Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru furnizare paine semialba, biscuiti populari si paste finoase simple 2013-2014


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
817.997 RON

Castigatorul Licitatiei: VEL PITAR S.A.
Anunt de atribuire numarul 143453/13.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138290
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Penitenciarul Bucuresti Rahova
Adresa postala: Soseaua Alexandria nr. 154 sector 5 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051527, Romania, Punct(e) de contact: Paul Danciu, Tel. +40 214200810, Email: [email protected], Fax: +40 214203173, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru furnizare paine semialba, biscuiti populari si paste finoase simple 2013-2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Penitenciarul Bucuresti Rahova, sos. Alexandria, nr. 154, sector 5 - Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru cu reluarea competitiei incheiat cu 8 operatori economici pe durata a 12 luni (din 01.07.2013 pana la 30.06.2014) pentru furnizarea urmatoarelor loturi de alimente: lot 1-paine semialba, lot 2-biscuiti populari si lot 3-paste fainoase simple.Calendarul estimativ de incheiere a contractelor subsecvente este: ContractData solicitariiData limita deData estimata aPerioada deSubsecventunei noi ofertetransmitere a oferteiincheierii contractuluiderulareContract subsecventtrimestrul III 201317.06.201324.06.201328.06.2013201301.07.?30.09.2013Contract subsecventtrimestrul IV 201323.09.201326.09.201330.09.201301.10.-31.12.2013Contract subsecventtrimestrul I 201417.12.201321.12.201330.12.201301.01.-31.03.2014Contract subsecventtrimestrul II 201421.03.201426.03.201431.03.201401.04.-30.06.2014Contractele subsecvente vor fi incheiate in functie de alocarea fondurilor bugetare necesare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811100-7 - Paine (Rev.2)
15821200-1-Biscuiti dulci (Rev.2)
15850000-1-Paste fainoase (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
817, 997.32RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S091-154816din11.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: I/80448 Denumirea: Acord-cadru furnizare paine semialba 2013-2014
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEL PITAR S.A.
Adresa postala: strada Timis, nr. 22, parter, biroul nr. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240630, Romania, Tel. 0250.746.001; 0250 4609953, Email: [email protected], Fax: 0250.746.004; 0250 4609909, Adresa internet (URL): www.velpitar.ro
FARINSAN S.A.
Adresa postala: com. Comana, Localitatea: Gradistea, Cod postal: 8553, Romania, Tel. 0729997365; 0246/284122, Email: [email protected], Fax: 0246/282050, Adresa internet (URL): www.farinsan.ro
MORARIT-PANIFICATIE BANEASA S.A.
Adresa postala: Str. Nicolae G.Caramfil, nr. 52-54, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014145, Romania, Tel. 0212322331;0744774482, Email: [email protected], Fax: 0212322301, Adresa internet (URL): www.pastebaneasa.ro
DIRECT ADVERTISING SOLUTIONS S.R.L.
Adresa postala: str. Ion Tuculescu, Nr.19, bl37C, AP.12, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062279, Romania, Tel. +40 0722486583, Email: [email protected], Fax: +40 0214574291, Adresa internet (URL): www.advertisingsolutions.ro
LIDER PAN S.R.L.
Adresa postala: STR.VLAD JUDETUL NR.6, BL.V12, SC.2, ET.8, AP.52 SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031304, Romania, Tel. 0762238406, Email: [email protected];[email protected]
ASTRA BUCURESTI & CO PROD SRL
Adresa postala: Strada Posada nr. 46C sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 65113, Romania, Tel. +40 0213111126, Email: [email protected], Fax: +40 0213111126
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 982437.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 659707.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: I/80445 Denumirea: Acord-cadru furnizare biscuiti populari 2013-2014
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SUPER EXTRA PAN S.R.L.
Adresa postala: B-DUL 22 DECEMBRIE, BL11, SC.B, ET.4, AP.41, Localitatea: Deva, Cod postal: 335900, Romania, Tel. +40 254260736, Email: [email protected], Fax: +40 254260736
STEDYAN COM S.R.L.
Adresa postala: str. Scolilor, nr.39, bl. D pp, sc.4, et.4, ap. 66, Localitatea: Braila, Cod postal: 6100, Romania, Tel. 0744535213, Email: [email protected], Fax: 0239625190
NED COM
Adresa postala: str. Varfu cu Dor nr. 26, Localitatea: Constanta, Cod postal: 905700, Romania, Tel. +40 729036787, Email: [email protected], Fax: +40 241559944
LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Adresa postala: STR ALEXANDRU MORUZZI, NR11 A, BL V59, SC 1, AP 2 SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031455, Romania, Tel. 0722508244, Email: [email protected], Fax: 0213262413
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 982437.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 126399.78 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: I/80461 Denumirea: Acord-cadru furnizare paste fainoase simple 2013-2014
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SUPER EXTRA PAN S.R.L.
Adresa postala: B-DUL 22 DECEMBRIE, BL11, SC.B, ET.4, AP.41, Localitatea: Deva, Cod postal: 335900, Romania, Tel. +40 254260736, Email: [email protected], Fax: +40 254260736
STEDYAN COM S.R.L.
Adresa postala: str. Scolilor, nr.39, bl. D pp, sc.4, et.4, ap. 66, Localitatea: Braila, Cod postal: 6100, Romania, Tel. 0744535213, Email: [email protected], Fax: 0239625190
NED COM
Adresa postala: str. Varfu cu Dor nr. 26, Localitatea: Constanta, Cod postal: 905700, Romania, Tel. +40 729036787, Email: [email protected], Fax: +40 241559944
OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Adresa postala: ALEEA. ORNAMENTULUI, NR.2, BL. E7, SC.2, ET.2, AP.30, CAMERA 1, SECT.4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041805, Romania, Tel. 0733681261, Email: [email protected], Fax: 021/4601706
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 982437.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31890.04 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
a. Avand in vedere faptul ca acordul-cadru se va incheia cu maxim 8 ofertanti in cazul in care ofertele clasate pe unul din locurile 1 - 8 au preturi egale, elementele de departajare pentru stablirea clasamentului vor fi de alta natura decat pretul, respectiv de natura tehnica (care are specificatii tehnice superioare celor din caietul de sarcini), respectiv: ? pentru lotul 1 ? paine semialba: Umiditatea miezului mai mica, fata de cea maxima de47%;? pentru lotul 2 ? biscuiti populari: aspectul in sectiune, cat mai bine copt, cu stratificare uniforma;? pentru lotul 3 ? paste fainoase: continutul de apa mai mic, fata de maximul de 13%.b. Dupa incheierea acordurilor-cadru cu ofertantii clasati pe primele 8 locuri pentru - fiecare lot de produse in parte, primul contract subsecvent si urmatoarele se vor atribui prin reofertarea pretului unitar, fara t.v.a. Reofertarea pretului unitar, fara t.v.a./lot, se va face, conform instructiunilor specificate in invitatia de reofertare (se va specifica cantitatea necesara, data prezentarii ofertei, data deschideri plicurilor cu oferta, etc), transmisa de catre autoritatea contractanta operatorilor economici semnatari ai acordului-cadru;c. In cazul reofertarii, ofertele se vor prezenta in plic inchis la sediul unitatii achizitoare, conform celor specificate in invitatia de rofertare;d. Cu ocazia reofertarii pretului unitar, fara t.v.a., in vederea incheierii de contracte subsecvente (atat pentru primul cat si pentru urmatoarele), pentru calcului propunerii financiare se va lua in considerare cantitatea necesara comunicata in invitatia de reofertare ? pentru fiecare lot de produse in parte;e. Cu ocazia reofertarii pretului unitar, fara t.v.a, in vederea incheierii de contracte subsecvente, plicul cu oferta va cuprinde formularul de oferta ? anexa 3 si centralizatorul de preturi ? anexa 4, iar criteriul de atribuire, va fi , ,pretul cel mai scazut;f. in cazul reofertarii preturilor, pentru incheierea contractelor subsecvente acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita, in scris, operatorilor economici semnatari ai acordului cadru, care au preturile clasate pe primul loc egale, sa prezinte, in scris, noi preturi.g. Ofertantii semnatari ai acordurilor ? cadru, pentru fiecare lot de produse, cu ocazia reofertarii (atat pentru incheierea primului contract subsecvent cat si pentru urmatoarele) au obligatia de a-si imbunatati oferta fata de oferta clasata pe primul loc la procedura de licitatie deschisa prin care s-au stabilit castigatorii acordurilor-cadru.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilierul juridic al Penitenciarului Bucuresti Rahova
Adresa postala: sos. Alexandria, nr. 154, sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051543, Romania, Tel. +40 214200810, Email: [email protected], Fax: +40 214202428
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.07.2013 10:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer