Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.208.002 RON

Castigatorul Licitatiei: CLINI-LAB S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146940/14.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144267
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Militar de Urgenta Regina Maria
Adresa postala: Str. Pietii, Nr. 9, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: Biroul de achizitii, Tel. +40 0268416393, Email: [email protected], Fax: +40 0268418080/ +40 0268410910, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sectia Laborator a spitalului din BRASOV, Str. Pietii, nr. 9, prin grija ofertantului, fara nici un fel de implicare din partea autoritatii contractante.
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIA DE REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR ? ASA CUM SUNT SPECIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
24931250-6-Medii de cultura (Rev.2)
33141300-3-Dispozitive de punctie venoasa si de prelevare de sange (Rev.2)
33696200-7-Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)
33696300-8-Reactivi chimici (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 208, 001.68RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A2674/ 29.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S094-160055din16.05.2013
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S194-333934din05.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A3475 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CLINI-LAB S.R.L.
Adresa postala: STR. RODNEI, NR. 15, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540342, Romania, Tel. +40 265218784/218785, Email: [email protected], Fax: +40 265218407
PARTNERS MEDICAL SOLUTION S.R.L.
Adresa postala: Sector 1, Str. Vadul Moldovei nr.22, Parter+Subsol, Ap.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014033, Romania, Tel. +40 212674324, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212674327
A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L.
Adresa postala: STR.ION TUCULESCU, NR.37A, MANSARDA, CAMERA NR. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. 021 3247050, Email: [email protected], Fax: 021 3247679, Adresa internet (URL): www.ams.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25030.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 24642.00/27450.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: A3475 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CLINI-LAB S.R.L.
Adresa postala: STR. RODNEI, NR. 15, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540342, Romania, Tel. +40 265218784/218785, Email: [email protected], Fax: +40 265218407
DIAMEDIX IMPEX S.A.
Adresa postala: Intrarea Sectorului nr. 20 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012902, Romania, Tel. 021/6688866, Email: [email protected], Fax: 021/6688867, Adresa internet (URL): www.diamedix.ro
PARTNERS MEDICAL SOLUTION S.R.L.
Adresa postala: Sector 1, Str. Vadul Moldovei nr.22, Parter+Subsol, Ap.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014033, Romania, Tel. +40 212674324, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212674327
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2200.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 1186.40/2160.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
20
Contract nr: A3476 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLISANO S.R.L.
Adresa postala: Str.9 Mai Bl.77, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550201, Romania, Tel. 0269210384, Email: [email protected], Fax: 0269215869, Adresa internet (URL): http: //www.polisano.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4630.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: A3477 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Proton Impex 2000 S.R.L.
Adresa postala: Str. Caraiman 86, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011564, Romania, Tel. 021 224 52 81, Email: [email protected], Fax: 021 224 52 81, Adresa internet (URL): www.proton.com.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 51750.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 51750.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: A3478 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.
Adresa postala: SOS. BUCURESTI MAGURELE, NR.70F, SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051434, Romania, Tel. 021/420.54.94 ;, Email: [email protected], Fax: 021/420.54.94, Adresa internet (URL): www.sanimed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 79779.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 79137.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: A3479 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROCHE ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: str.PRESEI LIBERE nr.3-5 cladirea City Gate turnul de sud etajele 4A, 5 si 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020335, Romania, Tel. +40 0372177930, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0372177959, Adresa internet (URL): www.roche.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1042604.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1040821.67 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8, 9, 10, 12, 13, 16
Contract nr: A3480 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AB T & CO S.R.L.
Adresa postala: Str. Clucerului 32, Ap1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011366, Romania, Tel. 4306053, Email: [email protected], [email protected], Fax: 4306052, Adresa internet (URL): www.abt.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 45130.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44930.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
15
Contract nr: A3473 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Medist S.A.
Adresa postala: Str Ion Urdareanu 34A, sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050688, Romania, Tel. +40 214115003, Email: [email protected], Fax: +40 214105446, Adresa internet (URL): www.medist.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 210500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 210485.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: A3467 Denumirea: CONTRACT SUBSECVENT FURNIZARE REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CLINI-LAB S.R.L.
Adresa postala: STR. RODNEI, NR. 15, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540342, Romania, Tel. +40 265218784/218785, Email: [email protected], Fax: +40 265218407
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2964.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2019.36 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
21
Contract nr: A3469 Denumirea: CONTRACT SUBSECVENT FURNIZARE REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L.
Adresa postala: STR.ION TUCULESCU, NR.37A, MANSARDA, CAMERA NR. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. 021 3247050, Email: [email protected], Fax: 021 3247679, Adresa internet (URL): www.ams.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 67721.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52152.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: A3470 Denumirea: CONTRACT SUBSECVENT FURNIZARE REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIAMEDIX IMPEX S.A.
Adresa postala: Intrarea Sectorului nr. 20 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012902, Romania, Tel. 021/6688866, Email: [email protected], Fax: 021/6688867, Adresa internet (URL): www.diamedix.ro
BIO SERVICE S.R.L.
Adresa postala: STR. ATOMISTILOR NR. 255, ETAJ 2, CAMERA 3, Localitatea: Magurele, Cod postal: 010799, Romania, Tel. +40 214575425, Fax: +40 214575357
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 108460.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 86939.60/107744.86 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: A3474 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI SI MATERIALE DELABORATOR
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NOBIS LABORDIAGNOSTICA S.R.L.
Adresa postala: CALEA TURZII NR 63, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400193, Romania, Tel. +40 0264403515, Email: [email protected], Fax: +40 0264449711, Adresa internet (URL): www.nobis.com.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 67578.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 67571.45 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
19
Contract nr: A3481 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Top Diagnostics S.R.L.
Adresa postala: Str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota , nr. 7-9 , Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020027, Romania, Tel. 0213100774, Email: [email protected], Fax: 0212129011
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 449246.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 449178.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 18
Contract nr: A3472 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICLIM S.R.L.
Adresa postala: STR. MATEI BASARAB, NR. 47, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030671, Romania, Tel. 021.322.59.98, Email: [email protected], Fax: 021.320.06.60, Adresa internet (URL): www.mediclim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 72215.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 72212.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17
Contract nr: A3468 Denumirea: CONTRACT SUBSECVENT FURNIZARE REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BIOSYSTEMS DIAGNOSTIC S.R.L.
Adresa postala: STR. CRISUL ALB NR.6 SECT.4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051723, Romania, Tel. +40 213357815, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213357813, Adresa internet (URL): www.biosystems-diagnostic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19640.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20347.19 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Acordul cadru se incheie cu maxim 3 operatori economici.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP incarcarea in sistem de catre operatorii economici a unui document de unde sa reiasa propunerea financiara imbunatatita.Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana departajarea va putea fi posibila.In situatia in care ofertantii clasati pe locul II, vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita noi oferte de pret prin intermediul SEAP pt.departajare, ofertantul clasat pe locul I( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza inmod ferm si neechivoc locul II pentru care ei reoferteaza. In situatia in care ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita prin intermediul SEAP noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul II( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucatin solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza. CONFORM ART. 1481 DIN OUG 34/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE - In cazul in care numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic decat numarul minim indicat inanuntul de participare - procedura de atribuire pentru incheierea acordului-cadru continua numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care au prezentat oferta admisibila.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL MILITAR DE URGENTA ?REGINA MARIA? ? COMPARTIMENT JURIDIC
Adresa postala: Str. Pietii, nr. 9, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500007, Romania, Tel. +40 268416393/166, Fax: +40 268418080
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2014 08:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer