Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru privind Serviciile de intretinere curenta vara-iarna a drumurilor judetene din Arges, respectiv DJ734: Voinesti (DN73) Leresti ? Voina in vederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 0+000 ? 19+840, L=19,840 km; DJ 730:


Anunt de participare numarul 147000/04.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ARGES
Adresa postala: Piata Vasile Milea Nr.1, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110035, Romania, Punct(e) de contact: ROXANA BRATU, Tel. +40 248220075, In atentia: Mara Codrut, Email: [email protected], Fax: +40 248220137, Adresa internet (URL): www.cjarges.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru privind Serviciile de intretinere curenta vara-iarna a drumurilor judetene dinArges, respectivDJ734: Voinesti (DN73) Leresti ? Voina in vederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 0+000 ? 19+840, L=19, 840 km; DJ 730: Podul Dambovitei (D.N. 73) ? Dambovicioara ? Ciocanu ? limita jud. Brasov in vederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 0 + 000 ? 9 + 550, L = 9, 550 km; DJ 703i: Musatesti (DN 73 C) ? Bradulet ? Bradetu ? Poienile Valsan
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: DJ 734, DJ 730, DJ703i, judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 4 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 447, 274.21 si 1, 706, 593.75RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa incheierii contractelor subsecvente: contracte anuale. Estimari ale cantitatilor minime si maxime, care ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexele 1 si 2la caietele de sarcini.Valoarea de estimare a acordului cadru nu cuprinde procentul de diverse si neprevazute acesta fiind 0 in cazul acestei licitatii.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru privind Serviciile de intretinere curenta vara-iarna a drumurilor judetene dinArges, respectivDJ734: Voinesti (DN73) Leresti ? Voina in vederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 0+000 ? 19+840, L=19, 840 km; DJ 730: Podul Dambovitei (D.N. 73) ? Dambovicioara ? Ciocanu ? limita jud. Brasov in vederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 0 + 000 ? 9 + 550, L = 9, 550 km; DJ 703i: Musatesti (DN 73 C) ? Bradulet ? Bradetu ? Poienile Valsanului in vederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 28+822 ? 53+600, L=24, 778 km, pentru 2 ani 2013-2015, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Valoarea de estimare a acordului cadru nu cuprinde procentul de diverse si neprevazute acesta fiind 0 in cazul acestei licitatii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
45233141-9-Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate sunt conform Anexa 1 si Anexa 2 ale caietelelor de sarcini aferente fiecarui lot.
Pentru lotul I DJ734- valoare estimata minima - 279.525, 33 lei/1an/iarna+vara x 2ani= 559.050, 66 lei fara TVA/2 aniiarna+vara din care:
- iarna/1an/259.534, 32 lei fara TVA x 2 ani = 519.068, 64 lei fara TVA/2 ani;
-vara/1an/19.991, 01 lei fara TVA x 2 ani = 39.982, 02 lei fara TVA/2 ani
Total minim iarna+vara/1an 279.525, 33 lei fara TVA X 2 ani = 559.050, 66 lei fara TVA/2 ani.
-valoare estimata maxima - 323.504, 8 lei fara TVA/1 an/iarna+vara x 2 ani= 647.009, 6 lei fara TVA/2ani/iarna+vara din care: -iarna/1 an/296.907, 95 lei fara TVA x 2 ani = 593.815, 90 lei fara TVA/2 ani;
-vara/1 an/26.596, 85 lei fara TVA x 2 ani = 53.193, 71 lei fara TVA/2 ani;
Total maxim iarna+vara/1 an/323.504, 8 lei fara TVA X 2 ani= 647.009, 61 lei fara TVA/ 2 ani.
Pentru lotul II DJ 730- valoare estimata minima ? 209.665, 81 lei fara TVA/1 an/iarna+vara x 2 ani = 419.331, 62 lei faraTVA/2 ani/iarna+vara din care:
- iarna/1 an/203.753, 975 lei fara TVA x 2 ani = 407.507, 95 lei fara TVA/ 2 ani;
- vara/ 1 an/5.911, 835 lei fara TVA x 2 ani = 11.823, 67 lei fara TVA/2 ani;
Total minim iarna+vara/ 1 an/209.665, 81 lei fara TVA X 2 ani = 419.331, 62 lei fara TVA/2 ani;
-valoare estimata maxima ? 249.006, 78 lei fara TVA/1 an/iarna+vara x 2 ani = 498.013, 56 leifara TVA/2 ani/iarna+vara din care:
-iarna/1 an/241.127, 605 lei fara TVA X 2 ani = 482.255, 21 lei fara TVA/ 2 ani;
-vara/1 an/7.879, 175 lei fara TVA x 2 ani = 15.758, 35 lei fara TVA/ 2 ani;
Total maxim iarna +vara/1 an/249.006, 78 lei fara TVA x 2 ani = 498.013, 56 lei fara TVA/ 2 ani
Pentru lotul III DJ 703i?valoare estimata minima ? 234.445, 965 lei fara TVA/1 an/iarna+vara x 2 ani = 468.891, 93 lei faraTVA/2 ani/iarna+vara din care:
-iarna/1 an/218.879, 65 lei fara TVA x 2 ani = 437.759, 30 lei fara TVA/2 ani;
-vara/1 an/15.566, 315 x 2 ani = 31.132, 63 lei fara TVA/2 ani:
Total minim/iarna+vara/1 an/234.445, 965 x 2 ani = 468.891, 93 lei fara TVA/2 ani.
-valoare estimata maxima ? 280.785, 29 lei fara TVA/1an/iarna+vara x 2 ani = 561.570, 58 lei faraTVA/2 ani/iarna+vara din care:
-iarna/1 an/256.253, 28 lei fara TVA x 2 ani = 512.506, 56 lei fara TVA/ 2 ani;
-vara/1 an/24.532, 01 lei fara TVA x 2 ani = 49.064, 02 lei fara TVA/2 ani;
Total maxim/iarna+vara/1 an/280.785, 29 x 2 ani = 561.570, 58 lei fara TVA/2 ani.
4.Valoarea celor mai mici contracte subsecvente/1 an/iarna+vara ce urmeaza a fi atribuite este urmatoarea:
-LOT IDJ 734- 279.525, 32lei fara TVA;
-LOT IIDJ 730- 209.665, 81lei fara TVA;
-LOT IIIDJ 703i - 234.445, 965 lei fara TVA.
5.Valoarea celor mai mari contracte subsecvente/1 an/iarna+vara ce urmeaza a fi atribuite este urmatoarea:
-LOT IDJ 734- 323.504, 8 lei fara TVA;
-LOT IIDJ 730- 249.006, 78 lei fara TVA;
-LOT IIIDJ 703i - 280.785, 29 lei fara TVA.
6.Valoarea minima a acordului cadru/2 an/iarna+vara ce urmeaza a fi atribuite este urmatoarea:
-LOT IDJ 734- 279.525, 33 lei fara TVA x 2 ani = 559.050, 66 lei fara TVA;
-LOT IIDJ 730- 209.665, 81lei fara TVA x 2 ani = 419.331, 62 lei fara TVA;
-LOT IIIDJ 703i - 234.445, 965 lei fara TVA x 2 ani = 468.891, 93 lei fara TVA.
7. Valoarea maxima a acordului cadru/2 an/iarna+vara ce urmeaza a fi atribuite este urmatoare:
-LOT IDJ 734- 323.504, 8 lei fara TVA x 2 ani = 647.009, 61 lei fara TVA;
-LOT IIDJ 730- 249.006, 78 lei fara TVA x 2 ani = 498.013, 56 lei fara TVA;
-LOT IIIDJ 703i - 280.785, 29 lei fara TVA x 2 ani = 561.570, 58 lei fara TVA.
Cantitatile minime si maxime de lucrari de intretinere si servicii de deszapezire estimate a fi atribuite atat pe durata acordului cadru cat si pentru contractul subsecvent sunt cuprinse in caietele de sarcini aferente fiecare lot.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 447, 274.21 si 1, 706, 593.75RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de : LOT 1:6.400 lei, LOT II: 4.900 lei; LOT III: 5.600 lei. Pentru echivalenta GP constituita in alta mondeda decat leu, se va utiliza cursul leu/valuta comunicat de BNR din data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Se va constitui sub forma unei scrisori de garantie emisa in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, virament bancar, in formatul Scrisorii de garantie financiara de participare Formular nr.1), insotita de declaratia privind incadrarea in categ. IMM-urilor, dupa caz (completare Formular 2). Garantia de participare se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Cont deschis la Trezoreria Pitesti RO34TREZ0465006XXX000183, CUI 4229512. In cazul unei asocieri, scrisoarea de garantie de participare va fi emisa in numele Asocierii si acopera in mod solidar totii membrii grupului de operatori economici. Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a scrisorii de garantie financiara de participare va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura. Garantia de participare va fi retinuta conditiile art.278ยน din OUG din 34/2006. Neprezentarea dovezii constituirii garantieiparticipare pana la termenul limita de depunere a ofertelor conduce la respingerea ofertei. Documentul va fi scanat si atasat in SEAP astfel incat sa fie lizibil, numai in format PDF sau JPG, si de asemenea va fi transmis in original la sediul autoritatii contractante (Piata Vasile Milea, Nr.1, Pitesti Judetul Arges) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor in SEAP. Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Garantia de buna executie se va constitui, dupa caz: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 90 alin.(1) din Hotararea Guvernului nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; - prin retineri succesive, in conformitate cu prevederile art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 92din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr. 3)/Cazier judiciar al operatorului economic/Cazier judiciar al administratorului/Cazier judiciar al directorului generalNota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertant asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, dupa caz.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model - Formular nr.4)Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertant asociat/candidat asociat, tert sustinator, dupa caz.
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta".
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.5)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertant asociat/candidatul asociat, dupa caz.
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.6)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Presedinte C.J. Arges ? Constantin N ICOLESCU;Consilieri Judeteni:
BICA Danut; BRATUIon Gabriel; CLIPICI Marian; COCAINA Mihai Andrei; DIACONESCU Nicolae Nicusor; DOBREA Maria ; DUMITRACHE Radu; ENACHE Valentin Viorel; FULGA Marian; GLISCA Ion; JINGA Valerian; LAZAR Ion - Cornel; MANU Constantin Dan; MARASOIU Dorin; MIHAILESCU Vasile; MOISE Dumitru; NICOLAESCU Marius Florinel; POLEXE Constantin; POSTELNICESCU Marius Dorel; PRUNARU Iulian; TECAU Grigore Florin; SANDU Elena; SIRBU Gheorghe; SOARE Florinel Leonard; SOFIANU Narcis Ionut; STEFAN Adrian; SZAKACS Mihai; VASILESCU Mihail ; VELCEA Nicolae; VLADAU Daniel. VOICU Vasile Dorin; SERBAN Constantin; TICA Manuel; ZEVEDEI Denisa Elena.
Secretar judet: Raducanu Viorica
Aparat propriu CJ Arges: Pena Florian, Ciobanu Alisa Simona, Voicu Constantin, Gheorghe Aurelian, Ciocanau Niculina, Mocanu Eugenia Carmen, Dumitru Nicusor, Roxana Stoenescu, Radulescu Eliza Mihaela, Turcanu Sorin, Oprescu Ileana Doina, Stoicea Alin Mihail, Istratescu Elena Dana, Mercea Codruta Lavinia, Stoica Iulia Marilena, Stan Elena, Durdui Marinel, Diana State, Mara Codrut, Alin Raboj.
Bratu Roxana ?detinator certificat SEAP.Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertant asociat/candidatul asociat, tert sustinator, subcontractant, dupa caz. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane.1.Modalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acesteia, inainte de incheierea acordului cadru, depunerea documentului in original sau copie legalizata.Pentru persoanele juridice straine2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do);
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 aniConditie de calificare: Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu: LOT 1:600.0000 lei fara TVA;
LOT 2:400.000 lei fara TVA;
LOT 3:500.000 lei fara TVADocumente relevante:
Bilanturi contabile sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil) iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare in oricare dintre formele: original, copie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul.
l.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formularul nr.8 -?Informatii generale?, original, copie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, care poate fi insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante servicii. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca: Conditie de calificare :
Pentru demonstrarea experientei similare, autoritatea contractanta solicita operatorilor economici, prezentarea in cadrul listei a cel putin unul, maxim 5 contracte, care sa fi implicat prestarea unor servicii de aceeasi natura si complexitate similare cu ceea ce urmeaza sa fie prestate, a caror valoare cumulata sa fie de minim :
- LOT I: 296.907, 95 lei fara TVA.
- LOT II: 241.127, 605 lei fara TVA;
- LOT III: 256.253, 28 lei fara TVA;
Se vor prezenta:
Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Cerinta va fi indeplinita distinct pentru fiecare lot in parte.Declaratie privind experienta similara a ofertantului in executarea unor servicii similare cu serviciile supuse procedurii de achizitie publica (servicii de deszapezire in inflastructura de transport rutier) in ultimii 3 ani.
Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Prin infrastructura de transport rutier se intelege autostrazi, drumuri nationale, drumuri expres, drumuri judetene si strazi in localitati urbane, etc.
Documentele se vor prezentata in oricare dintre formele: original, copie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant/candidat, care va raspunde de indeplinirea acordului cadru/contractului.
Conditie de calificare:
Operatorul economic va face dovada ca dispune de urmatoarele categorii de personal cheie pentru fiecare lot:
-O persoana desemnata ca Manager de contract;
-Responsabil Tehnic cu executia: atestat conform Ordinului MLPTL nr.777/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ofertantul va prezenta: - declaratie de disponibilitate;
- copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, a atestatului R.T.E. pentru indeplinirea cerintei.
Persoana responsabila cu calitatea: -detine decizie de numire Responsabil cu Asigurarea Calitatii .
Ofertantul va prezenta:
- declaratie de disponibilitate;
- copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, a decizie de numire Responsabil cu Asigurarea Calitatii;
Coordonator securitate si sanatate in munca: studii-formare specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate in munca, in conformitate cu prevederile art.59 din H.G. nr.300/2006.
Ofertantul va prezenta:
- declaratie de disponibilitate;
- documentul din care sa rezulte ca a absolvit/participat la un curs/program de formare specifica de coordinator in materie de securitate si sanatate pentru indeplinirea cerintei;
Declaratie cu utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Conditie de calificare:
Ofertantul/candidatul dispune de mijloace de transport pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Se vor prezenta informatii privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna-vara pentru fiecare lot, necesare pentru indeplinirea acordului cadru/contract
subsecvent.
Nota:
- Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului detalii, precizari sau confirmari suplimentare din care sa rezulte forma de detinere (in proprietate/ dreptul de folosinta).
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati. Listacu subcontractantii si specializarea acestora
Informatii privind STANDARDE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII .Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent.
Nota 1: Nota : Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
Informatii privind PROTECTIA MEDIULUIOfertantul va demonstra ca respecta protectiei mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent.
Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea protectiei mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent.
Nota 1: Nota : Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CompletareFormular nr.9Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea unor servicii de aceeasi natura si complexitate similare cu ceea ce urmeaza sa fie prestata.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BCR pentru fiecare an in parte.- Completare Formularul nr. 10;
- Completare Declaratii de disponibilitate Formular nr.11 semnate in original de catre catre persoanlele ce sunt desemnate sa raspunde de indeplinirea acordului cadru/contractului.- Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a atestatul R.T.E.- Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a documentului din care sa rezulte ca a absolvit/ participat la un curs/program de formare specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pentru indeplinirea cerintei.-Completare Formularul nr. 13 + Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice.- Completare Formular nr.17
- Listacu subcontractantii si specializarea acestora - Formularul nr.18, original.
- Acordul de subcontractare, Formularul nr.19, original.Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.Ofertantul va prezenta: 1. Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?Prezentare documente/certificate emise de organisme independente in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.Ofertantul va prezenta: 1. Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea protectiei mediului, respectiv ISO 14001 sauEchivalent in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare al ofertelor clasate pe primul loc: In cazul in care doua sau mai multe oferte se situeaza pe acelasi loc (valabil pentru cei aflati pe primele 4 locuri) dupa calificare/aplicarea criteriului de atribuire, se vor solicita noi oferte financiare in SEAP de la acestia. Mentiune: in cazul reofertarii, ofertele noi pot fi imbunatatite doar pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior (limitare valabila doar in cazul clasarii pe locurile 1-4, de ex. ofertantii clasati pe locul 4 au preturi egale si elementul reofertarii il va face pretul, acesta din urma nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 3 in clasament). Reofertarea se face doar pentru loturile la care va exista aceasta situatie. Formularele se vor transmite online pe SEAP, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului. Acordul cadru va fi incheiat cu maxim 4 operatori economici pe fiecare lot.Neprezentarea dovezii constituirii garantieiparticipare pana la termenul limita de depunere a ofertelor conduce la respingerea ofertei. Documentul va fi scanat si atasat in SEAP astfel incat sa fie lizibil, numai in format PDF sau JPG, si de asemenea va fi transmis in original la sediul autoritatii contractante (Piata Vasile Milea, Nr.1, Pitesti Judetul Arges) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC CONTENCIOS, int.226, 297
Adresa postala: Piata Vasile Milea, nr.1, , judetul Arges, Localitatea: mun. Pitesti, Cod postal: 110053, Romania, Tel. +40 0248217800, Fax: +40 0248220075
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2013 09:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer