Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru furnizare medicamente programe Nationale- ONCOLOGIE, ENDOCRINOLOGIE, DIABET, BOLI RARE, DIABET


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
251.531 RON

Castigatorul Licitatiei: A&G MED TRADING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146758/27.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142161
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad
Adresa postala: STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310031, Romania, Punct(e) de contact: Biroul achizitii, Tel. +40 257211233, In atentia: Ec. Slagean Petcov, Email: [email protected], Fax: +40 257211233, Adresa internet (URL): www.scjarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate sanitara cu paturi
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru furnizare medicamente programe Nationale- ONCOLOGIE, ENDOCRINOLOGIE, DIABET, BOLI RARE, DIABET
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, str. Andreny karolly, nr.2-4
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru furnizare medicamente programe Nationale- ONCOLOGIE, ENDOCRINOLOGIE, DIABET, BOLI RARE, DIABET; 23 de loturi detaliate in SECTIUNEA LOTURI, CAIETUL DE SARCINI SI ANEXELE CAIETULUI DE SARCINI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652000-5 - Antineoplazice si imunomodulatoare (Rev.2)
24965000-6-Enzime (Rev.2)
33615100-5-Insulina (Rev.2)
33621300-2-Preparate impotriva anemiei (Rev.2)
33632000-9-Medicamente pentru sistemul musculo-scheletic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
251, 531.26RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S189-225717din28.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24103 Denumirea: Contract subsecvent de furnizare medicamente programe nationale
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A&G MED TRADING S.R.L.
Adresa postala: B-DUL METALURGIEI, NR. 130 E, sector 4Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040726, Romania, Tel. +40 213324991, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213320063, Adresa internet (URL): www.agmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3575982.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19.80 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
15
Contract nr: 24099 Denumirea: Contract subsecvent de furnizare medicamente diverse
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A.D.M. FARM S.R.L.
Adresa postala: Str Rascoalei nr 17 oras Pantelimon jud Ilfov, Localitatea: Pantelimon, Cod postal: 022134, Romania, Tel. +40 0213166100, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0213166134
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3575982.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 42352.42 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 4, 19, 20, 23
Contract nr: 24102 Denumirea: Contract subsecvent de furnizare medicamente programe nationale
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.A.
Adresa postala: Str. AMILCAR C. SANDULESCU, NR.7, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060859, Romania, Tel. +40 0214077711, Email: [email protected], Fax: +40 0214077712, Adresa internet (URL): www.farmexpert.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3575982.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4070.63 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7, 10, 11
Contract nr: 24101 Denumirea: Contract subsecvent de furnizare medicamente programe nationale
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ACTAVIS S.R.L.
Adresa postala: BD. ION MIHALACHE, NR. 11, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011171, Romania, Tel. +40 213514567, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213514565, Adresa internet (URL): www.actavis.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3575982.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1894.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 24100 Denumirea: contract subsecvent de furnizare medicamente programe nationale
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLISANO S.R.L.
Adresa postala: Str.9 Mai Bl.77, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550201, Romania, Tel. 0269210384, Email: [email protected], Fax: 0269215869, Adresa internet (URL): http: //www.polisano.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3575982.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 203194.41 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru locul I: In cazul in care pretul cel mai scazut va fi acelasi pentru mai multi ofertanti ale caror oferte au fost declarate admisibile ( preturi egale ) se va proceda la solicitarea ofertelor finale de pret pana la departajare.Reofertarea produselor se va realiza cu maxim doua zecimale.Ofertele vor fi depuse in plic inchis pana la un termen limita clar stabilit ( si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta . Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritateacontractanta va solicita o noua oferta de pret, in plic inchis pana departajarea va putea fi posibila.In situatia in care ofertantii clasati pe locul II, vor avea oferte egale de prêt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul I( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul IIpentru care ei reoferteaza.In situatia in care ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de prêt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul II( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul IIIpentru care ei reoferteaza.In situatia in care ofertantii clasati pe locul IV, vor avea oferte egale de prêt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul III( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul IVpentru care ei reoferteaza.NOTA1.: pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici sunt rugati sa utilizeze un program necesar vizualizarii fiselor semnate electronic ( acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica ).NOTA2.: conform art. 5, al. 3 din Ordinul 509/2011 ? Toate documentele intocmite/emise de catre candidat/ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilorsustinator(i). ?
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad
Adresa postala: Str. Andreny Karoly, nr.2-4, Arad, Localitatea: Arad, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 257211233, Email: [email protected], Fax: +40 257211233
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2013 12:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer