0248265090, Adresa internet (URL): STEFANESTI STR CAVALERULUI 893
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 179400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 147800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11, 12, 19, 20
Contract nr: 4133705 Denumirea: acord cadru furnizare carne de vita, de pui si de porc pentru locatiile Brasov si Predeal
V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2, Localitatea: Scornicesti, Cod postal: 235600, Romania, Tel. 0249460153, Email: [email protected], Fax: 0249460153
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 144600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 99524.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13, 14, 15, 16, 18
Contract nr: 4133709 Denumirea: acord cadru furnizare carne de porc pentru locatia Mamaia
V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RADICSTAR S.R.L
Adresa postala: Stefanesti, DN 7, nr.209, Localitatea: stefanesti, Cod postal: 117715, Romania, Tel. 0248/265600; 0748328575, 0748328575, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0248222751, 0248265090, Adresa internet (URL): STEFANESTI STR CAVALERULUI 893
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
30
Contract nr: 4133706 Denumirea: acord cadru furnizare carne de vita, de pui si de porc pentru locatia Mamaia
V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2, Localitatea: Scornicesti, Cod postal: 235600, Romania, Tel. 0249460153, Email: [email protected], Fax: 0249460153
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 867750.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 662320.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 24
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale dupa reofertare, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Pentru ofertele egale clasate pe locul 2 la reofertare imbunatatirea ofertei sa nu fie mai mica sau egala cu cea clasata pe locul 1.Pentru ofertele egale clasate pe locul 3 la reofertare imbunatatirea ofertei sa nu fie mai mica sau egala cu cea clasata pe locul 2.Informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora.In cazul in care oferta este depusa de un operator economic ce are, eventual, intentia de a subcontracta parte / parti din contract, se va completa Formularul nr. 8 ? Declaratie privind lista subcontractantilor si partea / partile din contract care sunt indeplinite de acestia.Nota: Formularul nr.8 se va completa si in situatia in care ofertantul nu are subcontractanti, mentionandu-se acest aspect in formular.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia generala Logistica-Biroul Juridic
Adresa postala: strada Eforie nr.3, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213037080/10472, Email: [email protected], Fax: +40 23156468, Adresa internet (URL): www.mai.gov.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.06.2013 16:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer