Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - acord cadru stimulatoare cardiace implantabile


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
137.890 RON

Castigatorul Licitatiei: Silva Trading S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 72723/17.06.2009
Informatii anunt de participare asociat 63111
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRUL DE CARDIOLOGIE CRAIOVA
Adresa postala: STR. TABACI, NR. 1, CRAIOVA, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200642, Romania, Punct(e) de contact: ANDREEA PAUNA, Tel.0251410838, Email: [email protected], Fax: 0251414975, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
acord cadru stimulatoare cardiace implantabile
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: beneficiar
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
stimulatoare cardiace implantabile conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33182210-4 - Stimulator cardiac (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
137, 890RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S40-058206din27.02.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: acord cardu 39 Denumirea: acord cadru stimulatoare cardiace implantabile mono si bicamerale
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Silva Trading S.R.L.
Adresa postala: Str.Sevastopol, Nr.13-17, Parter, Ap.202, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011237, Romania, Tel.021/3107261;0213176237;36, Email: [email protected], Fax: 021/3107260, Adresa internet (URL): www.medtronic-silva.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 137890.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiulul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: Bd Nicolae Titulescu nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200126, Romania, Tel.0251.418.568, Email: [email protected], Fax: 0251.415.600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se depune la CNSC conform art. 272 din OUG. 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Centrul de Cardiologie Craiova
Adresa postala: strada Tabaci, nr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200642, Romania, Tel.0251.410.838, Email: [email protected], Fax: 0251.414.975
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.06.2009 13:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer