Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadrupentru lucrari de reparatii si intretineri drumuri forestiere -D.S.Ilfov


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
90.583 RON

Castigatorul Licitatiei: DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143192/24.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136658
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: sos Pipera, nr 46 B, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014254, Romania, Punct(e) de contact: Stefan Gisca, Tel. +40 212332416, Email: [email protected], Fax: +40 212332417, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadrupentru lucrari de reparatii si intretineri drumuri forestiere -D.S.Ilfov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Ocoalele Silvice Branesti, Bucuresti, Snagov din cadrul Directiei Silvice Ilfov
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii si intretineri drumuri forestiere din fondul forestier proprietate publica a statului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233100-0 - Lucrari de constructii de autostrazi si de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
90, 583RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10791 Denumirea: Acord cadru pentru lucrari de intretineri si reparatii drumuri forestiere -DSIlfov
V.1) Data atribuirii contractului 24.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.
Adresa postala: STR. CHICIUREI 35-49, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031872, Romania, Tel. +40 0213464108, Email: [email protected], Fax: +40 0213464109, Adresa internet (URL): www.deltaacm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 90583.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul unor oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, A.C. va solicita , prin intermediul SEAP, incarcarea de documente cu noi preturi.Pentru vizualizarea documentelor de atribuire incarcate in SEAP, operatorii trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic( disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic
Adresa postala: sos Pipera, nr 46 B, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014254, Romania, Tel. +40 212332416, Email: [email protected], Fax: +40 212332417
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.05.2013 12:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer