Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru prestari servicii organizare evenimente in vederea implementarii proiectului ?Cresterea capacitatii administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare si Inovare din Romania, pentru a raspunde pe termen scurt, mediu si lung nevoilor s


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.091.935 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SPLENDID HOLIDAY SRL
Anunt de atribuire numarul 144288/14.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii
Adresa postala: str.Mendeleev, nr.21-25, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050025, Romania, Punct(e) de contact: Elena Victoria Zaharia, Tel. +40 213071918, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213071918, Adresa internet (URL): www.uefiscdi.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru prestari servicii organizare evenimente in vederea implementarii proiectului ?Cresterea capacitatii administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare si Inovare din Romania, pentru a raspunde pe termen scurt, mediu si lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-sociala a Romaniei? cod SMIS 37609
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si de restaurant
Locul principal de prestare: La locul mentionat in contractual subsecvent
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie servicii organizare evenimente in vederea implementarii proiectului ?Cresterea capacitatii administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare si Inovare din Romania, pentru a raspunde pe termen scurt, mediu si lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-sociala a Romaniei? cod SMIS 37609
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55120000-7 - Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)
55110000-4-Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 091, 935RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3 Denumirea: Acord-cadru prestari servicii de organizare evenimente
V.1) Data atribuirii contractului 07.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SPLENDID HOLIDAY SRL
Adresa postala: str. Liviu Rebreanu nr.46-58, bloc (Tronson) III, sc.D, et. 10, ap.107, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031791, Romania, Tel. 0371.407.714, Email: [email protected], Fax: 0378.105.668
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1130695.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1091935.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 20
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect PODCA, ?Cresterea capacitatii administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare si Inovare din Romania, pentru a raspunde pe termen scurt, mediu si lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-sociala a Romaniei? cod SMIS 37609
VI.2) Alte informatii
Procedura s-a desfasurat conform normelor interne prin selectie de oferte.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti Sectia a 8-a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: B-dul Splaiul Independentei, nr.5, sect.4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel. +40 213195176, Email: [email protected], Fax: +40 213195176
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti Sectia a 8-a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: B-dul Splaiul Independentei, nr.5, sect.4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel. +40 213195176, Email: [email protected], Fax: +40 213195176
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic din UEFISCDI
Adresa postala: str.Mendeleev, nr.21-25, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050025, Romania, Tel. +40 213071918, Email: [email protected], Fax: +40 213071919, Adresa internet (URL): www.uefiscdi.gov.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2014 13:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer