Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru pentru achuzi'ia de furaj extrudat pentru pastrav


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.032.396 RON

Castigatorul Licitatiei: DYNAVIT IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144515/01.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140445
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru pentru achuzi'ia de furaj extrudat pentru pastrav
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Pastravariile din subordinea Directiei Silvice Caras-Severin, mentionate in caietul de sarcini
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia consta in furnizarea de furaj extrudat pentru pastrav la cele 5 pastravarii din subordinea Directiei Silvice Caras-Severin, pe o durata de 4 ani, in cantitate maxima de 727.810, 00 kg pentru o valoare de 4.129.709, 48 lei. Cantitatea minima este de 600000 kg, pentru o valoare de 3.404.495, 25
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15711000-5 - Hrana pentru pesti (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 032, 396.43RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S121-207098din25.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6950 Denumirea: Furaj extrudat pentru pastrav
V.1) Data atribuirii contractului 28.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DYNAVIT IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Vulturului nr.19, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500264, Romania, Tel. 0744500241; 0268332162, Email: [email protected], Fax: 0040 268332162
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1032427.37 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1032396.43 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe SEAP si prin utilizarea uneia din modalitatile de comunicare: fax/e-mail/posta.Daca din motive tehnice exclusiv legate de performantele SEAP, nu este posibila transmiterea in format electronic prin SEAP, doc resp se transmit autoritatii contractante in scris prin fax la 0255222645 sau vor fi depuse la Secretariatul D.S. Caras-Severin, Str. Petru Maior, Nr. 69 A, Resita.Autorit contract are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea per de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod coresp. Ofertantul are obligatia de a comunica autorit contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. In sit in care doi sau mai multi op economici ale caror oferte au fost declarate admisibile, au ofertat preturile cele mai mici egale, autorit contractanta va solicita numai lor depunerea de noi oferte de pret, pe SEAP in sect ?Clarificari?.Operatorii ec au dreptul sa imbunateteasca pretul ofertat anterior, urmand ca oferta care contine noul pret cel mai scazut sa fie declarata castigatoare.Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din doc de atribuire.In sit in care sunt obiectiuni la propunerea de contract, eventualele prop vor fi formulate in scris cu justificari si inaintate cu documentatia de calificare.Daca propunerile sunt dezavantajoase pentrtu autoritatea contractanta aceasta isi rezerva dreptul de a le respinge, informand ofertantul.Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze, autorit contract va incadra of ca neconforma si o va respinge.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Caras-Severin-Oficiul Juridic
Adresa postala: Str. Petru Maior, Nr. 69A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Tel. +40 255216533, Email: [email protected], Fax: +40 255222645
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.09.2013 12:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer