Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord Cadru pentru achizitia de servicii de colectare, ambalare, transport si incinerare a deseurilor biologice, intepatoare (ace, seringi) si a cadavrelor de animale rezultate din activitatea clinica si didactica.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
259.980 RON

Castigatorul Licitatiei: CARTOGATE GROUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147733/31.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143981
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Adresa postala: Bd. Marasti 59, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011464, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 213180296, In atentia: Alexandru Vasiliu, Email: [email protected], Fax: +40 213180296, Adresa internet (URL): www.usamvb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord Cadru pentru achizitia de servicii de colectare, ambalare, transport si incinerare a deseurilor biologice, intepatoare (ace, seringi) si a cadavrelor de animale rezultate din activitatea clinica si didactica.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: USAMVB ? Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti din Splaiul Independentei nr. 105, sector 5, Bucuresti.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii colectare, ambalare, transport si incinerare a deseurilor biologice, intepatoare (ace, seringi) si a cadavrelor de animale rezultate din activitatea clinica si didactica, in cadrul Facultatii de Medicina Veterinara.Contractul subsecvent nr.1 va fi incheiat in perioada 01÷15.01.2014, pentru perioada 01.01.2014- 31.12.2014Contractul subsecvent nr.2 va fi incheiat in perioada 01÷15.01.2015, pentru perioada01.01.2015- 31.12.2015Contractul subsecvent nr.3 va fi incheiat in perioada 01÷15.01.2016, pentru perioada01.01.2016- 31.12.2016Contractul subsecvent nr.4 va fi incheiat in perioada 01÷15.01.2017, pentru perioada01.01.2017- 31.12.2017.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
79633000-0-Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
259, 980RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 04-SD Denumirea: servicii de colect., amb., transp. si incinerare a deseurilor biologice, intepatoare, cadavre.
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CARTOGATE GROUP S.R.L.
Adresa postala: STRADA APUSULUI NR.1, SAT CATELU, COMUNA GLINA, Localitatea: Catelu, Cod postal: 077105, Romania, Tel. 0213234672, Email: [email protected], Fax: 0213212131
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 260000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 259980.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
? Dupa etapa de licitatie electronica, in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Modalitatea de departajare va ?ine cont de con?inutul ofertei, respectiv al propunerii financiare ?i nu de cerin?e de calificare. ? Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). ? Datele necesare pentru corespondenta (adresa, telefon, fax, e-mail) vor fi preluate de autoritatea contractanta din Formularul nr. 5 ? Informatii generale. ? In cazul in care, in timpul procedurii, se produc defectiuni ale aparaturii de comunicare a ofertantilor, acestia sunt obligati sa anunte, mentionand in adresa care va fi transmisa si nr. invitatiei de participare, de urgenta, autoritatea contractanta, datele de contact ale acesteia fiind precizate in Fisa de date a achizitiei. ? In cazul in care ofertantul nu poate fi contactat pentru indeplinirea formalitatilor legale privind desfasurarea procedurii de achizitie publica, raspunderea pentru consecintele care decurg din aceasta ii apartine in totalitate acestuia. ? Ofertantul este obligat sa asigure buna functionare a echipamentelor de comunicare rapida: telefon, fax, e-mail, pe toata durata desfasurarii procedurii, in caz contrar autoritatea contractanta nu este raspunzatoare de consecinte. ? Pe tot parcursul procedurii de achizitie, orice document scris trebuie inregistrat (cu numar si data) in momentul transmiterii, respectiv in momentul primirii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia Comerciala
Adresa postala: Bd. Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083600, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al U.S.A.M.V.-Bucuresti
Adresa postala: B-dul Marasti, nr. 59, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011464, Romania, Tel. +40 213180296, Fax: +40 213180296, Adresa internet (URL): www.usamv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2014 11:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer