Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - acord-cadru pentru furnizare sorturi cribluri (agregate concasate de cariera)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.047.600 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.SORT UTIL GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144317/01.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141351
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DRUMURI SI PODURI SA SIBIU
Adresa postala: SOSEAUA ALBA IULIA, NR.68, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550052, Romania, Punct(e) de contact: birou achizitii, Tel. +40 269210095, In atentia: Adrian Cosa, Email: [email protected], Fax: +40 269235885, Adresa internet (URL): www.drumuripodurisibiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
acord-cadru pentru furnizare sorturi cribluri (agregate concasate de cariera)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statia de asfalt Seica Mare f.n. jud. Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acordul-cadru este destinat sa asigure furnizarea agregatelor concasate de cariera necesare pentru executarea contractelor de lucrari ce fac obiectul activitatii autoritatii contractante, pentru perioada de un an.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14212430-3 - Criblura (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 047, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S116-197632din18.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4016 Denumirea: acord-cadru furnizare cribluri
V.1) Data atribuirii contractului 13.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.SORT UTIL GRUP S.R.L.
Adresa postala: Str. Sos. Alba Iulia, Nr. 53A, Localitatea: Poiana Sibiului, Cod postal: 557180, Romania, Tel. +40 0743922859, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1047600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1047600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In caz de egalitate pe primul loc in clasament, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice, de catre operatorii economici, de documente care contin preturi noi.Potrivit dispozitiilor art. 11 alin 4 din HG nr. 925/2006 in varianta modificata de HG nr. 834/2009, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Ofertantul are obligatia de a prezenta aceste certificate atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in intervalul prevazut in respectiva solicitare.In cazul in care comisia de evaluare constata ca unul sau mai multi ofertanti/candidati a/au prezentat anumite documente prin care se confirma indeplinirea cerintelor privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala, care nu sunt in totalitate corespunzatoare cu cerintele precizate, aceasta va solicita ofertantilor respectivi clarificari, acordand in acest scop un termen rezonabil de timp, in limita a 72 de ore de la momentul solicitarii.In cazul in care ofertantul nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare clarificarile/raspunsurile solicitate, oferta va fi considerata neconforma.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita pe parcursul derularii procedurii, prezentarea prin posta, la sediul S.C. ?Drumuri si Poduri S.A. Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 68, Sibiu, judetul Sibiu, a oricarui document care poate aduce clarificari asupra indeplinirii criteriilor de calificare sau a cerintelor legate de propunerea tehnica si cea financiara.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Drumuri si Poduri SA - birou achizitii
Adresa postala: Soseaua Alba Iulia, nr. 68, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550052, Romania, Tel. +40 269210095, Email: [email protected], Fax: +40 269235885, Adresa internet (URL): www.drumuripodurisibiu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.10.2013 13:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer