Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru privind Serviciile de intretinere curenta vara-iarna a drumurilor judetene din Arges, respectiv DJ734: Voinesti (DN73) Leresti ? Voina in vederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 0+000 ? 19+840, L=19,840 km; DJ 730:


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
N/A RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. RATELEN CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147000/13.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142712
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ARGES
Adresa postala: Piata Vasile Milea Nr.1, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110035, Romania, Punct(e) de contact: ROXANA BRATU, Tel. +40 248220075, In atentia: MARA CODRUTA, Email: [email protected], Fax: +40 248220137, Adresa internet (URL): www.cjarges.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru privind Serviciile de intretinere curenta vara-iarna a drumurilor judetene dinArges, respectivDJ734: Voinesti (DN73) Leresti ? Voina in vederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 0+000 ? 19+840, L=19, 840 km; DJ 730: Podul Dambovitei (D.N. 73) ? Dambovicioara ? Ciocanu ? limita jud. Brasov in vederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 0 + 000 ? 9 + 550, L = 9, 550 km; DJ 703i: Musatesti (DN 73 C) ? Bradulet ? Bradetu ? Poienile Valsan
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: DJ 734, DJ 730, DJ703i, judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru privind Serviciile de intretinere curenta vara-iarna a drumurilor judetene dinArges, respectivDJ734: Voinesti (DN73) Leresti ? Voina in vederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 0+000 ? 19+840, L=19, 840 km; DJ 730: Podul Dambovitei (D.N. 73) ? Dambovicioara ? Ciocanu ? limita jud. Brasov in vederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 0 + 000 ? 9 + 550, L = 9, 550 km; DJ 703i: Musatesti (DN 73 C) ? Bradulet ? Bradetu ? Poienile Valsanului in vederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 28+822 ? 53+600, L=24, 778 km, pentru 2 ani 2013-2015, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Valoarea de estimare a acordului cadru nu cuprinde procentul de diverse si neprevazute acesta fiind 0 in cazul acestei licitatii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
45233141-9-Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 470, 649.47 RON si 506, 460.75RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S195-336854din08.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16055 Denumirea: Acord-cadru privind Serviciile de intretinere curenta vara-iarna a drumurilor judetene dinArges, r
V.1) Data atribuirii contractului 10.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. RATELEN CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: COMUNA CETATENI , JUD. ARGES, STRADA NEGRU VODA NR76, Localitatea: Cetateni, Cod postal: 117240, Romania, Tel. +40 728045696, Email: [email protected], Fax: +40 248544070
PROIECT INFRA 2005 S.R.L.
Adresa postala: MUNICIPIUL PITESTI, STR. NEGRU VODA, NR. 30, CAMERA 2, ETAJ P, JUDET ARGES, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110069, Romania, Tel. 0248/212417, Email: [email protected], Fax: 0248/212417
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 498013.56 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 470649.47/471021.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 15466 Denumirea: Acord-cadru privind Serviciile de intretinere curenta vara-iarna a drumurilor judetene dinArges, r
V.1) Data atribuirii contractului 29.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. RATELEN CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: COMUNA CETATENI , JUD. ARGES, STRADA NEGRU VODA NR76, Localitatea: Cetateni, Cod postal: 117240, Romania, Tel. +40 728045696, Email: [email protected], Fax: +40 248544070
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 647009.61 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 494177.84 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 15471 Denumirea: Acord-cadru privind Serviciile de intretinere curenta vara-iarna a drumurilor judetene dinArges, r
V.1) Data atribuirii contractului 29.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. RATELEN CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: COMUNA CETATENI , JUD. ARGES, STRADA NEGRU VODA NR76, Localitatea: Cetateni, Cod postal: 117240, Romania, Tel. +40 728045696, Email: [email protected], Fax: +40 248544070
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 561570.58 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 506460.75 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modul de departajare al ofertelor clasate pe primul loc: In cazul in care doua sau mai multe oferte se situeaza pe acelasi loc (valabil pentru cei aflati pe primele 4 locuri) dupa calificare/aplicarea criteriului de atribuire, se vor solicita noi oferte financiare in SEAP de la acestia. Mentiune: in cazul reofertarii, ofertele noi pot fi imbunatatite doar pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior (limitare valabila doar in cazul clasarii pe locurile 1-4, de ex. ofertantii clasati pe locul 4 au preturi egale si elementul reofertarii il va face pretul, acesta din urma nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 3 in clasament). Reofertarea se face doar pentru loturile la care va exista aceasta situatie. Formularele se vor transmite online pe SEAP, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului. Acordul cadru va fi incheiat cu maxim 4 operatori economici pe fiecare lot.Neprezentarea dovezii constituirii garantieiparticipare pana la termenul limita de depunere a ofertelor conduce la respingerea ofertei. Documentul va fi scanat si atasat in SEAP astfel incat sa fie lizibil, numai in format PDF sau JPG, si de asemenea va fi transmis in original la sediul autoritatii contractante (Piata Vasile Milea, Nr.1, Pitesti Judetul Arges) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor in SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC CONTENCIOS, int.226, 297
Adresa postala: Piata Vasile Milea, nr.1, , judetul Arges, Localitatea: mun. Pitesti, Cod postal: 110053, Romania, Tel. +40 0248217800, Fax: +40 0248220075
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2013 11:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer