Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru furnizare consumabile de laborator


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.007.531 RON

Castigatorul Licitatiei: TUNIC PROD S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145245/12.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142636
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spital Clinic Judetean de Urgenta Timisoara
Adresa postala: Bv.Prof.Dr.Iosif Bulbuca nr.10, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300736, Romania, Punct(e) de contact: Tiberiu Balog, Tel. +40 0356433114, Email: [email protected], Fax: +40 0356433114, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru furnizare consumabile de laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spital Clinic Judetean de Urgenta Timisoara, Bv.Prof.Dr. Iosuf Bulbuca nr.10
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru furnizare consumabile de laborator
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141000-0 - Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 007, 530.92RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
20947/11.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S147-255403din31.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1846 Denumirea: Acord cadru consumabile de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TUNIC PROD S.R.L.
Adresa postala: Aleea Mizil, nr. 62, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030614, Romania, Tel. +40 213221516, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213225672, Adresa internet (URL): www.tunic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11687.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
75, 77, 78, 87, 92, 93, 97, 98, 115, 117, 162, 172, 177, 205, 207, 208, 209, 213, 216, 217
Contract nr: 1847 Denumirea: Acord cadru consumabile de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Sante International S.A.
Adresa postala: Sos. Mihai Bravu nr. 7, Bl P37 - P37A, Sc a, Et 1, Ap 4, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021303, Romania, Tel. 252 55 43, Email: [email protected], Fax: 252 31 77, Adresa internet (URL): www.sante.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36312.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 4, 5, 30, 31, 231, 232, 233
Contract nr: 1848 Denumirea: Acord cadru consumabile de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROTEST S.R.L.
Adresa postala: str Aeroportului nr 2 corp 1 parte camera 10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023828, Romania, Tel. +40 212424477, Email: [email protected], Fax: +40 212422235
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27130.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
138, 2, 197, 200
Contract nr: 1849 Denumirea: Acord cadru consumabile de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PARTNERS MEDICAL SOLUTION S.R.L.
Adresa postala: Sector 1, Str. Vadul Moldovei nr.22, Parter+Subsol, Ap.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014033, Romania, Tel. +40 212674324, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212674327
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 43515.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
121, 122, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 149, 150, 170, 196, 218, 219, 220, 221, 228, 229, 230
Contract nr: 1850 Denumirea: Acord cadru consumabile de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Novaintermed S.R.L.
Adresa postala: Str. Ceaikovski nr. 7, SC 2, ET 1, AP 18, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020261, Romania, Tel. +40 740309004, Email: [email protected], Fax: +40 314011089, Adresa internet (URL): www.novaintermed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38072.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8, 181, 182, 186, 29, 227
Contract nr: 1851 Denumirea: Acord cadru consumabile de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
Adresa postala: STR. ION URDAREANU, NR.34, ETAJ 3, SECT.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050688, Romania, Tel. +40 214103033, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 214103038, Adresa internet (URL): www.medist-ls.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50204.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
201, 206, 214
Contract nr: 1852 Denumirea: Acord cadru consumabile de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICLIM S.R.L.
Adresa postala: STR. MATEI BASARAB, NR. 47, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030671, Romania, Tel. 021.322.59.98, Email: [email protected], Fax: 021.320.06.60, Adresa internet (URL): www.mediclim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3742.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
72, 73, 74, 10, 11, 12
Contract nr: 1853 Denumirea: Acord cadru consumabile de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MECRO SYSTEM S.R.L.
Adresa postala: BD. TIMISOARA, NR. 100P, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061334, Romania, Tel. +40 4447002, Email: [email protected], Fax: +40 4447005, Adresa internet (URL): www.mecrosystem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 67138.26 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
164, 165, 166, 167, 168, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 32, 33, 34, 35, 39, 48, 49
Contract nr: 1854 Denumirea: Acord cadru consumabile de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EMSAR S.R.L.
Adresa postala: STR.RADOVANU, NR.10, BL.37, SC.1, ET.5, AP.23, SECT.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021328, Romania, Tel. 021/6671243;031/1013182;031/1013184, Email: [email protected], Fax: 021/6671243;031/1013182;031/1013184, Adresa internet (URL): www.emsar.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 91187.28 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
59, 79, 80, 81, 108, 109, 140, 148, 156, 158, 159, 180, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 42, 43, 212
Contract nr: 1855 Denumirea: Acord cadru consumabile de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BIVARIA GRUP S.R.L.
Adresa postala: Str. Eroilor, nr.2D, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 331138, Romania, Tel. +40 0254740680, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0254713216, Adresa internet (URL): www.bivaria.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 579900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
69, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 120, 139, 141, 142, 169, 171
Contract nr: 1856 Denumirea: Acord cadru consumabile de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANTISEL RO SRL
Adresa postala: STR. BUDILA , NR.12 , ETAJ P , SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024095, Romania, Tel. +40 213001112, Email: [email protected], Fax: +40 213101118
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33087.86 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
118, 119, 143, 145, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 183, 184, 185, 204, 223
Contract nr: 1857 Denumirea: Acord cadru consumabile de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L.
Adresa postala: STR.ION TUCULESCU, NR.37A, MANSARDA, CAMERA NR. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. 021 3247050, Email: [email protected], Fax: 021 3247679, Adresa internet (URL): www.ams.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25553.36 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
88, 89, 95, 96, 113, 123, 155, 195, 198, 199, 203, 222, 224
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc.In cazul in care se vor depune doua sau mai multe oferte cu aceleasi pret clasate pe primul loc, la solicitarea comisiei de evaluare se vor depune noi oferte in plic inchis la o data stabilita de catre comisie.Preturile noi ofertate nu pot depasi valoarea ofertata anterior. Pentru ofertantii care nu vor prezenta o noua oferta de pret pana la data stabilita de catre comisia de evaluare se va lua in considerare valoarea din oferta anterioara. Procesul de reofertare se va repeta pana cand ofertele vor avea pret diferit
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia Comerciala a Tribunalului Timis
Adresa postala: Str. Tepes Voda, nr. 2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 3000005, Romania, Tel. +40 256498054, Fax: +40 0256200040, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara
Adresa postala: Bv.Prof.Dr.Iosif Bulbuca nr.10, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300736, Romania, Tel. +40 365433127, Fax: +40 356433114
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2013 09:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer