Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - acord cadru furnizare carne pui


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
846.400 RON

Castigatorul Licitatiei: MATRA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 95409/04.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 90534
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Administratiei si Internelor- Directia Economico -Administrativa
Adresa postala:  Str. Eforie nr. 3-5, sector 5, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050035, Romania, Punct(e) de contact:  Livia Cartan, Tel. 0213156468, Email:  [email protected], Fax:  0213132761, Adresa internet (URL):  www.mai.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
acord cadru furnizare carne pui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: (franco-depozit achizitor ): Bucuresti-depozitul situat in str. Leaota nr.2A, sect.6, Hotel Excelsior Brasov-str. Matei Basarab nr.41-43, Hotel Turist-Predeal- str.Petru Rares nr.4, Mamaia - hotel Meridian .
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
acord cadru furnizare carne pui
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15112130-6 - Carne de pui (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
846, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S47-069164din09.03.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 238680/941/295 Denumirea: Acord cadru furnizare carne de pui locatia Bucuresti
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MATRA S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2, Localitatea:  Scornicesti, Cod postal:  235600, Romania, Tel. 0249460153, Email:  [email protected] ; [email protected], Fax:  0249460153
Agroalim Distribution S.R.L.
Adresa postala:  Calea Vitan, 242, lot 3, corp C17, et. 2-3, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031295, Romania, Tel. 021200.63.00, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  021200.63.01, Adresa internet (URL):  www.agroalim.ro
TEO TRUST LINE S.R.L.
Adresa postala:  BDUL CAROL I, NR 74, ET 2, AP 7, SECTOR 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020917, Romania, Tel. 0213135638, Email:  [email protected], Fax:  0213135638
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 846400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 48000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 238295/421/941 Denumirea: Acord cadru furnizare carne de pui locatia Bucuresti
V.1) Data atribuirii contractului 6/2/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MATRA S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2, Localitatea:  Scornicesti, Cod postal:  235600, Romania, Tel. 0249460153, Email:  [email protected] ; [email protected], Fax:  0249460153
Agroalim Distribution S.R.L.
Adresa postala:  Calea Vitan, 242, lot 3, corp C17, et. 2-3, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031295, Romania, Tel. 021200.63.00, Email:  [email protected]; miha[email protected], Fax:  021200.63.01, Adresa internet (URL):  www.agroalim.ro
AVICOLA SLOBOZIA S.A.
Adresa postala:  Sos. Constanta, km 5-6, Localitatea:  Slobozia, Cod postal:  920110, Romania, Tel. 0243214851, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.avicola-slobozia.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 846400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 325000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 238295/941 Denumirea: Acord cadru furnizare carne de pui locatia Bucuresti
V.1) Data atribuirii contractului 6/2/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MATRA S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2, Localitatea:  Scornicesti, Cod postal:  235600, Romania, Tel. 0249460153, Email:  [email protected] ; [email protected], Fax:  0249460153
Agroalim Distribution S.R.L.
Adresa postala:  Calea Vitan, 242, lot 3, corp C17, et. 2-3, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031295, Romania, Tel. 021200.63.00, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  021200.63.01, Adresa internet (URL):  www.agroalim.ro
MACROMEX FOOD SERVICE S.R.L.
Adresa postala:  STR. POLONA, NR. 57, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 0726.34.26.25, Email:  [email protected], Fax:  021.26.69.99
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 846400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 90000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 238942/296 Denumirea: Acord cadru furnizare carne de pui locatiile Brasov si Predeal
V.1) Data atribuirii contractului 6/21/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MATRA S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2, Localitatea:  Scornicesti, Cod postal:  235600, Romania, Tel. 0249460153, Email:  [email protected] ; [email protected], Fax:  0249460153
Agroalim Distribution S.R.L.
Adresa postala:  Calea Vitan, 242, lot 3, corp C17, et. 2-3, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031295, Romania, Tel. 021200.63.00, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  021200.63.01, Adresa internet (URL):  www.agroalim.ro
MACROMEX FOOD SERVICE S.R.L.
Adresa postala:  STR. POLONA, NR. 57, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 0726.34.26.25, Email:  [email protected], Fax:  021.26.69.99
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 846400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 6
Contract nr: 238296/942 Denumirea: Acord cadru furnizare carne de pui locatiile Brasov si Predeal
V.1) Data atribuirii contractului 6/2/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MATRA S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2, Localitatea:  Scornicesti, Cod postal:  235600, Romania, Tel. 0249460153, Email:  [email protected] ; [email protected], Fax:  0249460153
Agroalim Distribution S.R.L.
Adresa postala:  Calea Vitan, 242, lot 3, corp C17, et. 2-3, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031295, Romania, Tel. 021200.63.00, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  021200.63.01, Adresa internet (URL):  www.agroalim.ro
MACROMEX FOOD SERVICE S.R.L.
Adresa postala:  STR. POLONA, NR. 57, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 0726.34.26.25, Email:  [email protected], Fax:  021.26.69.99
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 846400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 238297/943 Denumirea: Acord cadru furnizare carne de pui locatia Mamaia
V.1) Data atribuirii contractului 6/2/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MATRA S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2, Localitatea:  Scornicesti, Cod postal:  235600, Romania, Tel. 0249460153, Email:  [email protected] ; [email protected], Fax:  0249460153
Agroalim Distribution S.R.L.
Adresa postala:  Calea Vitan, 242, lot 3, corp C17, et. 2-3, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031295, Romania, Tel. 021200.63.00, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  021200.63.01, Adresa internet (URL):  www.agroalim.ro
MIRICOS S.R.L.
Adresa postala:  STR. INTERIOARA-INCINTA SC OVIDIUS SA, NR. 2, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  90229, Romania, Tel. 0744345484, Email:  [email protected], Fax:  0241549270
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 846400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 283422/297/943 Denumirea: Acord cadru furnizare carne de pui locatia Mamaia
V.1) Data atribuirii contractului 6/3/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MATRA S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2, Localitatea:  Scornicesti, Cod postal:  235600, Romania, Tel. 0249460153, Email:  [email protected] ; [email protected], Fax:  0249460153
Agroalim Distribution S.R.L.
Adresa postala:  Calea Vitan, 242, lot 3, corp C17, et. 2-3, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031295, Romania, Tel. 021200.63.00, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  021200.63.01, Adresa internet (URL):  www.agroalim.ro
AVICOLA SLOBOZIA S.A.
Adresa postala:  Sos. Constanta, km 5-6, Localitatea:  Slobozia, Cod postal:  920110, Romania, Tel. 0243214851, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.avicola-slobozia.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 846400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 195000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 238943/297 Denumirea: Acord cadru furnizare carne de pui locatia Mamaia
V.1) Data atribuirii contractului 6/21/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MATRA S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2, Localitatea:  Scornicesti, Cod postal:  235600, Romania, Tel. 0249460153, Email:  [email protected] ; [email protected], Fax:  0249460153
Agroalim Distribution S.R.L.
Adresa postala:  Calea Vitan, 242, lot 3, corp C17, et. 2-3, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031295, Romania, Tel. 021200.63.00, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  021200.63.01, Adresa internet (URL):  www.agroalim.ro
GECAM COM S.R.L.
Adresa postala:  Str. Olteniei ; Nr.29, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900702, Romania, Tel. 0722326827 ; 0241619899, Email:  [email protected], Fax:  0241619899
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 846400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 120000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti-sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  cladirea judecatoriei sectorului 3-str. Ilfov nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +4(021)4083781, Email:  [email protected], Fax:  +4(021)4083781
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel
Adresa postala:  Str. Splaiul Independentei nr.5 sect.4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania, Tel. 0213195180, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MAI
Adresa postala:  M.A.I.-Juridic, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050035, Romania, Tel. 021.303.70.80 int.10472
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.09.2010 14:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer