Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru furnizare inclusiv montaj mobilier urban


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.759.500 RON

Castigatorul Licitatiei: GECA IMPEX P.M. S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146093/13.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142697
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Adresa postala: SOS.ELECTRONICII, NR.44, SECTOR2, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023254, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA NEGRU, Tel. +40 212527789, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212527977, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru furnizare inclusiv montaj mobilier urban
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sector 2, pe amplasamentele indicate de achizitor
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cel mai mare contract subsecvent ? 1.169.600 lei.denumire produs Cantitate contract maxim1.Ansamblu sah tip 1 202.Ansamblu sah tip 2 203.Cos de gunoi tip 1 504.Cos de gunoi tip 2 505.Cos de gunoi tip 3 506.Cos de gunoi tip 4 507.Cos de gunoi tip 5 508.Cos de gunoi tip 6 509.Cos de gunoi tip 7 5010.Cos de gunoi tip 8 5011.Cos de gunoi tip 9 5012.Scrumiera 2513.Suport pungi caini 5014.Jardiniera tip 1 2515.Jardiniera tip 2 2016.Jardiniera tip 3 2517.Jardiniera tip 4 2018.Cismea tip 1 2019.Cismea tip 2 2020.Stalp rutier tip 1 15021.Stalp rutier tip 2 15022.Stalp rutier tip 3 15023.Suport pentru biciclete tip 1 2524.Suport pentru biciclete tip 2 2525.Masa de tenis 2526.Rama protectoare pentru copaci 15027.Cabina paza 2028.Pergola din lemn 2029.Jardiniera tip arc 15030.Panou afisaj zone verzi tip 1 2531.Panou afisaj zone verzi tip 2 2532.Panou afisaj zone verzi tip 3 2533.Panou afisaj zone verzi tip 4 50
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928400-2 - Mobilier urban (Rev.2)
45255400-3-Lucrari de montaj (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 759, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S168-291388din30.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13548 Denumirea: Furnizare inclusiv montaj mobilier urban
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GECA IMPEX P.M. S.R.L.
Adresa postala: Bulevardul Expozitiei, Nr. 5, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012101, Romania, Tel. +40 216655025, Email: [email protected], Fax: +40 216655025, Adresa internet (URL): www.gecapm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3837000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3759500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc .In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractulva fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADP Sector 2
Adresa postala: Sos.Electronicii , nr.44, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023254, Romania, Tel. +40 212527789, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212527977
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2013 09:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer