Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru pentru lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna vara 2008-2011 pentru DRDP Craiova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
499.145.824 RON

Castigatorul Licitatiei: As. SC General Trust SRL + SC TID Oltenia SA + SC Delta ACM 93 SRL
Anunt de atribuire numarul 56409/11.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 49880
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: CALEA SEVERINULUI, NR.17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania, Punct(e) de contact: DEPART ACHIZITII PUBLICE, Tel.0251/408700, In atentia: NEDELCU DELIA, Email: [email protected], Fax: 0251/482231, Adresa internet (URL): www.drdpcv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru pentru lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna vara 2008-2011 pentru DRDP Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DN-URILE din raza de activitate a CNADNR SA-DRDP CRAIOVA, respectiv SDN TR. SEVERIN, SDN TG. JIU, SDN RM. VALCEA, SDN SLATINA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru pentru lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna vara 2008-2011 pentru DRDP Craiova
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233139-3 - Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)
34922100-7-Marcaje rutiere (Rev.2)
79713000-5-Servicii de paza (Rev.2)
90611000-3-Servicii de curatenie stradala (Rev.2)
90620000-9-Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
499, 145, 823.28RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S112-150042din11.06.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 645 Denumirea: Acord cadru pt. lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna vara 2008-2011 -SDN Slatina
V.1) Data atribuirii contractului 10/31/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
As. SC General Trust SRL + SC TID Oltenia SA + SC Delta ACM 93 SRL
Adresa postala: Str. Fratii Golesti, nr.101-103, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110174, Romania, Tel.0248/208520, Fax: 0248/208505
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 152892529.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 125586577.21 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 644 Denumirea: Acord cadru pt lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna vara 2008-2011 -SDN Rm. Valcea
V.1) Data atribuirii contractului 10/31/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
As.Colas Drumuri SRL+SC Compania Romprest Service SA+SC Romprest Security SRL+SC Policolor Exim SRL+SC Vectra Service SRL
Adresa postala: Str. Toporasi, nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200233, Romania, Tel.0351/408432, Fax: 0251/485447
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 280092117.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 198851629.15 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 652 Denumirea: Acord cadru pt lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna vara 2008-2011 -SDN Tg. Jiu
V.1) Data atribuirii contractului 11/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
As.SC Gecor SRL+SC Straco Grup SRL+SC Argecom SA+SC Case Utilaje Constructii SRL+SC Prima Guard Security SRL
Adresa postala: Calugareni, jud. Giurgiu, Localitatea: Calugareni, Cod postal: 087040, Romania, Tel.0246/281222, Fax: 0246/281222
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 152206510.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 106640644.27 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 643 Denumirea: Acord cadru pt lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna vara 2008-2011-SDN Tr. Severin
V.1) Data atribuirii contractului 10/31/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
As.SC Colas Drumuri SRL+SC Compania Romprest Service SA+SC Vigilent Security SRL+SC Floricola SA+SC Policolor Exim SRL+SC Via Vita SRL
Adresa postala: Str. Toporasi, nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200233, Romania, Tel.0351/408432, Fax: 0251/485447
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 93157443.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 68066972.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru lucrari si servicii similare, autorit.contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona ulterior noi lucrari si servicii suplimentare de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare;(art.122, lit.j / OUG 34/2006). Valorile precizate la Sectiunea II.2.1 si Sectiunea V.4 din prezentul anunt de atribuire reprezinta valorile la care s-au incheiat Acordurile Cadru.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel - sectia contencios administrativ si fiscal Craiova
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr.2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul national de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Maxim 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al Autoritatii Contractante (art.272/OUG 34/2006)
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic din cadrul DRDP Craiova
Adresa postala: Calea Severinului, nr.17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania, Tel.0251/408700, Email: [email protected], Fax: 0251/482231, Adresa internet (URL): www.drdpcv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2008 09:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer