Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU pentru "Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna-vara 2008-2011 a drumurilor nationale din administrarea DRDP Iasi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
765.159.040 RON

Castigatorul Licitatiei: SPEDITION UMB S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 47745/13.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 57213
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel.021.315.01.26, Email: [email protected], Fax: 021.315.01.26, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU pentru "Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna-vara 2008-2011 a drumurilor nationale din administrarea DRDP Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Drumurile nationale din administrarea DRDP Iasi.
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acordul cadru presupune executia de lucrari de intretinere a drumurilor si podurilor din administrarea D.R.D.P. Iasi, realizate prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de autoritatea contractanta pentru perioada 2008 2011.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233139-3 - Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)
90620000-9-Servicii de deszapezire (Rev.2)
90910000-9-Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
765, 159, 063.75RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S166-205512din30.08.2007
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S62-083745din29.03.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 17 Denumirea: Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna-vara 2008-2011, a DN din DRDP Iasi-SDN Bacau
V.1) Data atribuirii contractului 2/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPEDITION UMB S.R.L.
Adresa postala: Calea Marasesti nr.145, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600019, Romania, Tel.0234208200, Email: [email protected], Fax: 0234208203, Adresa internet (URL): www.umbgrup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 208723623.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 86188083.41 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 12 Denumirea: Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna-vara 2008-2011, a DN din DRDP Iasi-SDN Birlad
V.1) Data atribuirii contractului 2/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPEDITION UMB S.R.L.
Adresa postala: Calea Marasesti nr.145, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600019, Romania, Tel.0234208200, Email: [email protected], Fax: 0234208203, Adresa internet (URL): www.umbgrup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 166681223.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 76631070.40 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 18 Denumirea: Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna-vara 2008-2011, a DN din DRDP Iasi-SDN Botosani
V.1) Data atribuirii contractului 2/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPEDITION UMB S.R.L.
Adresa postala: Calea Marasesti nr.145, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600019, Romania, Tel.0234208200, Email: [email protected], Fax: 0234208203, Adresa internet (URL): www.umbgrup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 142859835.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 71913589.13 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 177 Denumirea: Lucr. si serv. de intretinere multianuala iarna-vara 2008-2011, a DN din DRDP Iasi-SDN C.Moldovenesc
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPEDITION UMB S.R.L.
Adresa postala: Calea Marasesti nr.145, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600019, Romania, Tel.0234208200, Email: [email protected], Fax: 0234208203, Adresa internet (URL): www.umbgrup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 66960648.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 43937151.78 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 13 Denumirea: Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna-vara 2008-2011, a DN din DRDP Iasi-SDN Focsani
V.1) Data atribuirii contractului 2/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPEDITION UMB S.R.L.
Adresa postala: Calea Marasesti nr.145, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600019, Romania, Tel.0234208200, Email: [email protected], Fax: 0234208203, Adresa internet (URL): www.umbgrup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 255828328.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 118545043.77 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 178 Denumirea: Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna-vara 2008-2011, a DN din DRDP Iasi-SDN Galati
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPEDITION UMB S.R.L.
Adresa postala: Calea Marasesti nr.145, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600019, Romania, Tel.0234208200, Email: [email protected], Fax: 0234208203, Adresa internet (URL): www.umbgrup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 77880467.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38519806.11 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 7 Denumirea: Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna-vara 2008-2011, a DN din DRDP Iasi-SDN Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 2/13/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPEDITION UMB S.R.L.
Adresa postala: Calea Marasesti nr.145, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600019, Romania, Tel.0234208200, Email: [email protected], Fax: 0234208203, Adresa internet (URL): www.umbgrup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 143966538.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 72715789.29 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 179 Denumirea: Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna-vara 2008-2011, a DN din DRDP Iasi-SDN P. Neamt
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPEDITION UMB S.R.L.
Adresa postala: Calea Marasesti nr.145, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600019, Romania, Tel.0234208200, Email: [email protected], Fax: 0234208203, Adresa internet (URL): www.umbgrup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 211281004.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 206064940.83 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 180 Denumirea: Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna-vara 2008-2011, a DN din DRDP Iasi-SDN Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPEDITION UMB S.R.L.
Adresa postala: Calea Marasesti nr.145, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600019, Romania, Tel.0234208200, Email: [email protected], Fax: 0234208203, Adresa internet (URL): www.umbgrup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 74413634.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50643589.03 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contractele nr. 7, nr. 13, nr. 17, nr. 179 au fost atribuite Asocierii formate din S.C. SPEDITION UMB S.R.L., S.C. TEHNOSTRADE S.R.L., S.C. A&R S.R.L., S.C. DRUMURI S.R.L., S.C. COM-AXA S.R.L. avand ca lider pe S.C. SPEDITION UMB S.R.L.; Contractele nr. 12, nr. 18, nr. 177, nr. 178, nr. 180 au fost atribuite Asocierii formate din S.C. SPEDITION UMB S.R.L., S.C. TEHNOSTRADE S.R.L., S.C. A&R S.R.L., S.C. BALDASSINI TOGNOZZI - PONTELLO CONSTRUZIONI GENERALI S.p.A avand ca lider pe S.C. SPEDITION UMB S.R.L.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliuil National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.A.D.N.R. - S.A. - Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi, nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232.21.44.30, Email: [email protected], Fax: 0232.21.44.32, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.03.2009 12:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer