Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru pentru furnizarea produselor de panificatie elevilor si prescolarilor din judetul Vrancea aferent anilor scolari 2013 - 2014 si 2014 - 2015


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.066.113 RON

Castigatorul Licitatiei: DIPLOMATIC INTERNATIONAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145974/28.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142209
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETULVRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: Dimitrie Cantemir, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620048, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul achizitii publice si monitorizarea contractelor, Tel. +40 372372435, In atentia: Oaches Catalina, Email: [email protected], Fax: +40 372372486, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru pentru furnizarea produselor de panificatie elevilor si prescolarilor din judetul Vrancea aferent anilor scolari 2013 - 2014 si 2014 - 2015
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: - Scolile din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat din judetul Vrancea
- Gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Vrancea
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acordul - cadru presupune incheierea a doua contracte subsecvente (unul pentru anul scolar 2013 - 2014 si altul pentru anul scolar 2014 - 2015).Pentru perioada ramasa din anul scolar 2013 - 2014 contractul subsecvent va avea valoarea de 974.500, 64 lei iar pentru anul scolar 2014 - 2015 contractul subsecvent va avea valoarea de 2.091.612, 16 lei. In cadrul fiecarui contract subsecvent se vor realiza urmatoarele activitati: - aprovizionarea cu produse de panificatie si derivate ale acestora (in limita de 33% din cantitatea totala) cu respectarea specificatiilor din caietul de sarcini si din legislatia care reglementeaza acest domeniu;
- transportul produselor la scolile si gradinitele cu program normal de 4 ore din judetul Vrancea;
- depozitarea produselor in vederea adaptarii programului de distribuire la programul scolilor si gradinitelor;
- distributia produselor de panificatie la elevi si prescolari.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811300-9 - Cornuri (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 066, 112.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7540
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S164-285391din24.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12220 Denumirea: Acord cadru pentru furnizarea produselor de panificatie
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIPLOMATIC INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: STR MIORITA , NR 4, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620022, Romania, Tel. 0237.237.658, Email: [email protected], Fax: 0237.237.658
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4183224.32 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3066112.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Comisia de evaluare a stabilit oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Vrancea - Serviciul achizitii publice si monitorizarea contractelor
Adresa postala: Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, ,Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Tel. +40 372372435, Email: [email protected], Fax: +40 372372486, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2013 13:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer