Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI DE LABORATOR SI CONSUMABILE COMPATIBILE CU ANALIZOARELE AFLATE IN DOTAREA UNITATII


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.479.342 RON

Castigatorul Licitatiei: Top Diagnostics S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 148272/12.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144219
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad
Adresa postala: STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310037, Romania, Punct(e) de contact: STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-4, Tel. +40 257211233, In atentia: Ec. IOAN GRAT, Email: [email protected], Fax: +40 257211233, Adresa internet (URL): www.scjarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
UNITATE SANITARA CU PATURI
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI DE LABORATOR SICONSUMABILE COMPATIBILE CU ANALIZOARELE AFLATE IN DOTAREA UNITATII
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, jud Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare pachet reactivi si consumabile compatibile cu analizoarele aflate in dotarea unitatii: Pachet reactivi si consumabilecompatibile cu analizorulde imunologie COBAS e601; Pachet reactivi compatibili cu analizoarele de coagulare STA COMPACT/ST ART; Pachet reactivi si controale compatibile cu analizorul automat pentru determinarea simultana a sedimentului urinar si a sumarului de urina UX-2000 i;Pachet reactivi si controale hematologie compatibile cu analizorul automatXT 4000i si cu analizoarele automate XS 1000i/XS 500i; Pachet reactivi si consumabile biochimie, compatibile cu sistemele COBAS 6000- C501/COBAS INTEGRA 400+ si cu sistemul COBAS c111.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 479, 341.52RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S236-409720din05.12.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1583 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI DE LABORATOR SI CONSUMABILE
V.1) Data atribuirii contractului 23.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Top Diagnostics S.R.L.
Adresa postala: Str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota , nr. 7-9 , Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020027, Romania, Tel. 0213100774, Email: [email protected], Fax: 0212129011
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8479341.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8479341.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care exista doua sau mai multe propuneri financiare identice clasate pe primul loc, pentru stabilirea ofertantului castigator, ofertantii vor depune o noua oferta financiara in SEAP in urma unei solicitari transmise prin mijloace electronice din partea autoritatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL ARAD
Adresa postala: BD. VASILE MILEA, NR. 2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310131, Romania, Tel. +40 257250117, Email: [email protected], Fax: +40 257256484, Adresa internet (URL): http: //www.tribunalularad.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad - Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: Str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, jud. Arad, Localitatea: Arad, Cod postal: 310037, Romania, Tel. +40 257211233, Email: [email protected], Fax: +40 257211233, Adresa internet (URL): www.scjarad.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 09:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer