Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru furnizare EIP


Anunt de participare numarul 143051/11.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Arad
Adresa postala: Str.Episcopiei, nr.48, Localitatea: Arad, Cod postal: 310084, Romania, Tel. +40 257280261, In atentia: Cuzman Avram, Email: [email protected], Fax: +40 257280361
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Arad
Adresa postala: Str.Episcopiei, nr.48, Localitatea: Arad, Cod postal: 310084, Romania, Tel. +40 257280261, In atentia: Cuzman Avram, Email: [email protected], Fax: +40 257280361
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Arad
Adresa postala: Str.Episcopiei, nr.48, Localitatea: Arad, Cod postal: 310084, Romania, Tel. +40 257280261, In atentia: Cuzman Avram, Email: [email protected], Fax: +40 257280361
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru furnizare EIP
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediile ocoalelor silvice si subunitatilor
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 320, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de EIP pt. personalul DS Arad.
Cantitati si valori minime ale acordului cadru
SortimentCant.
Salopete 89
Combinezon doc 12
Scurta impermeabila 45
Pislari 10
Cizme cauciuc 59
Bocanci BM 50
Scurta iarna 49
Costum vatuit 59
Cizme calarie 2
Toca calarie 2
Cost.calarie 2
Cent abd 17
Sort 19
Burtiera 3
Cent.sig 4
Compleu sudura 1
Caciuli 12
Casti 39
Manusi Exploatari 273
Ochelari 41
Halat 20
Veste reflectorizante 3
Sepci 4
Masca praf 12
Genunchiere 10
Coltari 10
Valoare 80000 leiCantitati si valori maxime ale acordului cadru
SortimentCant.
Salopete 360
Combinezon doc 48
Scurta impermeabila 180
Pislari 40
Cizme cauciuc 240
Bocanci BM 200
Scurta iarna 200
Costum vatuit 240
Cizme calarie 8
Toca calarie 8
Cost.calarie 8
Cent abd 58
Sort 80
Burtiera 12
Cent.sig 16
Compleu sudura 4
Caciuli 48
Casti 160
Manusi Exploatari 1080
Ochelari 160
Halat 80
Veste reflectorizante 12
Sepci 16
Masca praf 48
Genunchiere 40
Coltari 40Valoare320000 leiCantitati si valori minime ale unui contract subsecvent
SortimentCant.
Salopete22
Combinezon doc3
Scurta impermeabila11
Pislari3
Cizme cauciuc 15
Bocanci BM 12
Scurta iarna 12
Costum vatuit 12
Cizme calarie 1
Toca calarie 1
Cost.calarie 1
Cent abd4
Sort5
Burtiera1
Cent.sig 1
Compleu sudura 1
Caciuli3
Casti10
Manusi Exploatari 70
Ochelari10
Halat5
Veste reflectorizante 1
Sepci1
Masca praf3
Genunchiere2
Coltari2Valoare -20000 leiCantitati si valori maxime ale unui contract subsecvent
SortimentCant.
Salopete89
Combinezon doc12
Scurta impermeabila45
Pislari10
Cizme cauciuc 59
Bocanci BM 50
Scurta iarna 49
Costum vatuit 59
Cizme calarie 2
Toca calarie 2
Cost.calarie 2
Cent abd17
Sort19
Burtiera3
Cent.sig4
Compleu sudura 1
Caciuli12
Casti39
Manusi Exploatari 273
Ochelari41
Halat20
Veste reflectorizante 3
Sepci4
Masca praf 12
Genunchiere 10
Coltari10
Valoare- 80000 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Val minima /val.max.acord: 80000 lei/320000 lei.Val.min./val.max. contr.subsecvent 20000 lei/80000 leiCantitati acord cadru
SortimentminmaxSalopete89360
Combinezon doc1248
Scurta impermeabila45180
Pislari1040
Cizme cauciuc59240
Bocanci BM50200
Scurta iarna49200Costum vatuit59240
Cizme calarie28
Toca calarie28
Cost.calarie28
Cent abd1758
Sort1980
Burtiera312
Cent.sig416
Compleu sudura14
Caciuli1248Casti39160
Manusi Exploatari2731080
Ochelari41160
Halat2080
Veste reflectorizante 312
Sepci416
Masca praf1248Genunchiere1040
Coltari1040Cantitati contr. subsecvent
Sortimentmax.min.
Salopete8922
combinezon doc123
Scurta impermeabila4511
Pislari103
Cizme cauciuc5915
Bocanci BM5012
Scurta iarna4912Costum vatuit5912
Cizme calarie21
Toca calarie21
Cost.calarie21
Cent abd174
Sort195
Burtiera31
Cent.sig41
Compleu sudura11
Caciuli123Casti3910
Manusi Exploatari27370
Ochelari4110
Halat205
Veste reflectorizante 31
Sepci41
Masca praf123Genunchiere102
Coltari102
Valoarea estimata fara TVA: 320, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 1600, 00 lei sau echivalent in alta valuta.Data de echivalenta leu/alta valuta va fi ziua a 5 - ainainte de data limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv este de60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin depunere in numerar la casseria DS Arad/prin virament bancar in contul DS Arad, deschis la Reiffeisen BankArad, cu numarul RO 26 RZBR 0000060001027446 / printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii, de catre o societate bancara sau de asigurari in forma prezentata in formularul ?Scrisoare de garantie?, instrument care va fi prezentat autoritatii contractante in original cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru deschiderea ofertelor. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului.Ofertantul va constitui garantia de buna executie in termen de 10 zile de la data semnarii contractului de ambele parti.Modul de constituire a garantiei de buna executie: in conformitate cu prevederile art. 90, alin (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, printr-un instrumentde garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari / prin virament in contul DS Arad, deschis la Reiffeisen BankArad, cu numarul RO 26 RZBR 0000060001027446 /prin retineri succesive din valoarea facturilor emise, intr-un cont de garantii in favoarea DS Arad, in care se va varsa la deschidere 0.5% din valoareacontractata.Cistigatorul va prezenta garantia de buna executie, autoritatii contractante, in original .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii, din productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea;2. Declaratie ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? ;3.Declaratie privind neincadrarea in art.181 din OUG 34/2006; 4.Declaratie privind neincadrarea in art.69^1 din OUG 34/2006 ? Persoane cu functie de decizie in cadrul Directiei Silvice Arad: membrii CA: Tigan Teodor, Zorlintan Paula, Mucescu Ioan, Mogos Gheorghe, comisia de licitatie : Cuzman Avram, Bradean Florica, Pascalau Mircea , Mustata Dan , Emil Toader, Costut Adina, Bundau Lucian;5.Certificat eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.6.Certificat eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau echivalent, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la pct.5 si 6 sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Ofertantul sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a livra produsele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.
i) Se va atasa Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa faptul ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar furnizarile solicitate prin prezenta documentatie de atribuire . Informatiile din Certificatul constatator sa fie corecte si actualizate la data limita a depunerii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale;Media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani - min. 160 000 lei Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani se va lua in calcul proportional, in functie de anul cand a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala operatorul economic care a depus oferta
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular Cifra medie de afaceri
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani; Prezentarea cel putin a unui document/certificat/declaratie din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat in ultimii 3 ani produse similare in valoare de min.80000 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular Lista principalelor furnizari. Prezentarea cel putin a unui document/certificat/declaratie din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat in ultimii 3 ani produse similare in valoare de min. 80000 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.05.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.05.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.05.2013 10:00
Locul: Sediul directiei Silvice arad, Str.episcopiei, nr.48, Arad
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Administratorii ofertantilor sau imputernicitii acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritateacontractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, conform Notificarii 85/2012 a ANRMAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G.nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comp. Juridic
Adresa postala: Str.Episcopiei, nr.48, Localitatea: Arad, Cod postal: 310084, Romania, Tel. +40 257280261, Email: [email protected], Fax: +40 257280361
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.04.2013 16:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer