Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru SERVICII DE INLATURARE A DESEURILOR BIOLOGICE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
999.000 RON

Castigatorul Licitatiei: STERICYCLE ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147331/11.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144209
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA
Adresa postala: Str. Vadul Moldovei, Nr. 4, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 71588, Romania, Punct(e) de contact: Mariana COANDA, Tel. +40 212690602, In atentia: Mariana COANDA, Email: [email protected], Fax: +40 212690605, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru SERVICII DE INLATURARE A DESEURILOR BIOLOGICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Str. Vadul Moldovei, nr. 4, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru SERVICII DE INLATURARE A DESEURILOR BIOLOGICEServicii de colectare deseuri speciale (inlaturare deseuri periculoase provenite din cabinetul veterinar, inclusiv cadavre animale, asternut animale ? paie, talas, gunoi de grajd, resturi hrana neconsumate ? oase, peste, deseuri rezultate in urma curatarii separatoarelor de grasime etc.) din incinta Gradinii Zoologice.Valoare totala maxima: 1008000 leiFrecventa contractelor subsecvente: 2014:252000.0 lei, 2 contracte2015:252000.0 lei, 1 contracte2016:252000.0 lei, 1 contracte2017:252000.0 lei, 1 contracteCel mai mare contract subsecvent: 252000.0 leiCel mai mic contract subsecvent: 21000.0 leiValoare minima accord cadru: 756000.0 leiTip deseu cantitate lunara (kg)cantitate maxima acord cadru cantitate minima acord cadru cel mai mare subsecvent cel mai mic subsecventbiologic si veterinar 3.0 144.0 108.0 36.0 3.0dejectii animaliere 6230.0 299040.0 224280.0 74760.0 6230.0grasimi si uleiuri 87.0 4176.0 3132.0 1044.0 87.0tesuturi animale, hrana neconsumata 680.0 32640.0 24480.0 8160.0 680.0
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524300-9 - Servicii de inlaturare a deseurilor biologice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
999, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S206-357003din23.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Acord ? cadru de servicii nr. 1/06.01.2014
V.1) Data atribuirii contractului 19.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STERICYCLE ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Sos. Giurgiului, Nr. 5, Localitatea: Jilava, Cod postal: 7002, Romania, Tel. +40 214570975, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 214570699
CARTOGATE GROUP S.R.L.
Adresa postala: STRADA APUSULUI NR.1, SAT CATELU, COMUNA GLINA, Localitatea: Catelu, Cod postal: 077105, Romania, Tel. 0213234672, Email: [email protected], Fax: 0213212131
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1008000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 999000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca in urma desfasurarii licitatiei electronice pe primul loc se afla doi sau mai multi ofertanti cu acelasi punctaj, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, ofertele castigatoare fiind cele clasata pe primele 3 locuri.In cazul in care se regasesc oferte cu preturi egale clasate pe unul din primele 3 locuri ale clasamentului elementul reofertarii il reprezinta pretul, iar acesta din urma nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.De exemplu pe locul 3 sunt doua oferte egale, elementul reofertarii este pretul, iar acesta din urma nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului operatorului clasat pe locul 2.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CABINET INDIVIDUAL AVOCATURA ?CAPISIZU SERGIU MARIN?
Adresa postala: Str. Poet Panait Cerna, nr. 10, bl. M43, sc. 2, parter, ap. 38, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030994, Romania, Tel. +40 213210305, Fax: +40 213210305
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 18:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer