Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - acord cadru furnizare reactivi pentru analizele pacientilor internati in unitati cu specific infectios si de TBC


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.144.201 RON

Castigatorul Licitatiei: SANPRODMED S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145267/17.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142822
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova
Adresa postala: Calea Bucuresti Nr 126, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200515, Romania, Punct(e) de contact: Cosmin Vasiluta, Tel. +40 0251461003, Email: [email protected], Fax: +40 0251461003, Adresa internet (URL): http: //www.vbabes-cv.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate sanitara-spital clinic
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
acord cadru furnizare reactivi pentru analizele pacientilor internati in unitati cu specific infectios si de TBC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie victor babes Craiova
Calea Bucuresti Nr 126
Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare reactivi pentru analizele pacientilor internati in unitati cu specific infectios si de TBC
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696200-7 - Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)
24931250-6-Medii de cultura (Rev.2)
33696600-1-Reactivi pentru electroforeza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 144, 201.16RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S149-258906din02.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 320 Denumirea: acord cadru furnizare reactivi pentru analizele pacientilor internati in unitati cu specific infecti
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SANPRODMED S.R.L.
Adresa postala: INTRAREA GLOCUZEI, NR. 37-39, TRONSON IV, ET. 3, CAM. 305, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023828, Romania, Tel. 021/ 242.44.77, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 021/ 242.26.24; 243.05.88, Adresa internet (URL): www.sanprodmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2583359.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 90000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
223
Contract nr: 321 Denumirea: acord cadru furnizare reactivi pentru analizele pacientilor internati in unitati cu specific infecti
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TUNIC PROD S.R.L.
Adresa postala: Aleea Mizil, nr. 62, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030614, Romania, Tel. +40 213221516, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213225672, Adresa internet (URL): www.tunic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2583359.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19918.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 199, 200, 26, 203, 29, 28, 205, 30, 207, 208, 229, 210, 211, 212, 213, 220
Contract nr: 322 Denumirea: acord cadru furnizare reactivi pentru analizele pacientilor internati in unitati cu specific infecti
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
JIMCO FARM S.R.L.
Adresa postala: Str. Paroseni, nr. 67, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023851, Romania, Tel. 021/3177023; 021/3177025, Email: [email protected], Fax: 021/3177165 ; 021/2424266, Adresa internet (URL): [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2583359.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3180.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
249
Contract nr: 323 Denumirea: acord cadru furnizare reactivi pentru analizele pacientilor internati in unitati cu specific infecti
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICLIM S.R.L.
Adresa postala: STR. MATEI BASARAB, NR. 47, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030671, Romania, Tel. 021.322.59.98, Email: [email protected], Fax: 021.320.06.60, Adresa internet (URL): www.mediclim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2583359.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 489983.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 50, 56, 75, 101, 107, 108, 109, 110, 111, 88, 119, 121, 124, 134, 197
Contract nr: 324 Denumirea: acord cadru furnizare reactivi pentru analizele pacientilor internati in unitati cu specific infecti
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.
Adresa postala: SOS. BUCURESTI MAGURELE, NR.70F, SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051434, Romania, Tel. 021/420.54.94 ;, Email: [email protected], Fax: 021/420.54.94, Adresa internet (URL): www.sanimed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2583359.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33953.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
21, 227, 228, 32, 33, 242, 126, 140, 141, 142, 143, 144, 166, 193, 194, 174, 180, 187, 189, 173
Contract nr: 325 Denumirea: acord cadru furnizare reactivi pentru analizele pacientilor internati in unitati cu specific infecti
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BIVARIA GRUP S.R.L.
Adresa postala: Str. Eroilor, nr.2D, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 331138, Romania, Tel. +40 0254740680, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0254713216, Adresa internet (URL): www.bivaria.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2583359.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3820.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
145, 170
Contract nr: 326 Denumirea: acord cadru furnizare reactivi pentru analizele pacientilor internati in unitati cu specific infecti
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICAL PSIHO GRUP SRL
Adresa postala: Str. Progresului, Bl. A, Sc. A, Etaj 4, Ap.9, HUNEDOARA, Localitatea: Deva, Cod postal: 330044, Romania, Tel. +40 354881399, Email: [email protected], Fax: +40 354881399, Adresa internet (URL): www.mediiturnate.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2583359.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 220.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
204
Contract nr: 327 Denumirea: acord cadru furnizare reactivi pentru analizele pacientilor internati in unitati cu specific infecti
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L.
Adresa postala: STR.ION TUCULESCU, NR.37A, MANSARDA, CAMERA NR. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. 021 3247050, Email: [email protected], Fax: 021 3247679, Adresa internet (URL): www.ams.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2583359.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22170.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
161, 162, 251
Contract nr: 328 Denumirea: acord cadru furnizare reactivi pentru analizele pacientilor internati in unitati cu specific infecti
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Novaintermed S.R.L.
Adresa postala: Str. Ceaikovski nr. 7, SC 2, ET 1, AP 18, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020261, Romania, Tel. +40 740309004, Email: [email protected], Fax: +40 314011089, Adresa internet (URL): www.novaintermed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2583359.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 108220.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
55, 151, 152, 153, 154
Contract nr: 329 Denumirea: acord cadru furnizare reactivi pentru analizele pacientilor internati in unitati cu specific infecti
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SET ALARM INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: STR. CONSTANTIN SILVESTRI, NR. 12, AP. 1, SECT. 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040115, Romania, Tel. 0213356292, Email: [email protected], Fax: 0213356296, Adresa internet (URL): www.setalarm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2583359.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45930.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
22, 35, 36, 37, 239, 47, 51, 52, 54, 253, 254, 60, 240, 61, 62, 241, 63, 64, 65, 243, 71, 73, 100, 79, 80, 104, 83, 86, 91, 92, 93, 95, 97, 148, 181, 184
Contract nr: 330 Denumirea: acord cadru furnizare reactivi pentru analizele pacientilor internati in unitati cu specific infecti
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CLINI-LAB S.R.L.
Adresa postala: STR. RODNEI, NR. 15, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540342, Romania, Tel. +40 265218784/218785, Email: [email protected], Fax: +40 265218407
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2583359.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 123149.62 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
25, 225, 34, 233, 235, 236, 237, 238, 218, 53, 58, 59, 66, 67, 244, 68, 245, 69, 70, 246, 247, 72, 74, 76, 77, 78, 150, 103, 81, 105, 82, 106, 84, 85, 87, 89, 90, 155, 114, 115, 157, 116, 158, 117, 118, 159, 120, 94, 160, 96, 123, 98, 99, 128, 129, 131, 146, 167, 149, 169, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 185, 186, 188, 190
Contract nr: 331 Denumirea: acord cadru furnizare reactivi pentru analizele pacientilor internati in unitati cu specific infecti
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BIO SERVICE S.R.L.
Adresa postala: STR. ATOMISTILOR NR. 255, ETAJ 2, CAMERA 3, Localitatea: Magurele, Cod postal: 010799, Romania, Tel. +40 214575425, Fax: +40 214575357
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2583359.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13744.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
234, 248, 125, 195
Contract nr: 333 Denumirea: acord cadru furnizare reactivi pentru analizele pacientilor internati in unitati cu specific infecti
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Medicomp Lab S.R.L.
Adresa postala: STR.Cernauti nr.50 bl.50 A15BIS sc.B et.4 ap.36, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022185, Romania, Tel. +40 216243374, Email: [email protected]ro, Fax: +40 216243374
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2583359.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 216.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
226
Contract nr: 334 Denumirea: furnizare medicamente pentru pacientii internati cu specific de boli infectioase si TBC
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROCHE ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: str.PRESEI LIBERE nr.3-5 cladirea City Gate turnul de sud etajele 4A, 5 si 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020335, Romania, Tel. +40 0372177930, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0372177959, Adresa internet (URL): www.roche.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2583359.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 380939.95 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
250, 221
Contract nr: 335 Denumirea: acord cadru furnizare reactivi pentru analizele pacientilor internati in unitati cu specific infecti
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Top Diagnostics S.R.L.
Adresa postala: Str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota , nr. 7-9 , Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020027, Romania, Tel. 0213100774, Email: [email protected], Fax: 0212129011
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2583359.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 603528.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
231, 232, 222, 196
Contract nr: 336 Denumirea: acord cadru furnizare reactivi pentru analizele pacientilor internati in unitati cu specific infecti
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie CANTACUZINO
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 103, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050096, Romania, Tel. +40 213069138, Email: [email protected], Fax: +40 213069307
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2583359.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 205030.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
20, 113, 156, 163, 164, 165, 135, 136, 138, 139, 171, 192, 191
Contract nr: 332 Denumirea: acord cadru furnizare reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Bio-Medical Group S.R.L.
Adresa postala: sect.4, str.Mitropolit Grigore, nr.66 A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040065, Romania, Tel. 317.11.76, Email: [email protected], Fax: 317.11.42
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2583359.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 196.33 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
224
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Plata facturilor se va face cu OP in termen de 60 (saizeci) zile de la primirea documentelor justificative ce insotesc produsele si in baza carora se efectueaza receptia. Pentru plata facturilor operatorul economic trebuie sa aiba cont deschis la Trezorerie. Termenul de livrare nu poate fi mai mare de 5 zile de la emiterea si transmiterea comenzilor catre furnizori. Departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Oferta financiara poate fi modificata la solicitarea expres a comisiei de evaluare si numai in cazul in care pentru un anumit produs exista doi sau mai multi operatori economici care au depus oferte egale (numai in cazul in care exista egalitate pentru cel mai scazut pret); noua oferta de pret se depune pe www.e-licitatie.ro in formatul stabilit de SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes Craiova
Adresa postala: Adresa postala: Str Calea Bucuresti Nr 126, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200515, Romania, Tel. +40 251461003, Fax: +40 251461003
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 15:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer