Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru pentru lucrari si servicii de intretinere multianuala drumuri iarna ? vara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
15.109.034 RON

Castigatorul Licitatiei: VIA VITA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146830/27.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142220
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Marghita
Adresa postala: C.Republicii nr.1, Localitatea: Marghita, Cod postal: 415300, Romania, Punct(e) de contact: Eva Bisa, Tel. +40 359409977, In atentia: Zoltan Pocsaly, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 359409982, Adresa internet (URL): www.marghita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: administratie locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru pentru lucrari si servicii de intretinere multianuala drumuri iarna ? vara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Pe raza Municipiului Marghita
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa anual pe durata acordului cadru urmatoarele lucrari: Plombari cu mixtura calda la partea carosabila, Reparatii drumuri prin tehnologia de stropiri succesive mecanizat, Refacere strat de uzura la trotuare, Combatere lunecus si inzapezire, Reparatii carosabil in urma interventiilor la retele edilitare, Refacere strat de uzura din covor asfaltic la drumuri, Reabilitare drum(terasamentesisuprastructura)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
90620000-9-Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
15, 109, 034RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9975 Denumirea: Intretinere multianuala drumuri iarna ? vara din MunicipiulMarghita
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIA VITA S.R.L.
Adresa postala: STR. UNIRII II, NR. 18, Localitatea: Marghita, Cod postal: 415300, Romania, Tel. +40 740203342, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 359447643
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17950288.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15109034.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care exista mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, departajarea lor se face in urma depunerii in plic inchis a unei noi oferte de pret
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice -Municipiul Marghita
Adresa postala: str. Calea Republicii, nr1, Localitatea: Marghita, Cod postal: 415300, Romania, Tel. +40 259362001, Email: [email protected], Fax: +40 359409982, Adresa internet (URL): www.marghita.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2013 15:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer