Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru pentru furnizare piese de schimb pentru autovehicule tip DAC cu motor D 2156 HMN8 si tip ARO


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
624.796 RON

Castigatorul Licitatiei: ADETRANS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145027/09.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141628
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145
Adresa postala: Str. Prof. Dumitru Martinas nr.2, Localitatea: Roman, Cod postal: 611047, Romania, Punct(e) de contact: PETRU BREABAN, Tel. +40 0233722725, In atentia: PETRU BREABAN, Email: [email protected], Fax: +40 0233722725, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru pentru furnizare piese de schimb pentru autovehicule tip DAC cu motor D 2156 HMN8 si tip ARO
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Roman, str. Prof. Dumitru Martinas nr.2
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitii de piese de schimb utilizate in repararea autovehiculelor de tip DAC cu motor D 2156 HMN8 si a celor de tip ARO
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
31610000-5-Echipament electric pentru motoare si vehicule (Rev.2)
34210000-2-Caroserii de vehicule (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
624, 796.17RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S140-243534din20.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A-4166 Denumirea: Acord-cadru pentru furnizare piese de schimb pentru autovehicule tip DAC cu motor D 2156 HMN8 si tip
V.1) Data atribuirii contractului 09.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ADETRANS S.R.L.
Adresa postala: Str. Dragos Voda, nr. 176, Localitatea: Sighetu Marmatiei, Cod postal: 435500, Romania, Tel. 0262-314308, Email: [email protected], Fax: 0262-316950
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 68673.79 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 11, 14, 20, 31, 90, 125, 135, 136, 139, 156, 159, 171, 176, 193, 200, 206, 211, 214, 215, 254, 269, 278, 279, 280
Contract nr: A-4165 Denumirea: Acord-cadru pentru furnizare piese de schimb pentru autovehicule tip DAC cu motor D 2156 HMN8 si tip
V.1) Data atribuirii contractului 09.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BEDA IMPEX S.R.L.
Adresa postala: B-dul Eroilor, nr.26, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130022, Romania, Tel. +40 0245213143, Email: [email protected], Fax: +40 0245220707
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 102386.41 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 6, 9, 30, 38, 47, 50, 51, 54, 63, 71, 74, 78, 83, 84, 87, 100, 103, 116, 127, 131, 137, 141, 144, 152, 153, 154, 155, 157, 160, 165, 166, 170, 177, 178, 181, 185, 190, 195, 197, 198, 202, 205, 213, 228, 241, 242, 244, 247, 248, 252, 260, 262, 266, 267, 272, 274, 275, 276, 281, 172
Contract nr: A-4169 Denumirea: Acord-cadru pentru furnizare piese de schimb pentru autovehicule tip DAC cu motor D 2156 HMN8 si tip
V.1) Data atribuirii contractului 09.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COPROT S.R.L.
Adresa postala: STR. Carpati, nr. 7, Bl.PB19, Ap1, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410150, Romania, Tel. 0259479254, Email: [email protected], Fax: 0259444717, Adresa internet (URL): http: //coprot.rdsor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6628.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
35, 39, 49, 57, 62, 91, 96, 97, 140, 147, 150
Contract nr: A-4167 Denumirea: Acord-cadru pentru furnizare piese de schimb pentru autovehicule tip DAC cu motor D 2156 HMN8 si tip
V.1) Data atribuirii contractului 09.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MARCOM MASTER AUTO S.R.L.
Adresa postala: LAZARESTI, COMUNA SCHITU GOLESTI, JUD. ARGES, Localitatea: Lazaresti (Schitu Golesti), Cod postal: 051142, Romania, Tel. 0248-530002, 0740816894, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0248-530002
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 236329.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 5, 13, 23, 26, 27, 33, 43, 48, 52, 53, 55, 58, 59, 66, 70, 73, 75, 76, 77, 79, 85, 88, 89, 93, 98, 104, 106, 107, 108, 110, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 124, 128, 138, 142, 143, 145, 148, 149, 151, 161, 167, 186, 187, 189, 191, 194, 196, 199, 203, 204, 207, 209, 210, 212, 216, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 243, 245, 246, 249, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 263, 264, 265, 268, 270, 273, 271, 277, 282
Contract nr: A-4168 Denumirea: Acord-cadru pentru furnizare piese de schimb pentru autovehicule tip DAC cu motor D 2156 HMN8 si tip
V.1) Data atribuirii contractului 09.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PENTAROM S.R.L.
Adresa postala: STR.NEGRU VODA NR.225, Localitatea: Campulung, Cod postal: 115100, Romania, Tel. +40 0248510203, Email: [email protected], Fax: +40 0248510203
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 66308.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
21, 67, 80, 168, 175, 180, 182, 218, 220, 250
Contract nr: A-4170 Denumirea: Acord-cadru pentru furnizare piese de schimb pentru autovehicule tip DAC cu motor D 2156 HMN8 si tip
V.1) Data atribuirii contractului 09.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DANEX AUTO IMPEX S.R.L.
Adresa postala: STR. THEODOR SPERANTIA NR. 106, BL. S24, SC.3, ET.2, AP. 72, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030941, Romania, Tel. 021/327.27.79, Email: [email protected], Fax: 021/327.27.79
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 144470.57 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 29, 32, 37, 40, 42, 44, 46, 56, 60, 61, 65, 72, 81, 82, 95, 94, 99, 101, 102, 105, 118, 121, 126, 129, 132, 133, 146, 163
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care, in urma licitatiei electronice, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care sa contina noi preturi in vederea departajarii ofertelor.Operatorii economici pot depune oferta pentru un singur reper (lot), pentru mai multe repere (loturi) sau pentru toate reperele (loturile) din anexa nr. 1 la caietul de sarcini, dar pentru cantitatea maxima solicitata pentru fiecare reper (lot) in parte. In cadrul unui lot nu se accepta oferte partiale. Ofertele depuse pentru cantitati mai mari sau mai mici decat cantitatile mentionate mai sus, vor fi considerate oferte alternative si vor fi respinse .Clauzele contractuale obligatorii sunt prezentate in sectiunea "Clauze contractuale obligatorii" a documentatiei de atribuire (modele de acord-cadru si contract subsecvent). Ofertantii pot formula amendamente in legatura cu clauzele contractuale obligatorii care vor fi depuse odata cu oferta.In cazul in care, din motive tehnice, nu este posibila transmiterea anumitor documente in format electronic prin intermediul SEAP, operatorul economic isi asuma raspunderea transmiterii documentelor respective autoritatii contractante in forma solicitata si utilizandu-se una dintre modalitatile de comunicare si de transmitere a datelor prevazute de O.U.G. nr. 34/2006, pana la data limita de depunere a ofertelor specificata in anuntul de participare publicat in SEAP.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP este necesar instalarea unui program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).In cazul transmiterii de catre ofertanti a documentelor in format electronic criptate, acestia vor preciza obligatoriu modalitatea de decriptare/vizualizare.In situatia in care documentele nu sunt transmise in SEAP cu semnatura electronica, autoritatea contractanta nu va fi facuta responsabila cu privire la provenienta si integritatea acestora.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al Unitatii Militare 01145 Roman
Adresa postala: Str. Prof. Dumitru Martinas nr.2, Localitatea: Roman, Cod postal: 611047, Romania, Tel. +40 233722725, Email: [email protected], Fax: +40 233722725
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2013 16:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer