Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru ,,Servicii de colectare,transport si eliminare finala a deseurilor medicale spitalicesti"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
468.408 RON

Castigatorul Licitatiei: IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141501/02.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 138895
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU
Adresa postala: Str.Stadionului nr.7, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120144, Romania, Punct(e) de contact: Registratura institutiei pt.inregistrare, Tel. +40 0238720223, In atentia: Birou achizitii-Ene Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 0238720223, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital Judetean de Urgenta
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru , ,Servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor medicale spitalicesti"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Sediul central al spitalului, blocul materno-infantil, sectia oncologie, sectiile TBC-Contagioase, disp.TBC-Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acordul cadru implica prestarea de servicii in vederea colectarii, transportului si eliminarii finale a deseurilor medicale ce rezulta in urma actului medical care pot fi periculoase, in conformitate cu prevederile normelor de protectie a mediului si de gestionare a acestor tipuri de deseuri.Deseurile pot fi: anatomo-patologice, infectioase, intepatoare-taietoare , chimice si farmaceutice.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
468, 408RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S014-019406din19.01.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12221 Denumirea: Acord cadru-Servicii de colectare , transport si eliminare finala deseuri medicale
V.1) Data atribuirii contractului 08.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala: Sos. BUCURESTI-PLOIESTI, nr. 17, sector 1, parter +1+7, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013682, Romania, Tel. 021 2331762, Email: [email protected], Fax: 021 2331761, Adresa internet (URL): www.iridex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 663847.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 468408.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In conditiile in care in urma evaluarii ofertelor conform criteriului de atribuire se inregistreaza doua sau mai multe oferte la egalitate pe primul loc se va proceda la solicitarea unei noi oferte de pret in plic inchis . Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute in Fisa de Date aachizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? in original. Se vaaccepta completarea ulterioara a documentelor dupa cum urmeaza: -in cazul in care uzeaza de dreptul prevazut mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Acest termen nu va mai mic de 3 zile lucratoare. -Autoritatea contractanta se va asigura ca ofertantul a carei oferta este declarata castigatoare a prezentat, nu mai tarziu de incheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele solicitate. -In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite princumul.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Buzau-Sectia comerciale
Adresa postala: Str.N.Balcescu nr.8, Buzau, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120037, Romania, Tel. +40 0238720223, Email: [email protected], Fax: +40 0238720223, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau
Adresa postala: Str.Stadionului nr.7, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120144, Romania, Tel. +40 0238720689, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2013 16:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer